Zamknięcie najemcy pojemnika na śmieci

Pytanie:

Posiadam we wspólnocie mieszkaniowej 2 mieszkania. Jedno zajmuję ja z rodziną, a drugie zajmuje "mój" lokator (najemca). W umowie najmu lokatora wyliczona jest stawka czynszu + wysokość comiesięcznych świadczeń (śmieci, woda, ścieki). Czy w przypadku, kiedy najemca lokalu mieszkalnego nie będzie regulował świadczeń tj. kosztów wywozu śmieci mogę go poinformować na piśmie, że w przypadku dalszego zalegania z opłatami za świadczenia będę zmuszony zamknąć pojemnik na śmieci i że wtedy może podpisać samodzielnie umowę o wywóz "wytwarzanych" w gospodarstwie domowym odpadów z odbiorcą komunalnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zamknięcie najemcy pojemnika na śmieci

Umowy o wywóz śmieci są zawierane przez wspólnotę, w której imieniu działa zarządca. W zasadzie nie jest możliwie, by najemca jednego z mieszkań zawarł osobną umowę z odbiorcą komunalnym. Kontenery na śmieci są na ogół wspólne dla wszystkich właścicieli mieszkań, dlatego trudno sobie wyobrazić sytuację, w której jeden z właścicieli zamyka kontener. Nie ma bowiem do tego prawa, tym bardziej, iż kontener jest własnością odbiorcy odpadów. Podobnie jest, gdy w budynku zainstalowany jest zsyp, służy on bowiem wszystkim właścicielom i jest częścią nieruchomości wspólnej. Jeśli najemca nie płaci tylko za część opłat, np. za śmieci, można negocjować zmianę umowy najmu tak, by ustalić czynsz bez podziału na wynagrodzenie dla właściciela i opłaty za tzw. media (opłaty niezależne od właściciela). Warto też pamiętać, iż nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Zaległości w opłacie za wywóz śmieci musiałyby jednak osiągnąć trzykrotność sumy czynszu i wszystkich  opłat niezależnych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne