27.2.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Najem okazjonalny oraz zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - konsultacje projektów ustaw

O jakie projekty chodzi?

Z dniem 18 lutego 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje społeczne nad projektami ustaw: 

  • o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz 
  • o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jakie zmiany przewidziano?

Zmiany w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych wynikają bezpośrednio z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 roku, który rozpatrując szereg pytań prawnych dotyczących Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, ze zm.) orzekł o niezgodności niektórych z jej zapisów z konstytucją. Przedstawiane zmiany stanowią propozycję ponownego uregulowania kwestii dotychczas rozstrzyganych w zaskarżonych przepisach.

Projekt zawiera ponadto niezbędne zmiany legislacyjne mające na celu czasowe przywrócenie możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz inne pilne zmiany, w tym postulowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Propozycje zmian w Ustawie o ochronie praw lokatorów mają między innymi na celu uelastycznienie rynku najmu lokali mieszkalnych, wynajmowanych od osób fizycznych i likwidację tzw. szarej strefy podatkowej w zakresie ich wynajmu.

Projekt dotyczy dwóch zasadniczych kwestii: 

  • uzupełnienia ustawy o ochronie praw lokatorów o przepisy dotyczące najmu okazjonalnego oraz 

  • zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących zmniejszenia podatku od dochodu uzyskiwanego z tytułu najmu tych lokali mieszkalnych.

Jak wyrazić swoją opinię?

Ewentualne uwagi lub opinie o przedmiotowym projekcie można składać do dnia 17 marca 2009 r. na adres:

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres:

  • klomzynska@mb.gov.pl - w sprawie Ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

  • mmleczko@mb.gov.pl - w sprawie Ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W korespondencji i tytule wiadomości pocztowej prosimy wpisać: USTAWA

Projekty obu aktów, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem:

  • Projekt Ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz 
  • Projekt Ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Źródło: www.mi.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Skąd się wzięłą idea wprowadzania zmian? Będący teraz przedmiotem prac Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje zmiany dotyczące przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych, w tym m.in. zakazu możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zmian (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (...)

Wpłaty na fundusz remontowy właściciela lokalu w spółdzielni - opinia prawna

Wpłaty na fundusz remontowy właściciela lokalu w spółdzielni - opinia prawna

Stan faktyczny  Proszę o interpretację art. 1 pkt 3 ustawy z 03.06.2005r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 122 poz. 1024 z 2005r.), a mianowicie: czy obowiązek świadczenia na fundusz remontowy tworzony przez spółdzielnię dotyczy także właścicieli lokali wydzielonych (nieograniczone prawo własności, także gruntu i udział procentowy w części wspólnej) (...)

2 ważne ustawy dla mieszkalnictwa i budownictwa

2 ważne ustawy dla mieszkalnictwa i budownictwa

Prezydent podpisał nowelizację dwóch ważnych ustawy z sektora mieszkalnictwa i budownictwa Przyjęte przez Sejm 7 lipca 2022 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych oraz ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych zostały podpisane przez Prezydenta RP. - "Rozwiązania proponowane przez Ministerstwo (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wspólnie wyjaśniają najważniejsze (...)

Czy dochód z najmu to mój majątek odrębny, czy wspólny z żoną? – opinia prawna

Czy dochód z najmu to mój majątek odrębny, czy wspólny z żoną? – opinia prawna

Stan faktyczny   W roku 2002 wykupiłem mieszkanie komunalne, którego byłem głównym najemcą, będąc w związku małżeńskim 50% zapłaciłem gotówką, resztę spłacam w 5 rocznych ratach – zostało mi jeszcze 3 raty. Tak więc na dzisiaj mam „zapłacone” za 70% wartości mieszkania. Zamierzam się rozwieść. Czy eks –żonie należy się 50% wykupionego mieszkania, (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do (...)

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jeśli chcesz wynająć mieszkanie i mieć „względne” poczucie bezpieczeństwa, podpisz umowę o najem okazjonalny i dopełnij wszystkich wymogów przewidzianych przez ustawę. Wysiłek związany z wymogami formalnymi może zaprocentować wówczas, gdy lokator okaże się nierzetelny i zajdzie potrzeba jego eksmisji. Najem okazjonalny ułatwia i przyspiesza postępowanie egzekucyjne (...)

Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

Z jakimi problemami borykają się obecnie właściciele mieszkań? Komornicy prowadzą rocznie ok. 7.000 spraw eksmisyjnych (postępowań o opróżnienie lokalu). Gdyby prawo nie chroniło tak bardzo lokatorów, eksmisji byłoby zapewne więcej. Dotychczas obowiązujące przepisy nie sprzyjają właścicielom, pozbawiając ich praktycznie możliwości pozbycia się lokatorów, nawet (...)

Eksmisja będzie prostsza, lokatorzy pójdą na bruk

Eksmisja będzie prostsza, lokatorzy pójdą na bruk

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów wprowadza tylnymi drzwiami instytucję eksmisji na bruk - twierdzi senator Zbigniew Cichoń. Dzisiaj odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowelizacji „prawa lokatorów". Ustawa - wprowadzająca tzw. „najem okazjonalny" - stała się przedmiotem gorących dyskusji w Senacie. - Panie Ministrze, czy nie uważa (...)

Najem okazjonalny - o czym należy pamiętać?

Najem okazjonalny - o czym należy pamiętać?

Najem okazjonalny Najem okazjonalny został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13). Sama definicja najmu okazjonalnego lokalu została umieszczona w rozdziale 2a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw (...)

Konkurencyjny najem okazjonalny

Konkurencyjny najem okazjonalny

Poszukujący lokum studenci mogą korzystać nie tylko ze „zwykłej” umowy najmu, ale zdecydować się na najem okazjonalny. „Dziennik Gazeta Prawna” przypomina o obowiązującym od niedawna nowym modelu najmu mieszkań. Istotną różnią pomiędzy obiema umowami jest konieczność wskazania przy umowie najmu okazjonalnego miejsca, gdzie lokator zostanie eksmitowany, (...)

Spółdzielnie mieszkaniowe nie umogą odmawiać operatorom

Spółdzielnie mieszkaniowe nie umogą odmawiać operatorom

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą bez uzasadnionego powodu odmawiać przedsiębiorcom telekomunikacyjnym świadczenia usług w administrowanych przez siebie budynkach - taką decyzję UOKiK potwierdził Sąd Apelacyjny Z punktu widzenia lokatora korzystne jest, żeby na terenie jednego budynku usługi telekomunikacyjne mogło świadczyć jak najwięcej przedsiębiorców. Ich rywalizacja (...)

Tani wykup mieszkań zakładowych niekonstytucyjny

Tani wykup mieszkań zakładowych niekonstytucyjny

Koniec taniego wykupu mieszkań zakładowych. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis, który na to pozwalał. Wszystkie spółdzielnie bez wyjątku muszą mieć walne zgromadzenie. (...) Nie podobał się Trybunałowi przepis dotyczący wykupu mieszkań zakładowych (art. 48 ust. 3). Chodzi o lokale w budynkach nieodpłatnie przekazanych spółdzielniom przez przedsiębiorstwa państwowe w (...)

Do końca roku spółdzielnia musi usamodzielnić swe nieruchomości

Do końca roku spółdzielnia musi usamodzielnić swe nieruchomości

Przynajmniej do końca roku spółdzielnie mieszkaniowe mogą przeprowadzać remonty ze środków wszystkich mieszkańców. Nie muszą jeszcze rozliczać odrębnie wpłat z każdego budynku Tak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Budownictwa wydanej w odpowiedzi napytania spółdzielni. (...) "Spółdzielnie mieszkaniowe jako osoby prawne prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają (...)

Trybunał Konstytucyjny: Prawo spółdzielcze w części niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny: Prawo spółdzielcze w części niezgodne z konstytucją

Osoby, które nie mają prawa do lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej, nie mogą być jej członkami. Tak zdecydował Trybunał Konstytucyjny rozpatrując przepisy obecnej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Trybunał za niekonstytucyjne uznał przepisy w obszarze prawa do majątku członków spółdzielni a także w zakresie prawa do lokali. Wniosek w tej sprawie złożyła grupa 60 (...)

Czy będzie można taniej wykupić mieszkanie?

Czy będzie można taniej wykupić mieszkanie?

Spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły dawać wyższe bonifikaty, przekształcając lokatorskie mieszkania we własnościowe (...)Chodzi o propozycje zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: ustawa). (...)Projekt pozwala też spółdzielniom określić w statucie korzystniejsze warunki przekształceń praw lokatorskich we własnościowe. (...)Członkowie spółdzielni będą mogli (...)

Będą zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Będą zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Trwają konsultacje społeczne w sprawie zmian w Kodeksie spółek handlowych Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych opracowała projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych oraz niektórych innych ustawach. W środę rozpoczęły się konsultacje społeczne proponowanych przepisów. ##baner## Dokument jest podsumowaniem (...)

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Konstytucja dla Nauki Jarosław Gowin zaprezentował Konstytucję dla Nauki, czyli projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, który powstał z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim. Jest to reforma inna niż wszystkie, ponieważ prace nad projektem trwały ponad rok, a wypracowana propozycja jest wciąż otwarta na uwagi zainteresowanych. W (...)

Prostsze przepisy oznaczają wzrost gospodarczy

Prostsze przepisy oznaczają wzrost gospodarczy

Aby ułatwić życie przedsiębiorstwom i obywatelom, Komisja upraszcza – a nawet wycofuje – niektóre unijne zasady i przepisy. KE zapowiedział, że podejmie dalsze działania w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej. Prawodawstwo UE, które dobrze służy zamierzonym celom, jest niezbędne, by ponownie doprowadzić do ożywienia gospodarki i zatrudnienia. Przewodniczący (...)

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 - wyraź swoje zdanie

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 - wyraź swoje zdanie

   Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012. Zaproszenie kierowane jest zwłaszcza do (...)

Trwają konsultacje społeczne polityki rozwoju lotnictwa cywilnego

Trwają konsultacje społeczne polityki rozwoju lotnictwa cywilnego

Prowadzone są konsultacje publiczne projektu dokumentu rządowego „Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.).” ##baner## Co przewiduje projekt? - "Transport lotniczy w Polsce, głównie ze względu na pandemię COVID-19, przeżywał w ubiegłym roku kryzys. Dziś, po okresie epidemicznej stagnacji, stajemy przed największym wyzwaniem, (...)

Premier: ofensywa legislacyjna rozpoczęta

Premier: ofensywa legislacyjna rozpoczęta

  Premier Donald Tusk zapowiedział, że jesienią w Sejmie znajdzie się około 140 projektów ustaw. - Spotykają się ze sobą efekty pracy rządu, sejmowej komisji „Przyjazne Państwo" oraz dwóch klubów koalicyjnych - podkreślił. - Projekty ustaw dotyczą uproszczenia prawa, eliminacji złych przepisów oraz likwidacji barier biurokratycznych - wyjaśnił (...)

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

  W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd Donalda Tuska już na starcie zadeklarował, że podejmie z tym środowiskiem współpracę. W rocznicę gabinetu PO-PSL realizację tych deklaracji oceniamy pozytywnie i jednocześnie wzywamy do bardziej energicznych i zdecydowanych reform gospodarczych. Poprzedni rząd (...)

MEN kontynuuje rozmowy ze związkami zawodowymi

MEN kontynuuje rozmowy ze związkami zawodowymi

  Z konsultacji ze związkami zawodowymi wycofujemy dwa projekty ustaw - o systemie oświaty i Karta Nauczyciela - zapowiedział Michał Boni, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. To ukłon w stronę partnerów społecznych, którzy domagali się tego podczas spotkania przedstawicieli związków zawodowych ze strona rządową. W spotkaniu, które 18 sierpnia odbyło się (...)

Rządowe Centrum Legislacji ma pisać projekty ustaw

Rządowe Centrum Legislacji ma pisać projekty ustaw

Jakie zmiany w zakresie legislacji proponuje Rząd? W Sejmie jest obecnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw.Rządowe Centrum Legislacji ma pisać projekty rządowych ustaw. Do kompetencji służb legislacyjnych ministrów pozostać ma zaś przygotowywanie merytorycznych założeń do ustaw oraz opracowywanie aktów (...)

Zmiana Regulaminu pracy Rady Ministrów

Zmiana Regulaminu pracy Rady Ministrów

31.03.2009 r. Rada Ministrów przyjęłą uchwałę zmieniającą uchwałę Regulamin pracy Rady Ministrów, przedłożona przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.Rządowe Centrum Legislacji (RCL) ma opracowywać rządowe projekty ustaw, które będą powstawać na podstawie merytorycznych założeń, przygotowanych przez ministerstwa i urzędy centralne. Rada Ministrów na etapie rozpatrywania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

Chcę wynająć mieszkanie. Otrzymałem już projekt umowy, w której terminy rozwiązania i wypowiedzenia umowy są sprzeczne z ustawą o ochronie lokatorów. Wątpliwości te przekazałem wynajmującemu, (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

Po wielu latach znów muszę wynająć mieszkanie. I okazuje się, że jestem chroniony przed eksmisją na bruk do tego stopnia, że w umowie najmu znalazła się taka klauzula: „Zgodnie z zapisami (...)

Wypowiedzenie najmu lokalu mieszkaniowego

Wypowiedzenie najmu lokalu mieszkaniowego

Czy można zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony z terminem wypowiedzenia jednego miesiąca dla każdej ze stron? Dla wynajmującego i najemcy jest to najbardziej optymalny termin. (...)

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31.07.2007 r. nie przewiduje wynagrodzenia za pracę w organach spółdzielni innych niż Zarząd, chyba że nowy statut (...)

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

Żona wyprowadziła się 3 miesiące temu i wystąpiła o rozwód. W mieszkaniu pozostałem z dwiema dorosłymi już córkami. Jeśli żona zażąda spłaty mieszkania, to jakie to mogą być koszty? Mieszkanie (...)

Jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie?

Jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie?

Jak będzie wyglądał podział mieszkania po rozwodzie, które zostało zakupione za moje pieniądze pochodzące ze sprzedaży innego mieszkania które odziedziczyłem? Niniejsza opinia prawna zawiera (...)

Wspolne mieszkanie malzonkow w rozumieniu art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego

Wspolne mieszkanie malzonkow w rozumieniu art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego

Jakie mieszkanie można uznać za \"wspólne mieszkanie\" małżonków, w rozumieniu art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego? Przez pojęcie "wspólne mieszkanie" należy rozumieć (...)

Najem po babci

Najem po babci

Moja Matka z moim Ojcem rozwiodła się jak Ja miałem 7 lat. Mój Ojciec od 13 lat nie żyje. Później moja Matka wyszła za mąż po raz drugi, zmieniła nazwisko i z drugim mężem zadłużyła się (...)

Zamiana

Zamiana

Posiadam mieszkanie własnościowe (wspólnota mieszkaniowa mieszkań komunalnych) chciałabym je zamienić na inne większe, ale nie mogę tego zrobić na mieszkanie komunalne ponieważ posiadam jeszcze (...)

Wynajmujący a pełnomocnik

Wynajmujący a pełnomocnik

Właścicielka domu udzieliła pełnomocnictwa (w formie aktu notarialnego) swojemu synowi m.in. do wynajmowania domu. Ma on zawrzeć zarówno umowę najmu jak i sprawdzać, czy dom jest wynajmowany zgodnie (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

Jestem właścicielem kamienicy, w której wynajmuję wszystkie lokale mieszkalne. Uzyskuję przychody z najmu (nie prowadzę działalności gospodarczej). Nie zamieszkuję również w żadnym z tych mieszkań. (...)

Rozliczanie najmu krótkoterminowego

Rozliczanie najmu krótkoterminowego

W dniu 5 czerwca 2009 nabyłem \"samodzielny lokal niemieszkalny - apartamentowy\" w \"zespole uzdrowiskowo-hotelowym\" nad polskim morzem. Zakup był dokonany na mnie jako na osobę prywatną. Lokal nabyłem (...)

Spółdzielnie mieszkaniowe - wykup gruntu

Spółdzielnie mieszkaniowe - wykup gruntu

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Spółdzielnia mieszkaniowa uchwaliła wykup gruntów od gminy. Ja ponieważ nie korzystam z bonifikaty przy lokalu użytkowym nie chcę (...)

Powierzchnia użytkowa w lokalu

Powierzchnia użytkowa w lokalu

Mam pytanie dotyczące pomiaru powierzchni użytkowej mieszkania. W 1994 roku spółdzielnia mieszkaniowa dokonując pomiaru powierzchni mieszkań nowowybudowanego budynku, posłużyła się normą PN-70 (...)

VAT w opłatach eksploatacyjnych za garaże

VAT w opłatach eksploatacyjnych za garaże

Członek Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymał przydział spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania i stanowiska parkingowego w garażu podziemnym pod budynkiem. Spółdzielnia w opłatach (...)

Członek oczekujący w spółdzielni mieszkaniowej

Członek oczekujący w spółdzielni mieszkaniowej

Jak wygląda status członka oczekującego w spółdzielniach mieszkaniowych w chwili obecnej? Czy posiada on takie samo prawa i obowiązki jak pozostali członkowie? Kiedy można skreślić członka oczekującego (...)

Usuwanie drzew

Usuwanie drzew

Spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła się do tut. Wydziału z wnioskiem o usunięcie drzew, na podstawie oświadczenia woli we własnym imieniu oraz w imieniu pozostałych współwłaścicieli w ramach (...)

Upublicznianie informacji publicznej w internecie

Upublicznianie informacji publicznej w internecie

Dzień dobry! Zwróciłem się poprzez BIP do NIK z prośbą o kopię protokołu kontroli przeprowadzonej w jednej z instytucji państwowych. Otrzymaliśmy protokół, naj ego podstawie został napisany (...)

