Zawarcie umowy na dostarczenie wody przy budowie domu

Pytanie:

Planuję budowę domu. Z kim muszę zawrzeć umowę na dostarczanie wody i co taka umowa powinna zawierać?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawarcie umowy na dostarczenie wody przy budowie domu

 Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Umowa taka winna zwierać w szczególności następujące postanowienia (art. 6 ust. 3 ustawy):

1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
3. praw i obowiązków stron umowy,
4. warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług,
5. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
6. ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków
   umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

niezbędne elementy umowy

9.4.2018 przez: arbiter

Umowa przedwstępna sprzedaży za życia darczyńcy

26.3.2018 przez: pawelw79@wp.pl

Niedotrzymanie umowy przez uczelnię

23.2.2018 przez: ratash22