Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Abonament od 1 stycznia 2017 roku pozostanie na tym samym poziomie co w 2016 roku. 

Opłaty wynoszą odpowiednio 7,00 (radio) i 22,70 zł (radio i telewizja) miesięcznie. Opłacając abonament z góry na okres dłuższy niż miesiąc, otrzymamy upust.

Wysokość abonamentu RTV 2017

Abonament radiowo-telewizyjny wynosi obecnie: 

Abonament RTV 2017 
(z uwzględnieniem rabatów)

         2017 rok

   Upust

                            za używanie:

            radia 

             telewizji lub 
           radia i telewizji

 za jeden miesiąc

brak

 7,00 zł

22,70 zł   

 za dwa miesiące

3 proc.

 13,60 zł 44,05 zł

 za trzy miesiące

4 proc.

 20,15 zł

65,35 zł   

 za sześć miesięcy

5 proc.

 39,90 zł   

129,40 zł   

 za rok

10 proc.

 75,60 zł   

245,15 zł   

 .

Abonament trzeba opłacać z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. 

Każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego powinien dokonać jego rejestracji. Obowiązek zapłaty abonamentu powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika.

Za korzystanie z odbiorników RTV muszą płacić osoby fizyczne, przedsiębiorcy, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, domy pomocy społecznej oraz prywatne i publiczne szkoły. Niezależnie od liczby posiadanych odbiorników, osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub posiadające odbiorniki w samochodzie stanowiącym ich własność powinny uiszczać tylko jedną opłatę. Przedsiębiorcy są jednak obowiązani do płacenia abonamentu za każdy posiadany odbiornik.

Nawet jeśli uiszczamy opłaty za telewizję kablową czy satelitarną, nie zwolni nas to od konieczności zapłaty abonamentu RTV.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Zgodnie z ustawą niektórzy użytkownicy odbiorników radiowych i telewizyjnych są zwolnieni z opłat abonamentowych. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? Od opłat RTV zwolnione są m.in. osoby:

 • zaliczane do I grupy inwalidów, niezdolne do pracy oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), lub
 • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);
 • znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub
 • które ukończyły 75 lat oraz emeryci po 60 roku życia, których emerytura nie przekracza miesięcznie 50 proc. średniej krajowej,
 • pobierające świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzinne, zasiłek stały, okresowy lub celowy,
 • niesłyszące, niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w roku poprzedzającym,
 • osoby:
   a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.),
   b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.),
  c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),
  d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598),
  8) osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567).

Aby zwolnić się od obowiązku opłaty abonamentu, osoby te powinny złożyć w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia, oświadczenie o prawie do zwolnienia oraz wypełnić odpowiedni formularz dostępny w każdym urzędzie pocztowym. 

W wyjątkowych sytuacjach losowych możliwe jest również całkowite lub częściowe umorzenie zaległych opłat abonamentowych, albo też rozbicie ich na korzystne raty. Aby skorzystać z tej możliwości, należy złożyć w KRRiT odpowiedni wniosek i poczekać na jego rozpatrzenie (pobierz przykładowy wniosek o umorzenie zaległości abonamentowych). Jeżeli KRRiT przychyli się do wniosku, wydany zostanie odpowiedni dokument, który należy następnie złożyć w urzędzie pocztowym.

e-prawnik.pl

 • Podziel się:

 

Komentarze: Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

 • pIEKARZ 2018-05-29 00:08:23

  Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2 na 017

  Nie płacimy abonamentu, tylko podatek od posiadania sprzętu rtv. Nazwano to tylko dlatego aby ten haracz nazywać podatkiem bo to nieładnie brzmi i wygląda przy miedzynarowej ocenie obciązenia obywateli opłatami i wskazuje na zakusy Państwa stopnia łupienia swych obywateli. Obonament w sensie tego wyrazenia jest swiadczeniem dobrowolnym.Płacę za to co chcę ogladać i słuchac. pojeciem tym można objąć opłaTY zA tV POLSAT I INNE SATELITARNE PŁACONE DOBROWOLNIE -GDYZ PODOBA MI SIE ICH PROGRAM I GŁOSZONE TREŚCI.nIE OGLĄDAM JEDNAK W ICH OFERCIE TV PROGRAMÓW TELEWIZJI KACZYSTOWSKIEJ SLUSZNIE ZWANEJ JAKO REZIMOWEJ.

 • Krajewski Feliks- 2018-02-18 12:19:26

  Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

  Jestem emeryt wiek 81 lat I-a grupa inwalidzka niepełnosprawna umiarkowana nieokreślone inwalidztwo jako dziecko wojny,powojenne strajki do obecnej chwili mam kłopoty utraconego zdrowia,żadem pieniądz nie zastąpi utraciłem największy skarb ZDROWIE.Powojenni pionierzy ratowały życie koleżanki/dy/ jako Honorowy Dawcy Krwi oddałem 100 l. Złodzieje nieroby solidarności przywileje ukradli dodatek 35% do emerytury skromny upominek za uratowanie bezcennego Życia jaki darzył opluwany przez Zbrodniarzy solidarności PRL. Damsko męska solidarności szmalcownicy marionetki panienki lekkich obyczaj spod latarni powojenne elity Państwa polskiego partyjna zomowska bezpieka dla Ameryki Zachodu. Ameryki demokracja IV-y Zabór Polski 17 stycznia 2017 inwazja USA NATO nieuleczalnie chore świry po Haracze na Układ Warszawski.

 • Masstan 2017-06-12 15:15:31

  Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

  Wszystko ładnie, pięknie. Pytanie brzmi moje : Dlaczego mam płacić myto za UŻYWANIE telewizora i/lub radia? To jest mój sprzęt, kupiony za MOJE ciężko zarobione pieniądze i jeszcze mam płacić za UŻYWANIE tegoż? W życiu!!

 • RYSIU. 2017-05-24 11:51:15

  Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

  Bulwersuje mnie sprawa osob zwolnionych z oplacania abonamentu RTV.Powinien placic kazdy rowniez pracownicy TVP wierze ze gdyby placili wszyscy byloby taniej a jest jak jest.TVP przejela schede po komunie wprowadzila sobie znak SA i chwilunia jesli macie spolke akcyjna to z jakiej racji mamy obowiazek placic abonament.RYSIU.

 • RYSIU. 2017-05-24 11:51:15

  Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

  Bulwersuje mnie sprawa osob zwolnionych z oplacania abonamentu RTV.Powinien placic kazdy rowniez pracownicy TVP wierze ze gdyby placili wszyscy byloby taniej a jest jak jest.TVP przejela schede po komunie wprowadzila sobie znak SA i chwilunia jesli macie spolke akcyjna to z jakiej racji mamy obowiazek placic abonament.RYSIU.

 • Lucyna 2017-04-19 16:09:17

  Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

  Ile lat powinam przetrzymywac papier,ze wyrejstrowalam telewizor?

 • anty rtv 2017-04-15 08:28:36

  Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

  po pierwsze - TP SA , Poczta Polska SA to podmioty prawa handlowego, a więc musi być zawarta umowa ? po drugie - brak umowy - nie płacę ? po trzecie - nie został przeprowadzony proces kontroli używania odbiornika RTV ? po czwarte - naruszone zostały przepisy prawa, w tym prawa europejskiego ? po piąte - proszę poczytać przegrane sprawy przez Pocztę Polską ? po szóste - PP nie ma prawa wydawać nakazu, Poczta Polska nie jest organem administracji publicznej ?

 • Dorota 2015-11-10 10:48:14

  Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2015

  Art. 84. Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Proszę mi podać gdzie w Konstytucji i w jakiej ustawie pisze że urząd skarbowy ma prawo położyć rękę na pobory BARDZO NIELICZNEJ CZĘŚCI Obywateli w ramach walki o odzyskanie zaległych abonamentów radiowo-telewizyjnych. Dlaczego koszty ponoszą tylko ludzie ( co jest niezgodne właśnie z Art. 84 Konstytucji Rzeczpospolitej???)którzy kiedyś chcąc być uczciwym i żyć zgodnie z prawem zgłosili w urzędzie pocztowym posiadanie takowych odbiorników. Do kogo można się zwrócić w takiej sprawie??

 • k777 2015-08-18 13:19:25

  Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2015

  @mika - bandą drani i oszustów są ci którzy nie płacą, a chcą używać. Reszta musi płacic za nich, dlatego abonament rośnie z roku na rok, przez takich jak ty.

 • mika 2015-06-10 14:11:44

  Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2015

  Witam, dzisja do mnie przyszła policja razem z osobą z poczty. wręczyli mi pismo, że mam natychmiast zapłaić 1300, Jak nie, to sąd. Doagadałam się odnośnie rat. Już czesc zabrali mi z rety, teraz znow zabiorą. Banda drani i oszustów. Należy wziąć kałach i zabic te mordy

 • Mateusz M. 2015-05-04 12:11:45

  Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2015

  Reni, niestety ale mogą jeśli nie płaciłas a miałas zarejestrowany odbiornik... ale Ty możesz powalczyć! Złóż wniosek o umorzenie http://dokumenty.e-prawnik.pl/pisma/wnioski/wniosek-o-umorzenie-zaleglosci-abonamentowych.html a jak się nie uda, to chociaż o rozbicie na raty.

 • Reni 2015-04-29 17:21:02

  Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2015

  ja właśnie dostałam zawiadomienie od urzędu skarbowego o zajęcie wierzytelności pieniężnej,czyli zabrali mi nadpłatę podatku ponad 400 złote i jakby tego było mało weszli mi na konto bankowe,na moje ciężko zarobione pobory,co za sprawiedliwość w tym kraju, jedna wielka BANDA ZŁODZIEI pomóżcie co mam zrobić,czy oni mogą tak postępować chodzi tu o abonament TV

 • migdał 2015-04-22 11:42:41

  Re: Abonament RTV 2015: kolejna podwyżka

  Oficjalnie niestety płacenie za kablówkę/satelitę nie zwalnia z opłat abonamentowych. Co więcej masz 14 dni od zakupu tv na zarejestrowanie go;) W praktyce podejrzewam, że nikt Ci tego nie sprawdzi. Z tego co się orientuję, kontrola bardziej grozi tym, którzy wyrejestrowali odbiornik lub po prostu przestali płacić. A co Ci grozi, gdyby jednak ktoś chciał Cię skontrolować? No kara oczywiście plus opłata abonamentu wstecz plus odsetki. Jest ryzyko, sam podejmij decyzję czy rejestrowac czy nie.

 • przemek 2015-04-20 09:44:25

  Re: Abonament RTV 2015: kolejna podwyżka

  Witam, niedawno założyłem własne gospodarstwo domowe ;-) czyli ożeniłem się, kupiłem mieszkanie, kupiłem tv. Nie zarejestrowałem, nie jestem chętny do płacenia, mam kablówkę. Czy istnieje cień szansy, że ktoś mi się zwali z kontrolą do domu? Na jakiej podstawie są te kontrole wykonywane (czy są w ogóle??), czy ktoś może mieć dostęp do bazy klientów operatora kablówki? Jakiej kary się spodziewać w przypadku ewentualnej kontroli?

 • Natalia 2015-04-14 07:59:09

  Re: Abonament RTV 2015: kolejna podwyżka

  duże są te podwyżki - ciągle jest to kwota, która miesięcznie gdzieś tam znika niezauważona, ale jednak podwyżki są duże. Podejrzewam, że jak kwota się zbliży do 30 zł (za 2-3 lata), to ludzie się wreszcie zbuntują. To jest tak naprawdę opłata za nic - w przypadku osób z telewizją kablową czy satelitarną, które już przeciez płacą.

 • bartłomiej 2015-03-12 14:10:58

  Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

  @artti, to wszystko zależy od tego, dlaczego nie płaciłeś abonamentu. Jeśli po prostu, "bo nie", a odbiornik miałeś zarejestrowany, to jak najbardziej mogą Cię zmusić go zapłacenia wraz z odsetkami, za kilka lat wstecz (nie wiem, ile zalegasz). I to trzeba uregulować, bo potem sam wiesz - komornik, problemy z kredytem i takie tam. Ale radzę, żeby jeszcze doczytać, kto i na jakich warunkach jest zwolniony z abonamentu na mocy ustawy - a nuż się uda całkiem dług anulować, albo chociaż rozbić na raty czy uniknąć płacenia odsetek. Tu masz wzór wniosku o anulowanie długu abonamentowego: http://dokumenty.e-prawnik.pl/pisma/wnioski/wniosek-o-umorzenie-zaleglosci-abonamentowych.html Powiedz jeszcze, czy dostałeś już jakieś pismo, wezwanie do zapłaty lub coś podobnego? Jeśli tak, to sprawa nie jest jeszcze przegrana, tylko trzeba szybko działać. A jeśli nie, to ja bym się nie wychylał, chyba że faktycznie miałeś jakąś trudną sytuację, możesz to wszystko udokumentować. A i moja rada - jak najszybciej wyrejestruj telewizor. Ja wyrejestrowałem ponad rok temu, od tej pory nie było żadnej kontroli w domu, nie musiałem też się tłumaczyć, czemu chcę wyrejestrować.

 • artti 2015-03-09 15:43:20

  Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

  czy ktoś kto dostał wezwanie do zapłaty abonamentu rtv zaległego wkońcu zapłacił ,bo nie wiem co robić płacić czy nie

 • jana 2015-03-09 09:15:04

  Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

  @Elżebieta - emeryci są zwolnieni z abonamentu jeśli mają niską emeryturę, doczytaj tu: http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/kto-nie-zaplaci-abonamentu-rtv.html

 • JERZY NIEDZIELSKI 2015-03-05 07:41:19

  Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

  GDZIE MOGĘ DOWIEDZIĘ SIĘ O SWOIM NUMERZE ABONENTA, PIĘĆ LAT TEMU ZAREJESTROWASŁEM SWOJE ODBIORNIKI RTV I DOKONUJĘ OPŁATY CO MIESIĄC ALE NIKT MNIE NIE POINFORMOWAŁ O MOIM NUMERZE I TERAZ ZASTANAWIAM SIĘ CZY WPŁACAM NA WŁAŚCIWE KONTO.

 • Elżbieta /samotn 2015-01-15 14:27:42

  Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

  dlaczego nie ma ulg dla przeciętnego emeryta ? np emeryci którzy ukończyli wiek 67 lat ? / chodzi o emerytów tych z przed lat ,którzy są już na emeryturach 10lat i dłużej ,ci co zostali wypchnięci na emerytury !/ Rewaloryzacja emerytur w 2015 roku jest niższa niż podwyżka abonamentu w b.r czyli 2015 . Można by rozważyć takie ulgi ? Wciąż się słyszy o ulgach dla rodzin wielodzietnych ja to rozumię i wcale nie zazdroszczę ale samemu żyć też jest ciężko ! wszystkie opłaty są 1/1 bez jakich kolwiek ulg . pozdrawiam .

 • Ryzio 2015-01-12 11:19:11

  Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

  Dlaczego podrożał abonament ponad 10% przecież takich podwyżek nie ma na żaden inny artykuł, który jest "wolnorynkowy" Komuna trzyma się mocno wstyd PO wstyd podczas wyborów sobie o tym również przypomnę !!!

 • Stefani 2015-01-09 13:30:27

  Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

  Dlaczego musimy płacić podwójny abonament na poczcie i w telewizji kablowej? Uważam, ze jeśli za telewizor płacę w kablówce to dlaczego jeszcze raz mam przymus płacić na poczcie?

 • Janusz 2014-11-14 12:24:05

  Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

  Dlaczego ten mafijny niemal haracz nazywa się abonamentem? Przecież abonament jest z reguły dobrowolny. W tym przypadku jest przymus bo jak nie zapłacisz ukarają z nawiązką! Pogański kraj, pogańskie obyczaje.

 • hipek8 2014-09-25 18:06:24

  Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

  Dlaczego pół Polski nie płaci i nie słyszałam żeby ktoś poniósł jakieś konsekwencje. Z tego co słyszę od polityków nie trzeba płacić!!!ALE JA płacę, bo jestem uczciwa, chociaż wiem że to nie popłaca!!!

 • Ziomek 2014-06-15 12:45:27

  Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

  A ja myślałem,że abonament sie płaci,jak sie podpisze umowe o świadczenie usług.Rejestruje to się samochód, i abonamentu sie nie płaci.Proszę wyłaczyć dostarczanie sygnału do mojego TV bo nie wywiązuję się z warunków umowy o świadczeniu usług,której nigdy nie podpisałem.Nie zamawiałem żadnej usługi,nie podpisałem żadnej umowy to nie podatek który musimy płacić,czy tego chcemy czy nie.Ja bardzo dziekuję za taką usługę,której nie chcę, nie jest mi potrzebna.Potrzebowałem tel.komórkowy to podpisałem umowę i jednym z warunków umowy jest płacenie abonamentu.

 • Andrzej 2014-06-14 11:10:57

  Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

  Mogą nas cmoknąć w pompę !!!! W 1980 zakazałem żonie płacić ten haracz i płacić go nie mam zamiaru, bo po prostu nie ma za co. Telewizja publiczna jest do żopy. A za badziewie się nie płaci. Polskiego Radia nie słuchałem od lat siedemdziesiątych, więc przepraszam ale dlaczego mam ich finansować, za to że zamiast żydowskie mają w nazwie polskie ???

 • b 2014-06-05 21:21:05

  Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

  Co z Tymi.którzy nie zarejestrowali swojego odbiornika i od lat nie płacą abonamentu?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane