Jakie koszty wiążą się z zakupem mieszkania?

Jakie koszty trzeba ponieść przy zawarciu umowy w formie aktu notarialnego? 

Notariusz pobiera:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z ustawą za zapłatę takiego podatku odpowiedzialność ponosi kupujący. Warto zwrócić uwagę przy negocjowaniu warunków umowy kupna-sprzedaży mieszkania, że poniesiemy taki ciężar, aby znalazło to odzwierciedlenie (choćby symboliczne) w cenie mieszkania,

 • taksę notarialną wraz z podatkiem VAT, za swoje działanie,

 • opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej nowego właściciela oraz wpis hipoteki. Tej ostatniej opłaty jednak notariusz nie pobierze w przypadku zakupu mieszkania na kredyt w związku ze zwolnieniem, o którym mowa poniżej,

 • opłatę za wypis z aktu notarialnego – oryginał aktu pozostaje u notariusza.

Symulacja

Poniżej przedstawione są wszystkie koszty, jakie wiążą się z zakupem mieszkania. Są to kwoty uśrednione - jeśli chodzi o oferty banków, natomiast jeżeli chodzi o opłaty publicznoprawne pobierane przez notariusza przy okazji sporządzenia aktu notarialnego – koszty stałe wg stanu na dzień 15 czerwca 2005 roku.

Dla zobrazowania przyjmijmy, że kwota kredytu wynosi 180 000 i chodzi o kupno mieszkania stanowiącego odrębną własność. Koszty przedstawiają się następująco:

 • Prowizja od udzielonego kredytu: około 1 % (waha się od 0,5 do 4 %), czyli 1 800 ,

 • Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego przez bank: 100 zł,

 • Opłata za inspekcję techniczną przedstawiciela banku na placu budowy: 100 zł,

 • Opłata za wycenę nieruchomości: 800 zł,

 • Ubezpieczenie kredytu: 118,80 zł miesięcznie (pierwsza składka najpóźniej w dniu wypłaty kredytu),

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (po zabezpieczeniu hipoteką bank wymaga takiego ubezpieczenia) - 200 zł rocznie,

 • Ewentualne koszty pośrednictwa: - 2,5 % wartości nieruchomości: 4 500 zł,

 • VAT od usług pośrednika - 22 %: 990 zł.

Opłaty stałe wyniosą:

1) Podatek od czynności cywilnoprawnych:

 • od umowy sprzedaży nieruchomości – 2 %: 3 600 zł,

 • od ustanowienia hipoteki zwykłej – 0,1 % od kwoty zabezpieczonej hipoteki, czyli w przypadku kwoty 180 000 – 180 zł,

 • od ustanowienia hipoteki kaucyjnej: 19 zł,

2) Taksa notarialna: 1 010 plus 0,4 % nadwyżki powyżej 60 000 zł, co w przypadku 180 000 zł daje kwotę 1 490 zł;

3) VAT od taksy notarialnej – 22 %: 327,80 zł;

4) Wypis aktu: 24 zł (6 zł za stronę);

5) Opłaty sądowe: 200 zł za wpisanie hipoteki do księgi wieczystej 

Co razem daje łączną kwotę: 194 430 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, taksa notarialna ulega - w razie sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - zmniejszeniu o połowę i wyniesie w tym przypadku 745 zł

Czy można objąć wszystkie koszty kredytem bankowym na kupowane mieszkanie?

Poniesione koszty można objąć zaciąganym kredytem – bank na podstawie oświadczenia w formie faktury albo dokumentu potwierdzającego powstanie takich kosztów może je włączyć w kredytowaną kwotę, ale w tej kwestii najlepiej zasięgnąć porady bezpośrednio w banku – nie wszystkie banki przewidują taką możliwość, niektóre przewidują objęcie kredytem takich kosztów, ale tylko do wysokości 100 % wartości nieruchomości, czyli w przypadkach, gdy klient dysponuje już jakimś wkładem własnym.

Generalnie warto zasięgać różnych informacji, o wszystko zapytywać, choć zapewne po lekturze porad na naszych stronach pytań będzie już mniej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r., Nr 167, poz. 1398);

 • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r ., Nr 42, poz. 369);

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564, ze zm.)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Michał 2017-11-06 00:14:09

  zostałem po smierci rodziców najemcą jestem już 3 rok. Zero zaległości w rachunkach jakie opłaty bym miał poniesc z wykupem ??????? PROSZE O KONTAKT


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika