GPS Week Number Rollover - nie tylko smartfon może „zwariować”

6 kwietnia GPS może przestać działać poprawnie. Dlaczego?

Czym jest GPS Week Number Rollover?

Zdarzenie o nazwie „GPS Week Number Rollover” występuje cyklicznie co mniej więcej 19 lat. Może ono dotyczyć wszystkich urządzeń z odbiornikami GPS, w tym smartfonów, lokalizatorów, sterowników telemetrycznych, systemów monitorowania, sprzętu geodezyjnego itp.

6 kwietnia wykorzystywany do działania systemu 10-bitowy licznik numeru tygodnia „przekręci się” i po 1023. tygodniu znów zacznie wskazywać zerowy. Część odbiorników GPS może uznać, że cofnęliśmy się w czasie o 1024 tygodnie, a to może spowodować różnego rodzaju problemy z funkcjonowaniem systemów bazujących na ich wskazaniach.


Co może się stać?

Zdarzenie to może doprowadzić do wadliwego działania odbiorników GPS, zarówno w zakresie pozycjonowania, jak i określania czasu. Po dniu 6 kwietnia br. mogą wystąpić zakłócenia w pracy urządzeń korzystających z sygnału GPS.

W przyszłości problem będzie występować rzadziej

Publikacja US Naval Observatory wskazuje na to, iż urządzenia z odbiornikami GPS wyprodukowane po 2010 roku nie powinny zostać dotknięte omawianym problemem, a ich praca nie zostanie zakłócona. Poprawne działanie ma gwarantować specyfikacja ICD-200.

W nowych rozwiązaniach przewidziano, że tygodnie będą liczone w systemie 13-bitowym.

Nie ma jednak pewności czy i w jaki sposób poszczególni producenci zapewnili zgodność swoich produktów z tą specyfikacją. Problem może pojawić się z opóźnieniem w stosunku do daty 6 kwietnia 2019 r.

Czy twój odbiornik jest zagrożony?

To, czy dany odbiornik jest zagrożony tą podatnością, można sprawdzić na dwa sposoby. Najłatwiejszym jest skontaktowanie się z producentem lub sprawdzenie informacji na ten temat na jego stronie internetowej. Warto też przed 6 kwietnia upewnić się, że odbiornik korzysta z  aktualnego oprogramowania niskopoziomowego (firmware). Drugim jest wykorzystanie symulatora GNSS.

Zalecenia

Celem prawidłowej obsługi „GPS Week Number Rollover”:

  1. należy ustalić zależności pomiędzy aplikacją/systemem a GPS;
  2. użytkownicy systemu GPS powinni skontaktować się z producentami urządzeń odbiorczych w celu potwierdzenia ich odporności na ten problem. Ewentualnie można wykonać niezbędne aktualizacje oprogramowania urządzenia  i oprogramowania aplikacyjnego i ustalić procedury awaryjne na okoliczność braku możliwości zapobiegania konsekwencjom tego zdarzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: