Zalanie mieszkania sąsiadów przez najemcę

Pytanie:

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego. Mieszkanie to wynajmuję pewnej rodzinie, która miała awarię pralki. Bardzo mocno leciała z niej woda. Awaria spowodowała zalanie mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod wynajmowanym przeze mnie. Pralka była własnością najemcy. Kto jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody? Ja jako właściciel mieszkania czy najemca?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zalanie mieszkania sąsiadów przez najemcę

Zakładamy, że przyczyną zalania mieszkania była awaria pralki. Za szkodę wyrządzoną przez najemcę, wynikającą z zalania mieszkania z powodu awarii pralki nie będzie odpowiadał wynajmujący. W sytuacji opisywanej w pytaniu, może zachodzić odpowiedzialność najemcy na zasadzie art. 415 kc, zgodnie z którym kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Inną podstawą odpowiedzialności (na zasadzie ryzyka) zajmującego mieszkanie mógłby być art. 433 kc, zgodnie z którym  za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec, jednakże orzecznictwo SN przyjmuje, że przepis ten nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przelaniem się wody z lokalu na wyższej kondygnacji do lokalu niżej położonego.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: