Niesłyszący za kierownicą

Nowelizacja przesądza, że ograniczenia słuchu nie są przeciwskazaniem zdrowotnym w możliwości zdobycia prawa jazdy w kategorii C i C1 (samochody ciężarowe). Stwarza osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, dla których podstawowym sposobem komunikowania się jest język migowy, możliwość zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy przy pomocy tłumacza języka migowego. 

Co przewiduje ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami? 

Ustawa ma na celu jednoznacznie przesądzenie, że całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia – z wyjątkami określonymi w ustawie:

  1. uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D (na autobusy – jest to związane z tym, że w przypadku kierowców autobusów konieczna jest możliwość swobodnego komunikowanie się kierowcy z przewożonymi pasażerami);
  2. uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiada prawa jazdy kategorii B albo posiada je przez okres krótszy niż 2 lata;
  3. cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej rozumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów słuchowych – przez okres roku od tego zdarzenia. 

Porady prawne

Celem przedmiotowej ustawy jest także stworzenie osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, dla których podstawowym sposobem komunikowania się jest język migowy, możliwości zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy z pomocą tłumacza języka migowego. Usługa tłumacza języka migowego, zapewniana przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, nie będzie wiązała się z koniecznością wnoszenia przez osobę egzaminowaną dodatkowej opłaty – poza opłatą egzaminacyjną wnoszoną przez wszystkich zdających. Dodatkowo wojewódzki ośrodek ruchu drogowego będzie musiał stworzyć tłumaczowi języka migowego lub systemowi językowo-migowemu, którego zapewni sobie osoba składająca egzamin, możliwość pomocy tej osobie podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, z wyłączeniem części teoretycznej egzaminu.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne