Przepisy regulujące umowę sprzedaży

Pytanie:

Jakie regulacje obowiązują w sytuacji, gdy firma sprzedająca nie dysponuje Ogólnymi Warunkami Sprzedaży? Czy jest to Kodeks Cywilny?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przepisy regulujące umowę sprzedaży

Jeżeli firma sprzedająca nie dysponuje ogólnymi warunkami sprzedaży jak najbardziej zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. Zastosowanie znajdą również przepisy kodeksu dotyczące zobowiązań. Dodatkowymi aktami prawnymi regulującymi sprzedaż są między innymi, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawa z dnia 26 lutego 1982 roku o cenach, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000  roku o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne