Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej

Pytanie:

Od 1992 roku razem z siostrą jestem współwłaścicielem nieruchomości, każde z nas ma po ½. W skład nieruchomości wchodzi działka z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Gdy zostałem współwłaścicielem nieruchomości dokonałem rozbudowy budynku mieszkalnego tworząc nowy lokal mieszkalny z odrębnym wejściem. W jednej części mieszka siostra, w drugiej ja z żoną. Mam książeczkę mieszkaniową w PKO BP. Czy uzyskam premię gwarancyjną z książeczki na zakup części nieruchomości, którą posiada moja siostra? Wówczas zostałbym właścicielem całej nieruchomości.

Masz inne pytanie do prawnika?

29.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej

Przyjmujemy założenie, iż nabyta w 1992 r. nieruchomość nie została podzielona na dwie lub więcej odrębnych nieruchomości w wyniku dobudowania przez Pana nowego lokalu mieszkalnego. Tym samym posiada Pan wraz z siostrą równe udziały w prawie własności całej nieruchomości.

Kwestie związane z likwidacja książeczek mieszkaniowych i wypłaty premii gwarancyjnej zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1115).

Porady prawne

Pierwszym warunkiem skorzystania z uprawnień jakie daje ustawa jest to, aby książeczka mieszkaniowa została wydana przed dniem 23 października 1990 roku.

Ustawa uzależnia możliwość uzyskania premii gwarancyjnej od dokonania jednej z czynności wymienionych w jej art. 3 ust. 1. Pana zamiar nabycia udziału w prawie własności nieruchomości niestety nie został uwzględniony w tym katalogu. Najbardziej zbliżony opis czynności, która uprawnia do uzyskania premii gwarancyjnej stosunku do Pana zamierzeń zawiera pkt 3 art. 3 ust. 1. W przepisie tym jest mowa o nabyciu w drodze zakupu lub zamiany domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych. Naszym zdaniem nabycie udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi nie spełnia ustawowej przesłanki nabycia domu jednorodzinnego.

W naszej ocenie, można ewentualnie zastanowić się nad wyodrębnieniem domu mieszkalnego jako odrębnej nieruchomości w celu uzyskania premii gwarancyjnej na jego zakup. Jednakże po dokonaniu transakcji konieczne byłoby ponowne scalenie nieruchomości i zniesienie współwłasności co do pozostałej części nieruchomości tak, aby stał się Pan właścicielem jednej nieruchomości. Naszym zdaniem koszty z tym związane przekraczają jednakże wysokość możliwej do uzyskania premii gwarancyjnej.

Podsumowując, naszym zdaniem nie będzie Panu przysługiwała premia gwarancyjna na zakup 50% udziałów w prawie własności nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

  Co to jest książeczka mieszkaniowa? Nie jest dla nikogo tajemnicą, że zakup mieszkania stanowi olbrzymi wydatek, na który, niestety, zwłaszcza w obecnych czasach, nie każdego stać. Stanowi to niewątpliwie bardzo doniosły problem społeczny, istniejący jednak od zawsze, który Państwo próbuje rozwiązać na rozmaite sposoby. Jednym z nich, już od lat pięćdziesiątych (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych (...)

Liberalizacja w premiach gwarancyjnych

Liberalizacja w premiach gwarancyjnych

Jakie przepisy dotyczące kredytów mieszkaniowych mają być znowelizowane?Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych jest teraz w Sejmie. Propozycja rządowa przewiduje np. rozszerzenie możliwości uzyskania premii gwarancyjnej (...)

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Stan faktyczny W 1978 r. dziadek przepisał gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami na dwóch synów (jednym z nich był mój ojciec). Został sporządzony akt notarialny. Razem wybudowali budynek mieszkalny, ponosząc podobne nakłady finansowe. Ojciec pracował w GS, ale pomagał też w prowadzeniu gospodarstwa. Wujek był osobą płacącą podatki i czerpiącą pożytki z gospodarstwa. W latach (...)

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Mój problem dotyczy mieszkania własnościowego. Owo mieszkanie kupiłem z moją dziewczyną 1,5 roku temu. Mieszkanie jest kupione w równych częściach (50/50 %), przy czym ja dałem wszystkie pieniądze. Po zakupie mieszkania rozstaliśmy się w ciągu 4 miesięcy, a ona wyjechała do Stanów Zjednoczonych i przebywa tam do dziś. Na mieszkanie został zaciągnięty kredyt w wysokości (...)

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację kosztów). Nieruchomości posiadane: Działka zakupiona 25.05.2001 r. w ramach współwłasności (...)

Czy można żądać, będąc we wspólnocie, zniesienia współwłasności części wspólnej?

Czy można żądać, będąc we wspólnocie, zniesienia współwłasności części wspólnej?

Można podzielić nieruchomość tak, by każdy, komu przysługuje odrębna własność lokalu i współwłasność pozostałej części, uzyskał na nią wyłączną własność   (...)Według tego przepisu "nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali". Jednocześnie kodeks cywilny przyznaje każdemu ze współwłaścicieli (...)

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Definicja współwłasności Ustawową definicję współwłasności zawiera art. 195 k.c., zgodnie z którym: „Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)". Oznacza to, że z współwłasnością mamy do czynienia wówczas, gdy jedno i to samo prawo własności jednej i tej samej rzeczy przysługuje jednocześnie (...)

Rozliczenie książeczki mieszkaniowej po rozwodzie - opinia prawna

Rozliczenie książeczki mieszkaniowej po rozwodzie - opinia prawna

Stan faktycznyJestem po rozwodzie. Noszę się z myślą o podziale majątku. Czy po rozwodzie były mąż ma jakiekolwiek prawa do wkładu na książeczce mieszkaniowej założonej 5 lat przed ślubem na nazwisko żony? Jeśli tak, to jak sąd to podzieli? Opinia prawnaNiniejsza opinia została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:Ustawa z dnia 23 kwietnia (...)

Na co możesz przeznaczyć premię gwarancyjną?

Na co możesz przeznaczyć premię gwarancyjną?

Premię gwarancyjną z książeczek mieszkaniowych będzie można wydać nie tylko na nabycie nowego mieszkania, lecz także na jego wykup od spółdzielni, spłatę kredytu czy remont. Dziś rząd zajmie się zmianą przepisów w tej sprawie. Chodzi o książeczki mieszkaniowe wystawione do 23 października 1990 r. Ich posiadaczom przysługuje premia gwarancyjna, ale tylko gdy zdecydują (...)

Należy się duża premia gwarancyjna

Należy się duża premia gwarancyjna

Osoba, która kupuje mieszkanie i stara się o premię gwarancyjną, nie ma co liczyć, że pieniądze z niej starczą na ten cel. Jest to jednak kwota nie do pogardzenia. Premia przysługuje nie od każdej książeczki mieszkaniowej. Mogą się o nią ubiegać tylko posiadacze tych wystawionych do 23 października 1990 r. Takich książeczek jest jeszcze 1,7 mln. Premia przysługuje na ściśle (...)

Propozycje większych korzyści dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych

Propozycje większych korzyści dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych

Jakie przepisy mają służyć posiadaczom książeczek mieszkaniowych? Rada Ministrów przekazała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Rządowa propozycja dotyczy rozszerzenia możliwości uzyskania (...)

„Stare” książeczki mieszkaniowe i premie do „nowych” celów

„Stare” książeczki mieszkaniowe i premie do „nowych” celów

Będą nowe cele dla premii gwarancyjnej przy likwidacji książeczek mieszkaniowych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. ##baner## Nowe tytuły wydatkowe uprawniające do wypłaty (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

Polski Ład to plan odbudowy naszej gospodarki.  Restart podatkowy w #PolskiŁad Ważne miejsce w Polskim Ładzie zajmuje restart podatkowy. Rząd chce, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. Podnosi kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższa limit dla drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. Zmiany dotkną 18 mln Polaków. Na portalu podatki.gov.pl/polski-lad będzie komplet (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest (...)

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Zasadniczo podatek się należy Co do zasady podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy (w tym nieruchomości) znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych (np. użytkowania wieczystego, służebności gruntowej, udziałów w spółce kapitałowej, prawa do nieodpłatnego nabycia akcji) wykonywanych (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

  W niniejszym artykule omówiono zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Chodzi tu więc o odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Likwidacja książeczki mieszkaniowej

Likwidacja książeczki mieszkaniowej

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. Od 1978 r. posiadam książeczkę mieszkaniową z pełnym wkładem, od kilku lat dokonuję comiesięcznych wpłat na w/w książeczkę. Teraz zamierzam kupić (...)

Premia gwarancyjna a majątek wspólny

Premia gwarancyjna a majątek wspólny

Przed wstąpieniem w związek małżeński posiadałem książeczkę mieszkaniową z wkładem na mieszkanie spółdzielcze. W roku 1978 zawarłem związek małżeński. W roku 1993 za zgodą spółdzielni (...)

Premia gwarancyjna a majątek małżonków

Premia gwarancyjna a majątek małżonków

Rodzice dokonali na moją korzyść cesji książeczki mieszkaniowej, gdy byłem jeszcze kawalerem. Później, także wtedy gdy byłem już żonaty dokonywałem pewnych symbolicznych wpłat. Czy premia (...)

Premia gwarancyjna przy budowie domu

Premia gwarancyjna przy budowie domu

Aby otrzymać premię gwarancyjną z książeczki mieszkaniowej, trzeba złożyć kopie różnych dokumentów. W przypadku budowy domu są to m. in. decyzja na budowę, kopia aktu własności, zaświadczenie (...)

Ustanowienie współwłasności mieszkania

Ustanowienie współwłasności mieszkania

Chciałbym ustanowić współwłasność na lokal (mieszkanie). Nie podpisałem jeszcze aktu notarialnego. Chciałbym aby u notariusza ta osoba, w tym przypadku mój rodzic mógł być współwłaścicielem (...)

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Jesteśmy małżeństwem i obowiązuje nas ustrój wspólności ustawowej. Dnia 20.01.2005 r. zawarliśmy umowę wyłączająca wspólność ustawowa małżeńska wobec czego powstał między nami ustrój (...)

Nabycie udziału od współwłaściciela nieruchomości

Nabycie udziału od współwłaściciela nieruchomości

Zamierzam odkupić nieruchomość od swojej matki. W chwili obecnej prowadzona jest sprawa o zniesienie współwłasności na tej nieruchomości pomiędzy matką a jej ciotką. Czy kupując udziały w (...)

Zakup nieruchomości na współwłasność z partnerem

Zakup nieruchomości na współwłasność z partnerem

Para żyjąca w konkubinacie pragnie zakupić mieszkanie jako współwłasność. Każda ze stron wniosłaby 50% pełnej kwoty mieszkania. Jedna ze stron wnosi wkład własny, druga w formie pożyczki (...)

Prawa współwłaściciela nieruchomości

Prawa współwłaściciela nieruchomości

Kupiłam część domu jednorodzinnego wraz z udziałem w działce gruntu wynoszącym 1/3 całości. Dom jest podzielony na dwie części z osobnymi wejściami, podłączeniami do mediów itd. Jest do (...)

Wypłata premii gwarancyjnej

Wypłata premii gwarancyjnej

Wykupiłam z mężem mieszkanie kwaterunkowe od gminy. Ponieważ od 2000 r. mamy rozdzielność majątkową, w akcie notarialnym wpisaliśmy, że mieszkanie jest finansowane w 99% ze środków żony (moich) (...)

Testament notarialny, w którym nie jest zawarty cały majątek a stwierdzenie nabycia spadku

Testament notarialny, w którym nie jest zawarty cały majątek a stwierdzenie nabycia spadku

Mój zmarły ojciec sporządził wraz z notariuszem testament, w którym zapisał część majątku mojemu bratu. W testamencie tym nie napisała o reszcie majątku, w skład której wchodzi m.in. książeczka (...)

Dziedziczenie przez małoletniego

Dziedziczenie przez małoletniego

Jestem matką kilkuletniego syna, który odziedziczył majątek po swoim ojcu, a moim byłym mężu (mąż zmarł w zeszłym roku, byliśmy rozwiedzeni). W skład masy spadkowej wchodzi tylko książeczka (...)

Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

Mój jedyny syn zamknął w 2005 r Kasę Mieszkaniową, także ja z żoną posiadaliśmy wspólną Kasę Mieszkaniową. Za pomocą mechanizmu Cesji przekazaliśmy swoją Kasę Mieszkaniową na rzecz syna (...)

Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

Rodzice darują swojemu dziecku mieszkanie warte 250 tys. PLN i gotówkę w kwocie 200 tys. PLN. Jaki podatek musi zapłacić dziecko od darowanego mu przez rodziców mieszkania i pieniędzy? Proszę podać (...)

Przeznaczenie na cele mieszkaniowe

Przeznaczenie na cele mieszkaniowe

Zakupiłam w 2006 r. dom. W 2009 r. otrzymałam w darowiźnie od mojej mamy również dom. Ponieważ utrzymanie dwóch domów jest drogie, postanowiłam jeden z nich sprzedać. Ulga dwuletnia (przeznaczenie (...)

Katalog celów mieszkaniowych

Katalog celów mieszkaniowych

Począwszy od 2009 roku, zgodnie z nową ulgą mieszkaniową, podatnicy, którzy w ciągu dwóch lat od momentu sprzedaży nieruchomości przeznaczą uzyskane środki na inne cele mieszkaniowe, nie będą (...)

FORUM PRAWNE

Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej PKO

Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej PKO W jakich przypadkach przysługuje tzw. premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej PKO?

Książeczki mieszkaniowe

Książeczki mieszkaniowe Czy przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym (własność hipoteczna budował Deweloper) przysługuje premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej? (mqbec) Mój tata przepisał (...)

Ksiazeczka mieszkaniowa

Ksiazeczka mieszkaniowa Witam Serdecznie Kupilam mieszkanie po polowie z jeszcze jenda osoba. Chcialam przy tym wykorzystac srodki znajdujace sie na ksiazeczce mieszkaniowej. NIestety powiedziano mi, iz (...)

Jak odzyskać część wspólnego majątku nie mając przeprowadzonego podziału majątku?

