e-prawnik.pl Porady prawne

Podwyższenie czynszu na remont

Pytanie:

Czy właściciel kamienicy może do stawki czynszowej doliczać np.za m kw. 0,50 zł i zaliczać to na poczet funduszu remontowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podwyższenie czynszu na remont

16.1.2006

Rozumiemy, że pytanie dotyczy czynszu, jaki płacą najemcy zamieszkujący lokale w przedmiotowej kamienicy. Doliczenie określonej kwoty, uzależnionej od powierzchni konkretnego mieszkania, z przeznaczeniem na remonty kamienicy, wymaga dokonania wcześniejszego wypowiedzenia czynszu. Nie będzie to przy tym fundusz remontowy w ścisłym tego słowa znaczeniu. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia (3 miesiące). Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

Podwyżka, w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu przekroczy w skali roku 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach. Na pisemne żądanie lokatora właściciel w terminie 7 dni przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.

Podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy, a jeżeli poziom rocznego czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyłączeniem opłat niezależnych od właściciela, przekracza 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, to roczna podwyżka nie może być wyższa niż 10 % dotychczasowego czynszu albo dotychczasowych opłat za używanie lokalu, liczonych bez opłat niezależnych od właściciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