Obniżka stawek notarialnych!

19.10.2007

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Czego dotyczą nowe przepisy?

 

26 września 2007 r. Minister Sprawiedliwości zdecydował o pierwszym w historii obniżeniu stawek taksy notarialnej. Zbigniew Ziobro podpisał rozporządzenie, które przewiduje obniżeniu stawek notarialnych. Wchodzi ono w życie z dniem 27 października 2007 r.

Zmniejszenie o 50 % kosztów związanych z czynnościami prawnymi z udziałem notariuszy, a więc z nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości, ma odciążyć obywateli.  

Nowe przepisy wejdą po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Ile będzie teraz wynosić maksymalna stawka

taksy notarialnej?

Maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne będzie teraz wynosić od wartości przedmiotu czynności notarialnej:

 • do 3.000 zł - 100 zł;
 • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 • powyżej 30.000 zł  do 60.000 zł -  710  zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000  zł;
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 • powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł.

Przyjęto przy tym zasadę, iż za sporządzenie aktu notarialnego jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą wyżej.

Przede wszystkim rozporządzenie zakłada, iż za najczęściej dokonywane czynności związane z obrotem nieruchomościami notariusz będzie mógł pobierać jedynie połowę stawki maksymalnej. Tak więc maksymalna stawka ma wynosić połowę stawki przewidzianej wyżej dodatkowo za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego

 • umowę darowizny lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, jeżeli umowa zawierana jest pomiędzy osobami bliskimi (należącymi do I grupy podatkowej), a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadku i darowizn;
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność lub jednorodzinnego budynku mieszkalnego;
 • umowę sprzedaży działki budowlanej;
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę.   

Ponadto zakłada się obniżenie wysokości stawki notarialnej za dokonywanie niektórych czynności, przy których nakład pracy notariusza nie jest wysoki. 

Rozporządzenie przewiduje również podwyższenie w niewielkim zakresie wysokości taksy notarialnej określonej w wysokości stałej za sporządzenie pewnych aktów notarialnych, wymagających stosunkowo dużego nakładu pracy notariusza.

Więcej na temat zmian w opłatach za czynności notarialne można przeczytać w poradzie: Które stawki taksy notarialnej się zmniejszą, a które wzrosną?

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

niezbędne elementy umowy

9.4.2018 przez: arbiter

Umowa przedwstępna sprzedaży za życia darczyńcy

26.3.2018 przez: pawelw79@wp.pl

Niedotrzymanie umowy przez uczelnię

23.2.2018 przez: ratash22