Jak odzyskać część wspólnego majątku nie mając przeprowadzonego podziału majątku? Jako młode małżeństwo otrzymaliśmy nasze pierwsze samodzielne spółdzielcze mieszkanie w wyniku zamiany (...)

Książeczka Mieszkaniowa!

Książeczka Mieszkaniowa! Ile może refundować bank premii gwarancyjnych w procentach właścicielowi książeczki mieszkaniowej, gdy kwota wynosi 55 tyś[w starych złotych]? (luck_gr) daj ksiazeczke (...)

Współwłasność

Współwłasność Proszę o pomoc. Postanowieniem sądu w Opolu Lubelskim z dnia 23.02.2012 odziedziczyłam wraz z siostrą po 1/2 części spadek po ojcu zmarłym 13.06.2009 r. Ojciec nie zdążył (...)

współwłasność...

współwłasność... Współwłasność Bracia Zenon K. i Piotr K. są współwłaścicielami nieruchomości budynkowej (po ½ części). Od kilku lat z budynku korzysta jedynie jeden z braci (...)

współwłasność

współwłasność Otrzymałem od rodziców działkę budowlaną w formie darowizny, po ślubie. Niebawem planujemy się budować. Żona poprosiła o to aby dom który wybudujemy był wspólny natomiast (...)

współwłasność

współwłasność Witam, Moi rodzice są współwłaścicielami nieruchomości, w której znajduje się 7 mieszkań. Współwłaścicieli jest 30, a udział moich rodziców to razem 69/960. Nie mieszkamy (...)

współwłasność

współwłasność WITAM RAZEM Z ŻONĄ I TEŚCIEM ZAKUPILI MY DZIAŁKĘ PO JEDNEJ TRZECIEJ WŁASNOŚCI.NA TEJ DZIAŁCE ZOSTAŁ WYBUDOWANY DOM KTÓRYCH UDZIAŁOWCAMI TEŻ BYLIŚMY MY RAZEM.TERAZ TEŚĆ (...)

Książeczka mieszkaniowa a premia gwarancyjna

Książeczka mieszkaniowa a premia gwarancyjna Czy ktoś wie jak wypłacić pieniądze z książeczki mieszkaniowej, bez zakupu mieszkania itd, bez utraty premi gwarancyjnej. nie ma takiej mozliwosci zebys (...)

Książeczka mieszkaniowa 1986-92

Książeczka mieszkaniowa 1986-92 Witam!Posiadam ksiązeczkę mieszkaniową założoną w 1986 roku z zadeklarowanym dziesiecioletnim okresem wplaty, ktory zostal po szesciu latach przerwany.Czy ktoś (...)

Książeczka mieszkaniowa

Książeczka mieszkaniowa Czy przy zakupie działki budowlanej można użyć książeczki mieszkaniowej? Z poważaniem Krzysztof J. (chris) Jak najbardziej.Oczywiście. Premia gwarancyjna się należy (...)

książeczka mieszkaniowa

książeczka mieszkaniowa Witam, posiadam książeczkę mieszkaniową, ale nie wiem czy mogę jeszcze na coś liczyć jeżeli ją zlikwiduje, dużo ludzi mi mówi że to już jest nic nie warte, jak to (...)

Książeczka mieszkaniowa w spadku

Książeczka mieszkaniowa w spadku Witam, zostało przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po małoletniej, zmarłej w 1994 roku. Zakończyło się orzeczeniem nabycia spadku w wysokości (...)

Przepisanie domku jednorodzinego z działką

Przepisanie domku jednorodzinego z działką Moi rodzice posiadają dom jednorodziny wraz działką 34 arową, chcą przepisać całość. Tylko proszę o rade w jakim charakterze :darowizny, testamentu (...)

Ile kosztuje przepisanie mieszkania???

Ile kosztuje przepisanie mieszkania??? Witajcie! Mąż kupił przed naszym ślubem mieszkanie(na kredyt hipoteczny).Ja jestem współkredytobiorcą.Teraz chce je przepisać na mnie, zatem poradżcie proszę (...)

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku Witam. Odziedziczyłam w spadku mieszkanie własnosciowe po babci, w którym jestem zameldowana od urodzenia. Czy chcac sprzedac mieszkanie (...)

Zameldowanie

Zameldowanie Jestem właścicielką mieszkania, w którym od kilku miesięcy zamieszkuje mój znajomy. Moje pytanie brzmi: czy muszę go zameldować? Trochę się tego obawiam. Wiem jednak, że istnieje (...)

Pozbawienie się niechcianego zameldowanego na stałe lokatora

Pozbawienie się niechcianego zameldowanego na stałe lokatora Witam mam problem z lokatorem a dokładniej z mamą. Mieszka ze swoim partnerem w mieszkaniu mojego ojca. Są po rozwodzie juz 10 lat. 15 (...)

Porady prawne