Umowa dostawy

Zezwolenie na alkohol

Zezwolenie na alkohol

Przedsiębiorca posiadające zezwolenie na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży zwraca się z wnioskiem, czy istnieje możliwość aby na posiadanym zezwoleniu sprzedawać alkohol za pośrednictwem (...)

Postanowienia umowy zawieranej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym

Postanowienia umowy zawieranej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym

Chciałbym zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym na doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków. Na co powinienem zwrócić uwagę?

Orzecznictwo Sądu Najwyższego a nakładanie dodatkowych opłat na dostawcę produktów do hipermarketu

Orzecznictwo Sądu Najwyższego a nakładanie dodatkowych opłat na dostawcę produktów do hipermarketu

Czy według Sądu Najwyższego nakładanie specjalnych opłat na dostawcę produktów do sklepu jest zgodne z prawem?

Podstawa prawna pozwu za nieuczciwe pobieranie opłat od dostawców produktów do hipermarketów

Podstawa prawna pozwu za nieuczciwe pobieranie opłat od dostawców produktów do hipermarketów

Chcę pozwać sieć hipermarketów za nieuczciwe pobieranie opłat za dostawę produktów do sklepów. Na jakiej podstawie prawnej oprzeć swój pozew?

Natura umowy dostawy a dodatkowa opłata nakłądana na dostawców towaru do hipermarketu

Natura umowy dostawy a dodatkowa opłata nakłądana na dostawców towaru do hipermarketu

Czy nakładanie na dostawców dodatkowych opłat za dostawę towarów na półki sklepowe jest zgodne z naturą umowy dostawy?

Odpowiedzialność wykonawców wobec zamawiającego przy zawartej umowie dostawy

Odpowiedzialność wykonawców wobec zamawiającego przy zawartej umowie dostawy

Jak wygląda odpowiedzialność wykonawców wobec zamawiającego w przypadku zawartej umowy dostawy? Czy jest to odpowiedzialność solidarna?

Zawarcie umowy na dostarczenie wody przy budowie domu

Zawarcie umowy na dostarczenie wody przy budowie domu

Planuję budowę domu. Z kim muszę zawrzeć umowę na dostarczanie wody i co taka umowa powinna zawierać?

Umowa przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Umowa przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Z jakim podmiotem przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zawiera umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków?

Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

Jak wygląda kwestia rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków?

Treść umowy konsorcjum

Treść umowy konsorcjum

Co to jest umowa Konsorcjum?

Ustalenie właściciela produktu przy umowie na dostawę i wytwarzanie

Ustalenie właściciela produktu przy umowie na dostawę i wytwarzanie

Kto jest właścicielem produktu znajdującego się w punkcie dystrybucji, jeśli produkt został już odebrany przez kupującego, natomiast w umowie na dostawę i wytwarzanie, łączącej strony zawarto (...)

Właściciel lokalu w budynku wielorodzinnym a umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Właściciel lokalu w budynku wielorodzinnym a umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Czy osoba będąca właścicielem lokalu w bloku wielolokalowym może sama zawrzeć umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków?

Zmiana magazynu na żądanie właściciela produktów przy umowie dot. logistyki dostaw

Zmiana magazynu na żądanie właściciela produktów przy umowie dot. logistyki dostaw

Czy podmiot, który zawarł umowę dotyczącą logistyki dostaw i magazynuje produkty w konkretnym miejscu ma obowiązek zmienić magazyn na żądanie drugiego podmiotu, który jest właścicielem produktów?

Tryb zawierania umów na dostawę i wytwarzanie

Tryb zawierania umów na dostawę i wytwarzanie

Jaki jest tryb zawierania umów szczegółowych na dostawę i wytwarzanie?

Chwila przejścia własności przy umowie na dostawę i wytworzenie

Chwila przejścia własności przy umowie na dostawę i wytworzenie

W jakiej chwili przechodzi własność produktu na kupującego przy umowie na dostawę i wytwarzanie?

Zarządca budynku i właściciele lokali a rozliczenie z umowy o dostarcanie wody i odprowadzanie ścieków

Zarządca budynku i właściciele lokali a rozliczenie z umowy o dostarcanie wody i odprowadzanie ścieków

Kto odpowiada za rozliczenie kosztów z umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zarządca budynku wielolokalowego czy właściciele lokali?

Konsekwencje rozwiązania umowy dot. logistyki dostaw

Konsekwencje rozwiązania umowy dot. logistyki dostaw

Jakie są konsekwencje dla podmiotu zajmującego się magazynowaniem w przypadku rozwiązania umowy dotyczącej logistyki dostaw?

Odzyskanie długu

Odzyskanie długu

Mój klient odmówił odbioru towaru i ja poniosłem koszty transportu w obie strony (ok. 650 zł). W umowie jest napisane, że w razie rezygnacji koszty transportu ponosi zamawiający. Wystawiłam więc (...)

Wypowiedzenie umowy w razie zwłoki z zapłatą

Wypowiedzenie umowy w razie zwłoki z zapłatą

Firma X podpisała z naszą firmą umowę na dostawę towarów w latach 2009-2010 (dostawa towarów ma następować partiami stosownie do potrzeb Firmy X). Firma X zobowiązała się w umowie zapłacić (...)

Zawarcie umowy z pracownikiem spółki

Zawarcie umowy z pracownikiem spółki

Zawarliśmy ze spółką z o.o. umowę na czas 6 miesięcy (umowa dostaw). Umowa podpisana przez osoby reprezentowane zgodnie z KRS. Następnie na spotkaniu w siedzibie naszego klienta doszło do ustnego (...)

Umowa dostawy a rękojmia

Umowa dostawy a rękojmia

Wykonując usługę marketingu dla kontrahenta, moja firma była zobowiązana w umowie do wydruku materiałów promocyjnych według wzorów dostarczonych przez zlecającego. Dokonaliśmy zamówienia druku (...)

Wypowiedzenie umowy dostawy

Wypowiedzenie umowy dostawy

W umowie dostawy przewidziana jest możliwość jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego, w drodze pisemnego (...)

Forma umowy dostawy na wyłączność

Forma umowy dostawy na wyłączność

Firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) zawarła niepisaną (ustną) umowę o świadczenie zaopatrzenia w jednoznacznie zdefiniowany surowiec chemiczny innego podmiotu (Sp. z o.o.) prowadzącego (...)

Termin płatności w transakcjach handlowych

Termin płatności w transakcjach handlowych

Podpisałem umowę z siecią supermarketów (jestem małym przedsiębiorstwem) gdzie wynegocjowałem termin płatności 30 dni. Musiałem się jednak zgodzić na ten termin liczony od momentu dostarczenia (...)

Rękojmia za wady rzeczy w ramach umowy dostawy

Rękojmia za wady rzeczy w ramach umowy dostawy

Dostawca mebli, pomimo wysłania opisu reklamacji faksem i listem poleconym, nie usuwa usterki. Minęły już ponad 2 tygodnie. Stronami są przedsiębiorcy. Meble są na wyposażeniu przedsiębiorstwa (...)

Przerwa w dostawie energii

Przerwa w dostawie energii

Zakład Energetyczny informuje firmę, o wyłączeniu prądu na 15 minut przed wyłączeniem. W związku z charakterem prowadzonej firmy brak prądu uniemożliwia pracę. Firma ponosi straty, gdyż nie (...)

Przedawnienie zobowiązań zagranicznych

Przedawnienie zobowiązań zagranicznych

Spółka dokonała dwóch importów towarów od zagranicznego producenta. Dokumenty dostawy wskazują terminy zapłat: 1-wszy na luty 2004 oraz 2-gi na czerwiec 2004. Z pierwszego tytułu spółka płaci (...)

Współpraca między przedsiębiorcami

Współpraca między przedsiębiorcami

Współpracujemy z kilkoma firmami. Nie mamy zawartej umowy - kontakty handlowe odbywają się na zasadzie zamówienia odbiorcy i dostawy przez nas towaru. Jako dostawca dostarczamy towar na podstawie (...)

Termin płatności przy umowie dostawy

Termin płatności przy umowie dostawy

Czy istnieje w polskim prawie zapis dotyczący ustawowego ograniczenia długości terminów płatności za zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług? Czy ustalenie zbyt długich terminów płatności (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Niesłuszny mandat od kontrolera biletów MZK

18.10.2021 przez: Mathias21

Prawnik od mieszkań komunalnych Katowice

18.10.2021 przez: Agnieszkaws1

Ogłoszenie

18.10.2021 przez: Pioyek