FORUM PRAWNE

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Wykup mieszkania lokatorskiego

Wykup mieszkania lokatorskiego Zastanawiam się nad przekształceniem lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnosciowe prawo do mieszkania , ale moja sółdzielnia zawiesiła wykup mieszkań (...)

Sąsiad chce abyśmy po jego smierci przejęli jego mieszkanie lokatorskie!!!

Sąsiad chce abyśmy po jego smierci przejęli jego mieszkanie lokatorskie!!! Sąsiedzi moich teściów nie mają dzieci ani żadnej bliskiej rodziny. Zaproponowali nam ich mieszkanie po ich śmierci (są (...)

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna Szanowni Państwo! Art. 12 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994r. reguluje udziały członków wspólnoty w pożytkach i kosztach części wspólnej. (...)

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę?? Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Jak otrzymać mieszkanie z urzędu

Jak otrzymać mieszkanie z urzędu Witam, słyszałem, że działa w Polsce taka instytucja jak mieszkanie z urzędu. Napiszcie proszę, jakie trzeba spełnić warunki, aby takie mieszkanie otrzymać+gdzie (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

MIESZKANIE WLASNOSCIOWE a rozwod

MIESZKANIE WLASNOSCIOWE a rozwod Jestem w trakcie rozwodu,wraz z mężem posiadamy wspóne własnosciowe mieszkanie.Czy jest szansa eksmisji męża? Mąż nie pracuje, jest alkoholikiem, znęca się psychicznie (...)

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD Według ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP byłej małżonce rozwiedzionej z żołnierzem zawodowym przysługuje lokal zamienny (tzw. rozkwaterowanie). Chciałabym (...)

najem okazjonalny

najem okazjonalny Witam czy wynajęcie lokalu różnym-studentom na okres 4 miesięcy 2 razy do roku do najem okazjonalny? Chodzi o to że 4 miesiace są studenci, potem nie ma ich przez miesiac a potem (...)

Najem Okazjonalny

Najem Okazjonalny czy w przypadku niezgłoszenia do US umowy najmu okazjonalnego w terminie 14 dni (zgłoszenie po kilku dniach od tej cezury) możliwe jest wyrażenie czynnego żalu, aby najem traktowany (...)

Wynajem dla kilku osób a najem okazjonalny

Wynajem dla kilku osób a najem okazjonalny Jak wygląda kwestia aneksu o najem okazjonalny jeśli najemcami jest kilka osób - mieszkanie 2 pokojowe - 1 jedynka i 1 pokój 2 osobowy. Zależy mi na tym (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny Witam. Czy jeśli będę podpisywał umowę wynajmu mieszkania najem okazjonalny parze mieszkającej razem w nieformalnym związku to u notariusza podpisuje się jedno oświadczenie czy (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny Najem okazjonalny z załącznikami podpisany z małżeństwem u notariusza 22 czerwca. W umowie zawarte że odbiór mieszkania 1 sierpnia. 27 sierpnia dowiaduję się że małżeństwo (...)

Spółdzielnie mieszkaniowe..

Spółdzielnie mieszkaniowe.. Moja mama jako jedyna lokatorka w klatce nie ma założonych wodomierzy. Ostatnio dostała pismo ze spółdzielni informujące, iż obciżąono ją kwotą 1000 zł za zużycie (...)

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego prosze o kontakt Jadwide w zwiazku ze sprawami zwiazanymi z TBS...wszystkich ktorzy sie na tym znaja i maja doswiadczenie i wiedze z tego zakresu równiez...moj mail (...)

Wymiana okien przez Spółdzielnie Mieszkaniwą - Podstawa Prawna

Wymiana okien przez Spółdzielnie Mieszkaniwą - Podstawa Prawna Dzień dobry. Mam takie pytanie: Mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym mając tytuł prawny lokatora a mieszkanie jest Spółdzielcze. Czy (...)

Prawo energetyczne konsultacje społeczne

Prawo energetyczne konsultacje społeczne art. 5 6e Prawa energetycznego Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej dostarcza odbiorcy tych paliw lub energii w gospodarstwie domowym kopię zbioru (...)

wprowadzają nowy podatek od samochodu

wprowadzają nowy podatek od samochodu Witajcie Polacy! Zła wiadomość dla kierowców! Unia Europejska zamierza wprowadzić coroczny podatek ekologiczny. Jego wysokość zależeć będzie od ilości (...)

Porady prawne