Podwyższenie czynszu na remont

Pytanie:

Czy właściciel kamienicy może do stawki czynszowej doliczać np.za m kw. 0,50 zł i zaliczać to na poczet funduszu remontowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozumiemy, że pytanie dotyczy czynszu, jaki płacą najemcy zamieszkujący lokale w przedmiotowej kamienicy. Doliczenie określonej kwoty, uzależnionej od powierzchni konkretnego mieszkania, z przeznaczeniem na remonty kamienicy, wymaga dokonania wcześniejszego wypowiedzenia czynszu. Nie będzie to przy tym fundusz remontowy w ścisłym tego słowa znaczeniu. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia (3 miesiące). Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

Podwyżka, w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu przekroczy w skali roku 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach. Na pisemne żądanie lokatora właściciel w terminie 7 dni przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.

Podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy, a jeżeli poziom rocznego czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyłączeniem opłat niezależnych od właściciela, przekracza 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, to roczna podwyżka nie może być wyższa niż 10 % dotychczasowego czynszu albo dotychczasowych opłat za używanie lokalu, liczonych bez opłat niezależnych od właściciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: