Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą

Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia.

Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie do swojego doświadczenia i stanu zdrowia. Wybierz odpowiedni środek transportu. Dopasuj go do swoich potrzeb i kierunku wyjazdu. Przed wyjazdem starannie spakuj swój bagaż tak, aby zawierał najpotrzebniejsze rzeczy. Zaplanuj również rezerwę na pamiątki oraz nieprzewidziane wydatki.

Dowiedz się jak najwięcej o miejscu do którego się wybierasz.

Sprawdź, jakie są aktualne zagrożenia zdrowotne w kraju do którego podróżujesz.

Planując podróż zagranicę sprawdź, jakie szczepienia są obowiązkowe i zalecane. Niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych uzyskasz wchodząc na stronę internetową www.szczepienia.gis.gov.pl lub Szczepienia dla podróżujących. Na tych stronach znajdziesz też aktualny wykaz punktów szczepień przeciwko żółtej gorączce.

Na wypadek choroby lub urazów, które mogą wystąpić w trakcie podróży, warto mieć ze sobą apteczkę. Przed podróżą po Europie złóż wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej www.nfz.gov.pl.

Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych możesz zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami dla podróżujących.

Przed wyjazdem warto również zapoznać się z ofertą dostępnych na rynku ubezpieczeń związanych z letnim wypoczynkiem, na które składa się najczęściej:

i coraz częściej:

Zapoznaj się z przepisami celnymi i wymogami sanitarnymi obowiązującymi przy przekraczaniu granic. Sprawdź także czy potrzebujesz wizy lub paszportu

Jeśli wybierasz się na wypoczynek zorganizowany, sprawdź przed podpisaniem umowy, czy wybrane przez Ciebie biuro podróży znajduje się w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Przed wyjazdem za granicę sprawdźmy zatem, czy posiadamy odpowiednie ubezpieczenie. Upewnijmy się też, że zgromadziliśmy wystarczająco dużo informacji o miejscu docelowym podróży, a zwłaszcza czy jesteśmy świadomi ewentualnych utrudnień i sytuacji, które mogą zagrażać naszemu bezpieczeństwu. 

Wyjeżdżając, pozostaw bliskim adres pobytu za granicą oraz plan podróży. Miej przy sobie numer dyżurny do właściwej placówki dyplomatyczno-konsularnej. W krajach, gdzie Polska nie ma swojego przedstawicielstwa, masz prawo do opieki konsularnej ze strony przedstawicielstw innych państw członkowskich Unii Europejskiej na równi z obywatelami tych państw.

Warto ponadto pamiętać, aby nie tylko rodzina i znajomi wiedzieli, gdzie za granicą przebywają ich bliscy, ale by takie informacje trafiły także do konsula.

Pomoc konsula 

Każdy obywatel polski przebywający za granicą, który znalazł się w nagłej sytuacji losowej (utrata dokumentów, kradzież, wypadek, nagłe zachorowanie, zgon członka rodziny, itp.) może zwrócić się do konsula z prośbą o pomoc. Należy jednak mieć na uwadze, że jego uprawnienia są ograniczone, a swoje funkcje może wykonywać jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania. 

Zależy nam, by każdy podróżujący rodak czuł się za granicą bezpiecznie – nie tylko dzięki sprawnie funkcjonującej służbie konsularnej, ale również dzięki posiadanej wiedzy i świadomości własnego bezpieczeństwa.

Korzystaj z narzędzi konsularnych MSZ i podróżuj bezpieczniej! 

 • Znajdź praktyczne informacje za pomocą mobilnej aplikacji iPolak
 • Zapoznaj się z aktualnymi ostrzeżeniami dla podróżujących na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz, zwłaszcza gdy planujesz wyjazd w odległe zakątki świata
 • Obserwuj konto MSZ @PolakZaGranica na Twitterze

Jak dobrze przygotować się do podróży za granicę i sprawnie przejść odprawę graniczną?

O czym należy pamiętać przed czekającą nas podróżą i odprawą graniczną - radzi Straż Graniczna.

Po pierwsze: sprawdź dokumenty

Każdy, bez względu na wiek, musi mieć dokument uprawniający do przekroczenia granicy. W zależności od kierunku podróży potrzebny jest dowód osobisty lub paszport oraz wiza (jeśli jest wymagana). Przed planowaną podróżą należy sprawdzić, czy posiadamy wszystkie wymagane dokumenty oraz – co najważniejsze! – sprawdzić ważność dokumentów i wymogi kraju docelowego (np. w Turcji minimalna ważność paszportu do uzyskania wizy drogą elektroniczną lub na lotnisku wynosi 180 dni). Szczegółowe informacje o zasadach wjazdu do poszczególnych krajów, obowiązujących tam przepisach, wymogach dla kierowców, obyczajach oraz ostrzeżeniach znaleźć można na stronie http://www.polakzagranica.msz.gov.pl/

Podczas podróży po krajach Unii Europejskiej, pomimo braku kontroli na granicy wewnętrznej, trzeba posiadać ważny dokument potwierdzający naszą tożsamość i obywatelstwo, czyli dowód osobisty lub paszport. W przypadku ewentualnej kontroli na terenie innego kraju w ten sposób wykażemy, że przysługuje nam prawo do swobodnego podróżowania.

Należy także pamiętać, że wywóz poza Unię Europejską niektórych przedmiotów (np. o cechach zabytku) lub zwierząt również wymaga uzyskania wcześniej odpowiednich dokumentów od uprawnionych do ich wystawienia organów.

PAMIĘTAJ: Upewnij się, czy masz wszystkie niezbędne dokumenty. Sprawdź ich ważność! Swój ważny dokument musi posiadać również dziecko. 

Po drugie: przygotuj się do kontroli granicznej

Kontrolę graniczną musi przejść każdy, kto przekracza zewnętrzną granicę UE. Podczas odprawy paszportowej Straż Graniczna potwierdza tożsamość osoby przekraczającej granicę, weryfikuje ważność jej dokumentów oraz sprawdza, czy spełnia ona określone w przepisach warunki wjazdu. Wszystkie osoby, które wjeżdżają na terytorium strefy Schengen lub je opuszczają, muszą być również sprawdzone w krajowych i europejskich bazach danych w celu potwierdzenia, że nie są poszukiwane, nie obowiązuje ich zakaz wjazdu na terytorium UE i nie zostały zastrzeżone jako osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa czy porządku publicznego.

Na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą) nie jest prowadzona kontrola graniczna. Można ją przekraczać w każdym miejscu i o każdej porze, trzeba jednak mieć przy sobie ważny dokument (dowód osobisty lub paszport), który potwierdzi nie tylko naszą tożsamość, ale również obywatelstwo, wskazując tym samym, że przysługuje nam swoboda podróżowania bez konieczności posiadania innych dokumentów, np. wizy.

PAMIĘTAJ: Podróżując samolotem poza UE, nie tylko bądź wcześniej na lotnisku, ale przede wszystkim – staw się wcześniej do odprawy granicznej. Jeśli jedziesz samochodem, wybierz najdogodniejsze dla siebie miejsce przekroczenia granicy – czas oczekiwania na kontrolę na poszczególnych przejściach granicznych można sprawdzić na stronie www.granica.gov.pl 

Po trzecie: pilnuj swojego bagażu na lotnisku

Nie zostawiaj swojego bagażu bez opieki! Każdy bagaż bez widocznego nadzoru traktowany jest przez służby lotniskowe jako potencjalne zagrożenie, co wiąże się z wszczęciem odpowiednich procedur bezpieczeństwa, takich jak: wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, rozpoznanie pirotechniczne, a nawet ewakuacja portu. Procedury te mogą spowodować opóźnienia lotów. Ponadto za pozostawienie bagażu bez opieki grozi 500-złotowy mandat.

Odpowiedzialne podejście podróżnych do zjawiska ewentualnych aktów terrorystycznych znacząco ogranicza ilość „sytuacji kryzysowych” w lotnictwie cywilnym. Aby do nich nie dochodziło należy przede wszystkim unikać pośpiechu oraz wykonywania czynności powodujących utrudnienia, takich jak pozostawianie nadbagażu w dowolnym miejscu po przepakowaniu bagażu właściwego. Nie należy również brać od nieznajomych osób pakunków i bagażu o nieznanej zawartości. Jeśli spotkamy się z podobną propozycją, powinniśmy natychmiast powiadomić o zdarzeniu służby lotniskowe.

PAMIĘTAJ: Nie rozstawaj się ze swoim bagażem nawet na chwilę, ponieważ każdy bagaż bez widocznego nadzoru traktowany jest przez służby jako potencjalne zagrożenie. Nie bierz przesyłek od nieznajomych. 

Zachęcamy również do zapoznania się z poradnikiem Dziecko w podróży 

Prawa pasażerów w transporcie lotniczym

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomniał o naszych prawach w sytuacji opóżnionego/odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład samolotu oraz o obowiązkach linii lotniczych.

Przypadki opóźnienia oraz odwołania lotu regulują przepisy unijne, a dokładnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261 z 2004 roku.

W przypadku opóźnionego lotu przewoźnik jest zobowiązany wręczyć każdemu pasażerowi pisemną informację o przepisach dotyczących minimalnych praw pasażerów, w tym prawa do odszkodowania i opieki polegającej na zapewnieniu posiłków i napojów adekwatnych do czasu oczekiwania, umożliwieniu wykonania 2 rozmów telefonicznych oraz zapewnieniu noclegu w przypadku, gdy wylot odbywa się następnego dnia.

Pasażer ma również prawo do odszkodowania za stracony czas, jeżeli w wyniku opóźnienia przybędzie do miejsca docelowego podróży co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Odszkodowanie nie przysługuje w przypadku, jeżeli lot został opóźniony z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złe warunki atmosferyczne, strajk na lotnisku lub niestabilna sytuacja polityczna). O wysokości odszkodowania decyduje długość lotu. Może ono wynosić od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy.

Natomiast w przypadku, gdy samolot został odwołany pasażer ma prawo do zwrotu w terminie 7 dni pełnego kosztu biletu lub zmiany planu podróży. Jeżeli nie został na czas, czyli na 14 dni przed wylotem poinformowany o odwołaniu lotu lub został powiadomiony w okresie krótszym i przewoźnik nie zaproponował mu przelotu alternatywnego w czasie określonym przez właściwe przepisy, przysługuje mu odszkodowanie pieniężne w wysokości od 125 do 600 euro. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli lot nie odbył się z przyczyn niezależnych od przewoźnika takich jak m.in. złe warunki atmosferyczne, strajk na lotnisku lub niestabilna sytuacja polityczna.

Procedura reklamacyjna krok po kroku Wniosek o odszkodowanie składamy w pierwszej kolejności u przewoźnika. Jeżeli linia lotnicza odmówi wypłaty odszkodowania można wystąpić ze skargą do Komisji Ochrony Praw Pasażerów, która działa przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Jest to ważne, gdyż dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u linii lotniczej, można wnieść do ULC skargę na naruszenie przez przewoźnika postanowień przepisów unijnych. Skargę można złożyć, jeśli od momentu złożenia reklamacji minęło 30 dni. Należy do niej dołączyć kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot, kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika, kopię udzielonej przez niego odpowiedzi, bądź wskazanie, że pomimo upływu terminu 30 dni odpowiedź na reklamacje nie została udzielona.

Więcej informacji na temat praw pasażerów w ulotce ULC.

10 zasad bezpiecznej podróży koleją

Straż Ochrony Kolei przypomniała o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Oto kilka prostych wskazówek, jak uniknąć nieprzyjemnych sytuacji podczas wakacyjnej podróży.

 1. Przyjdź na dworzec wystarczająco wcześnie, uważnie nasłuchuj komunikatów, upewnij się, że masz przy sobie ważny bilet. 
 2. Zachowaj ostrożność przy wsiadaniu i wysiadaniu.
 3. Nie zostawiaj bagażu bez opieki, by nie uruchamiać procedury bezpieczeństwa. 
 4. Nie wychylaj się przez okno w trakcie jazdy.
 5. Do współpasażerów stosuj zasadę ograniczonego zaufania, nie przyjmuj poczęstunku. 
 6. W miarę możliwości nie podróżuj samotnie wieczorami i nocą, staraj się nie zasypiać.
 7. Zabieraj ze sobą tylko niezbędną kwotę pieniędzy, a gotówkę trzymaj w różnych, dyskretnych miejscach.
 8. Papierosy pal tylko w miejscach do tego wyznaczonych, dokładnie gaś niedopałki.
 9. Zadbaj o bezpieczeństwo dzieci. 
 10. Zachowaj ostrożność przy przejazdach kolejowych – zarówno jako kierowca jak i pieszy. 

Jak zawsze przez całą dobę do dyspozycji podróżnych jest całodobowy numer alarmowy SOK: 22 474 00 00

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

O czym należy pamiętać, wybierając się w wakacyjną podróż - radzi Instytut Transportu Samochodowego.

Podróżując pieszo:

 • Należy korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku, z pobocza.
 • Idąc poboczem lub jezdnią należy iść „gęsiego” lewą stroną drogi (twarzą do nadjeżdżających pojazdów).
 • Należy przechodzić przez jezdnię w miejscach oznaczonych pasami, czyli tzw. zebrą – wyjątek, gdy odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów.
 • Przechodząc przez jezdnię należy zawsze upewnić się, czy jest to bezpieczne - stosuj zasadę szczególnej ostrożności!
 • Nie należy przebiegać przez jednię!
 • Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.
 • Osoby poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym (jeżeli nie znajdują się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku) muszą używać elementów odblaskowych oraz powinny nosić jaskrawe ubrania, ponieważ gwarantują one wczesne dostrzeżenie przez kierowcę – kamizelkę odblaskową kierowca zauważy nawet z odległości 200 metrów!

Podróżując rowerem:

 • Rowerzystom zaleca się jazdę w kasku oraz w miarę możliwości w ochraniaczach.
 • Rower powinien być sprawny technicznie - niezbędne wyposażenie to światło barwy białej z przodu oraz czerwone z tyłu (lampki mogą być migające). Rower musi mieć obowiązkowy odblask koloru czerwonego z tyłu o kształcie innym niż trójkątny, a także sprawne hamulce i sygnał dźwiękowy (dzwonek).
 • Dziecko w wieku do 7 lat przewozimy na rowerze na specjalnym foteliku lub przyczepce.
 • Osoba, która ubiega się o kartę rowerową musi mieć ukończone 10 lat. W przypadku roweru wieloosobowego kierujący musi mieć minimum 17 lat, a do kierowania motorowerem wymagane jest prawo jazdy kategorii AM, które można uzyskać od 14 roku życia.
 • Rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów. Rowerzysta nie może jeździć po chodniku, chyba że szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów).
 • Dzieci do lat 10 wraz z opiekunem mogą jeździć po chodniku. Należy jednak pamiętać, że w powyższych przypadkach kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
 • Rowerzysta nie może przejeżdżać przez przejście dla pieszych, przy którym nie wyznaczono przejazdu rowerowego, musi zejść z roweru i go przeprowadzić. 
 • Rowerzysta jadący drogą dla rowerów na przejeździe rowerowym ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami, jednak dla własnego bezpieczeństwa, zawsze wjeżdżając na skrzyżowanie powinien zwolnić i upewnić się czy został zauważony przez kierowców.

Podróżując samochodem:

 • Do wyjazdu przygotowany musi być zarówno kierowca, jak i auto.
 • Przed wyruszeniem w trasę trzeba zadbać o stan techniczny samochodu, sprawdzić ważność aktualnego przeglądu i polisy ubezpieczeniowej.
 • Należy zweryfikować poziom wszystkich płynów eksploatacyjnych w samochodzie: oleju silnikowego, płynu hamulcowego, chłodniczego, wspomagania kierownicy i do spryskiwaczy. Jeśli poziom jest zbyt niski, należy go uzupełnić.
 • Należy sprawdzić prawidłowe ciśnienie w ogumieniu i dostosować je do obciążenia samochodu oraz skontrolować stan zużycia bieżnika - prawo wymaga by nie był on mniejszy niż 1,6 mm.
 • Lusterka i lampy powinny być dobrze ustawione (z uwzględnieniem obciążenia samochodu), sprawne i czyste. Ważne jest również sprawdzenie działania wszystkich świateł oraz kierunkowskazów w samochodzie. Każdy kierowca powinien dodatkowo mieć ze sobą zapasowy komplet żarówek i bezpieczników (uwaga: w niektórych krajach jest to nawet wymóg!). Żarówki należy wymieniać parami.
 • Warto wyposażyć auto w komplet podręcznych narzędzi.
 • Obok trójkąta ostrzegawczego i gaśnicy, która posiada datę ważności, należy zabrać ze sobą komplet kamizelek odblaskowych, które są wymagane w niektórych krajach Europy.
 • W samochodzie warto wozić ze sobą oświadczenie na wypadek zdarzenia drogowego, także w wersji angielskojęzycznej - gdy wybieramy się za granicę.
 • Dobrze wozić ze sobą apteczkę samochodową, w której powinny się znaleźć: rękawiczki ochronne, bandaże, kompresy, opaski opatrunkowe, plastry, płyn do odkażania, folia termoizolacyjna, maseczka do sztucznego oddychania, nożyczki ratownicze. Pamiętajmy również o dacie ważności środków opatrunkowych.
 • W podróż dobrze jest zabrać wodę, która ugasi nie tylko pragnienie, ale np. w sytuacji awarii układu chłodzenia można ją dolać do chłodnicy.
 • Bagaż oraz luźne przedmioty powinny być dobrze zabezpieczone na czas podróży - niezamocowany przedmiot podczas zderzenia przy prędkości 50 km/h staje się od 30 do 50 razy cięższy!
 • Kierowca powinien być wypoczęty przed podróżą, a w trakcie jazdy powinien robić kilkunastominutowe przerwy co 2–3 godziny, nawet jeśli nie odczuwa zmęczenia.
 • Dobrze przed wyjazdem zaplanować trasę (używając do tego nawigacji lub mapy).
 • Wszyscy podróżujący muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa w czasie jazdy.
 • W samochodzie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, należy przewozić w odpowiednim foteliku ochronnym.
 • Fotelik powinien być dostosowany do masy i wzrostu dziecka i prawidłowo zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Jeśli auto jest wyposażone w poduszkę powietrzną pasażera, można przewozić dziecko w foteliku umieszczonym na przednim siedzeniu po dezaktywacji poduszki!
 • Podróżując z dzieckiem warto robić częste postoje, a w słoneczne dni chronić je przed promieniami słońca za pomocą rolet.
 • Temperatura w pojeździe ma wpływ na sprawność motoryczną kierowcy - optymalna temperatura w samochodzie to 20-22°C.
 • Skupienie uwagi kierowcy na drodze to jeden z najważniejszych elementów bezpiecznej jazdy – nic i nikt nie powinno rozpraszać kierującego pojazdem.
 • Jeśli auto przewozi na bagażniku rowery lub inne bagaże, to należy sprawdzić poprawność ich mocowania, a przy każdym postoju (np. na stacji benzynowej) trzeba kontrolować czy mocowanie nie jest poluzowane. Możliwości ładunkowe dachu auta oraz bagażnika są określone w ich instrukcjach użytkowania i bardzo często ograniczają tę nośność do 50 kg (np. 3-4 rowery). Jednocześnie w instrukcji montażu bagażnika należy sprawdzić, jaką prędkość maksymalną dopuszcza producent i jej nie przekraczać. Przewożone bagaże nie mogą zasłaniać świateł samochodu ani tablicy rejestracyjnej.

Podróżując motocyklem:

 • Należy zadbać o stan techniczny jednośladu, w tym:
  - kluczowych mechanizmów, osprzętu oraz płynów eksploatacyjnych,
  - opon i ich prawidłowego ciśnienia,
  - oświetlenia i lusterek.
 • Zarówno kierujący motocyklem, jak i jego pasażer muszą stosować homologowane kaski motocyklowe spełniające stosowne normy. Kaski muszą być zapięte, aby mogły prawidłowo spełniać swoją rolę.
 • Stosuj odzież ochronną wyposażoną w homologowane „protektory” (kurtki, spodnie, buty, rękawice).
 • W słoneczne dni stosuj okulary przeciwsłoneczne dostosowane do użytku w ruchu drogowym (tzn. takie, które posiadają symbole oznaczające, że można w nich jeździć samochodem lub motocyklem) lub specjalne osłony przeciwsłoneczne tzw. blendy.
 • Specyfika jazdy jednośladem wymaga od kierującego dobrej kondycji, zwłaszcza jeśli chodzi o równowagę, refleks czy podzielność uwagi.
 • Pasażer powinien mieć równie wygodne miejsce podróży jak kierowca.
 • Kierujący motocyklem nie może przewozić osoby będącej pod wpływem - czy to alkoholu, czy innych środków odurzających. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pasażer motocykla przewożony jest w koszu/bocznym wózku.
 • Zanim ruszysz zaplanuj trasę – to oszczędność czasu, ale i komfort podróżowania.
 • Na drodze przewiduj z wyprzedzeniem potencjalne niebezpieczeństwa i zachowaj odpowiedni bufor od innych pojazdów.
 • Przewożąc na motocyklu bagaż sprawdź czy jest odpowiednio umocowany, a przy każdym postoju kontroluj czy mocowanie nie jest poluzowane.
 • Bądź przygotowany na deszcz w trakcie drogi i niedogodności z nim związane – właściwy dobór ubioru to podstawa, szczególnie w dalekich podróżach.
 • W upalne dni dbaj o odpowiednie nawodnienie organizmu – odwodnienie wpływa na pogorszenie stanu psychofizycznego motocyklisty, w tym na jego refleks.

Jak sobie poradzić z problemami ze strony linii lotniczej, hotelu bądź firmy wynajmującej samochody? 

Co może nas zaskoczyć, to nieprzewidziane utrudnienia ze strony linii lotniczej, hotelu lub firmy wynajmującej auta. ECK Polska podpowiedziała, jak sobie z nimi poradzić:

Utrudnienia na lotnisku:

 • Po 2 godzinach oczekiwania na lot jesteś uprawniony do informacji i opieki w postaci posiłków i napojów. 3-godzinne opóźnienie lotu w miejscu lądowania bądź jego odwołanie może uprawniać cię do odszkodowania od 250 do 600 euro.
 • W przypadku dłuższego oczekiwania na lot zastępczy (w nocy) jesteś uprawniony również do noclegu w hotelu, a także transportu z i na lotnisko.
 • 5-godzinne opóźnienie bądź odwołanie lotu uprawnia do rezygnacji i zwrotu kosztów przelotu.

Utrudnienia po wylądowaniu (bagaż):

 • Wszelkie nieprawidłowości (uszkodzenie/opóźnienie bagażu) zgłoś na lotnisku w biurze rzeczy znalezionych i zagubionych. Zachowaj raport PIR.
 • Poza zgłoszeniem szkody na lotnisku, złóż pisemną reklamację do linii lotniczej. W przypadku uszkodzenia bagażu masz na to 7 dni od czasu zdarzenia, natomiast w sytuacji opóźnienia 21 dni od odebrania bagażu.
 • W czasie oczekiwania na opóźniony bagaż masz prawo zakupić rzeczy pierwszej potrzeby (np. odzież, bieliznę, artykuły higieniczne) – zachowaj rachunki i prześlij je linii lotniczej żądając pełnego zwrotu.
 • Odszkodowanie za uszkodzenie lub opóźnienie bagażu może wynieść nawet około 6000 PLN, poniesioną szkodę należy jednak udowodnić.

Utrudnienia w hotelu:

 • Jeżeli standard pokoju hotelowego jest niezgodny z ofertą, zgłoś nieprawidłowości już na miejscu, prosząc o pisemne potwierdzenie.
 • Zadbaj o dokumentację fotograficzną, pokazującą rozbieżność z zakupioną ofertą.
 • Jeżeli wynajmujesz pokój/mieszkanie od osoby fizycznej korzystając z platformy tj. Airbnb, nie będą ci przysługiwały uprawnienia konsumenckie.

Utrudnienia podczas wynajmu aut:

 • Wypożyczając samochód, sprawdź, co znajduje się w cenie najmu oraz zweryfikuj informacje o wszystkich obowiązkowych opłatach. Pamiętaj, zakup ubezpieczenia jest dobrowolny, firma nie powinna zmuszać do zakupu opcji dodatkowych.
 • Zrób zdjęcie samochodu oraz licznika przed jego odbiorem. Ewentualne uwagi i dane z licznika dopisz do umowy prosząc o podpis osoby wydającej i odbierającej auto.
 • Podpisując protokół zdawczo-odbiorczy zachowaj kopię dla siebie.
 • Przygotuj oświadczenie z informacją, że wypożyczalnia przy odbiorze nie stwierdziła żadnych wad oraz w jakim terminie nastąpi zwrot kaucji – przedsiębiorca nie musi się jednak wyrazić na to zgody.

Pomoc na miejscu!

Pobierz aplikację ECC-Net Travel, przygotowaną przez sieć Europejskich Centrów Konsumenckich i korzystaj z porad prawnych offline będąc za granicą. Dzięki aplikacji w prosty i szybki sposób znajdziesz informacje nt. praw konsumenta w czasie podróży.

Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

ECK pomaga konsumentom

W przypadku problemów z zagranicznym przedsiębiorcą pomocy i porad prawnych konsumentom udziela Europejskie Centrum Konsumenckie.

Wakacje a kwestie podatkowe

Podczas wakacji rzadziej niż zwykle myślimy o sprawach podatkowych czy obowiązujących przepisach celnych. Tymczasem trzeba mieć świadomość, że wyjeżdżając za granicę nie wszystko możemy przywieźć do kraju. Podobnie podejmując pierwsze zatrudnienie musimy pamiętać o podatkowych obowiązkach. Co zatem na pewno powinniśmy wiedzieć? - Radzi Ministerstwo Finansów.

Praca sezonowa młodzieży a ulga rodzinna

Rodzice, którzy planują skorzystać z ulgi na dzieci, powinni, podczas podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na wakacyjną pracę swoich dzieci, zwrócić szczególną uwagę na limit wysokości dochodu, jaki młodzież może osiągnąć, nie pozbawiając rodziców możliwości skorzystania z ulgi. Odliczenie ulgi na dzieci przysługuje rodzicom, którzy wykonują władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z opiekunem zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci do 25. roku życia, pod warunkiem że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) i nie uzyskały w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Fakt otrzymywania przez dziecko renty czy uzyskiwania dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie PIT nie ma wpływu na prawo do ulgi.

Paragon fiskalny

Podróże w czasie urlopu sprzyjają zakupom zarówno drobnych pamiątek, jak i produktów i usług o wyższej wartości. Zakupy to z pewnością przyjemny akcent letniego wypoczynku, warto przy tym zawsze pamiętać o zabraniu paragonu fiskalnego. Paragon z kasy fiskalnej jest zazwyczaj jedynym dowodem zakupu, co może być pomocne w związku z reklamacją towaru lub jego zwrotem. Gdy sprzedawca nie wydrukuje paragonu, warto poprosić o jego wydanie. To ważne, z uwagi na interes nas wszystkich. Rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej jest gwarancją tego, że sprzedawca płaci należny podatek do budżetu państwa, a nie do własnej kieszeni. Jest to również niezbędny warunek do budowania w naszym kraju uczciwej konkurencji.

Czy podejmując prace w wakacje moje małoletnie dziecko musi zapłacić podatek?

Generalnie dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów rodziców (opiekunów prawnych). Jednym z nielicznych wyjątków od tej zasady są dochody małoletnich dzieci z pracy, które to dochody należy wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym, sporządzanym na imię i nazwisko małoletniego dziecka. Zeznanie to podpisywane jest przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Czy muszę płacić podatek ze sprzedaży dzikorosnących owoców i grzybów?

Dochody uzyskane ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych ze zbioru, który wykonało się osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny, są zwolnione z podatku dochodowego.

Czy opodatkowana jest praca przy zbiorach sezonowych?

Niezależnie od charakteru wykonywanej pracy czy też rodzaju zawartej umowy opodatkowane są wszystkie uzyskiwane w roku podatkowym dochody. Tak więc także wynagrodzenie uzyskane przy pracach sezonowych w rolnictwie, w szczególności przy zbiorach warzyw i owoców podlega wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym.

W przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach rolnik dokonujący wypłaty wynagrodzenia nie ma obowiązku odprowadzania od niego zaliczek na podatek dochodowy, może to robić sam pomocnik rolnika (podatnik). Musi jednak pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu całej kwoty wynagrodzenia. Kwota ta nie jest pomniejszana o koszty uzyskania przychodów. W przypadku takiej umowy do przychodów nie zalicza się wartości wyżywienia i zakwaterowania, gdyby pomocnikowi nieodpłatnie zapewniał je rolnik.

Czy pracując podczas wakacji za granicą muszę zapłacić podatek w Polsce?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Tak więc wynagrodzenie uzyskane za pracę najemną poza granicami podlega opodatkowaniu wg polskich przepisów podatkowych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli praca wykonywana jest za granicą dla zagranicznego pracodawcy, co do zasady, dochody takie będą podlegały opodatkowaniu zarówno w tym państwie, jak i w Polsce. Rozliczając te dochody w Polsce należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska zawarła obowiązujące umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 87 państwami, w tym ze wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Teksty wszystkich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, dostępne są na stronie www.finanse.mf.gov.pl w zakładce ABC podatków => Umowy międzynarodowe.

Wracając do kraju chcesz przywieźć upominek? 

Zakupione poza granicami Unii Europejskiej upominki, przywożone w bagażu osobistym podróżnych, są zwolnione z VAT, jeżeli ich ilość i rodzaj wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym (tj. towary przywożone są okazjonalnie i przeznaczone na własny użytek podróżnego, jego rodziny lub na prezenty), a ich wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości (wskazane limity dotyczą również zwolnienia z należności celnych przywozowych):

 • 300 euro - jeżeli towary przywożone są w transporcie lądowym lub
 • 430 euro – gdy towary przywożone są w transporcie lotniczym i morskim.

Przywóz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych zwolniony z podatku VAT i należności celnych podlega ograniczeniom ilościowym:

Napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

 • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80% i więcej - 1 litr lub
 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22% - 2 litry, i
 • wina niemusujące - 4 litry, i
 • piwa - 16 litrów;

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w dwóch pierwszych punktach, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

Napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:

 • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80% i więcej – 0,5 litra lub
 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22% - 0,5 litra, i
 • wina niemusujące – 0,5 litra, i
 • piwa - 2 litrów;

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w dwóch pierwszych punktach, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat: 

 • papierosy - 200 sztuk lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę) - 100 sztuk, lub
 • cygara - 50 sztuk, lub
 • tytoń do palenia - 250 g;

Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który ukończył 17 lat: 

 • papierosy - 40 sztuk lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę) - 20 sztuk, lub
 • cygara - 10 sztuk, lub d) tytoń do palenia - 50 g. 2

Normy ilościowe i wartościowe wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych przywożonych na terytorium kraju z państwa trzeciego w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat, których przywóz jest zwolniony z podatku akcyzowego.

Dla możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych przywożonych na terytorium kraju z państwa trzeciego w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat warunkiem jest, aby:

 • charakter lub ilość przywożonych wyrobów akcyzowych nie wskazywał na przywóz w celach handlowych;
 • przywóz tych wyrobów miał charakter okazjonalny;
 • wyroby te były przeznaczone wyłącznie na własny użytek podróżnego lub jego rodziny lub były przeznaczone na prezenty.

- wyroby tytoniowe – w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim:

 • papierosy – 200 sztuk albo
 • cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) – 100 sztuk, albo
 • cygara – 50 sztuk, albo
 • tytoń do palenia – 250 gramów, albo
 • zestaw wyrobów określonych powyżej, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%;

- wyroby tytoniowe – w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski:

 • papierosy – 40 sztuk, albo
 • cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) – 20 sztuk, albo
 • cygara – 10 sztuk, albo
 • tytoń do palenia – 50 gramów,
 • zestaw wyrobów określonych powyżej, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%;

- napoje alkoholowe:

 • alkohol etylowy nieskażony o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości – 1 litr, albo
 • alkohol etylowy, napoje fermentowane, wina musujące i wyroby pośrednie, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% objętości – łącznie 2 litry,
 • zestaw wyrobów określonych powyżej, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%,
 • wina niemusujące – łącznie 4 litry,
 • piwo – 16 litrów;

- płyn do papierosów elektronicznych:

 • 50 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,
 • 10 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski;

- wyroby nowatorskie:

 • 0,04 kilograma – w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,
 • 0,008 kilograma – w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski.

Ponadto od podatku akcyzowego zwolniony jest import:

 • paliw silnikowych przewożonych w standardowych zbiornikach:
 • pojazdów silnikowych, w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na pojazd,
 • pojemników specjalnego przeznaczenia, w ilości nieprzekraczającej 200 litrów na pojemnik,
 • statków powietrznych lub jednostek pływających;
 • paliw silnikowych znajdujących się w kanistrach przewożonych przez pojazdy silnikowe i w ilości nieprzekraczającej 10 litrów na pojazd zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących przechowywania i transportu paliw.

Normy ilościowe wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego (UE) przywożone z tego państwa na terytorium kraju przez osobę fizyczną, gdy przywóz następuje przez tę osobę osobiście na jej własny użytek i jeżeli wyroby te nie są przeznaczone na cele handlowe.

Przywóz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych zwolniony z podatku akcyzowego podlega ograniczeniom ilościowym:

- dla wyrobów tytoniowych ilości nieprzekraczające:

 • papierosy - 800 sztuk,
 • cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 400 sztuk,
 • cygara - 200 sztuk,
 • tytoń do palenia - 1 kilogram,
 • płyn do papierosów elektronicznych – 200 mililitrów,
 • wyroby nowatorskie – 0,16 kilograma

- dla napojów alkoholowych ilości nieprzekraczające:

 • alkohol etylowy - 10 litrów,
 • wino i napoje fermentowane - 90 litrów, w tym wino musujące - 60 litrów,
 • piwo - 110 litrów,
 • produkty pośrednie - 20 litrów.

Ponadto od podatku akcyzowego zwolnione jest paliwo silnikowe przeznaczone do użycia podczas transportu i przywożone w standardowych zbiornikach:

 • użytkowych pojazdów silnikowych;
 • zamontowanych w pojemnikach specjalnego przeznaczenia;
 • statków powietrznych lub jednostek pływających.

Co można przewieźć przez granicę i w jakiej ilości, a jakie rzeczy są niedozwolone?

Wartości dewizowe

Osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro.

Zezwala się rezydentom i nierezydentom przekraczającym granicę państwową z innymi państwami obszaru Schengen na odstępowanie od obowiązku zgłaszania organom celnym lub organom Straży Granicznej przywozu do kraju oraz wywozu za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej bez względu na ilość oraz krajowych lub zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10.000 euro.

Ograniczenia

Przywóz wielu towarów z krajów trzecich na obszar celny Wspólnoty Europejskiej uzależniony jest od spełnienia dodatkowych - poza formalnościami celnymi - wymagań niemających charakteru fiskalnego. Takim wymogiem jest np. obowiązek przeprowadzenia kontroli granicznej przez wyspecjalizowane służby (chodzi o kontrolę sanitarną, weterynaryjną czy fitosanitarną itp.) oraz konieczność posiadania określonych prawem dokumentów (zezwoleń, licencji, certyfikatów).

W szczególności ograniczenia obejmują poniższe towary.

Żywność

Żywność pochodzenia zwierzęcego (np. wyroby mięsne i wyroby zawierające mleko) podlega szczególnym ograniczeniom, a w przypadku ruchu podróżnych przywóz takiej żywności jest zakazany.

Podróżni przywożący ze sobą produkty mięsne i mleczarskie zobowiązani są do umieszczenia ich w specjalnych pojemnikach znajdujących się na przejściach granicznych.

Żywność pochodzenia niezwierzęcego jest zwolniona z obowiązku przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej w przypadku, jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy charakter przywozu (tj. na własne potrzeby).

Przywóz żywności na własny użytek

asf

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej istnieją surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 206/2009). Procedury te nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii. 

Warunki przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego do UE

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające poniższych wymogów należy przekazać do oficjalnego usunięcia po przybyciu do UE. Niezgłoszenie takich produktów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowania karnego.

 1. Wwożenie lub wysyłanie do UE osobistych przesyłek zawierających mięso, mleko, produkty mięsne i przetwory mleczne(inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych) dozwolone jest jedynie pod warunkiem, że pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę.
 2. Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalną żywność wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
 3. Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające specjalną karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
 4. Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki produktów rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) jedynie pod warunkiem, że (ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych lub Islandii):

  • ryby świeże są wypatroszone oraz
  • waga produktów rybołówstwa na osobę nie przekracza 20 kilogramów lub wagi jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa.
 5. Do UE można wwozić lub wysyłać inne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki jedynie pod warunkiem, że:

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę,
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę.

Przywóz większej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego

Do UE można wwozić lub wysyłać większe ilości produktów zwierzęcych jedynie wtedy, gdy spełniają one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, które obejmują:

 • wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim urzędowym świadectwie weterynaryjnym WE;
 • przedstawienie towarów razem z właściwą dokumentacją w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE.

Produkty pochodzenia zwierzęcego niepodlegające ww. wymaganiom

Przedstawione powyżej zasady nie mają zastosowania do następujących produktów:

 • chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, czekolada i wyroby cukiernicze (w tym słodycze) niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;
 • suplementy żywnościowe, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;
 • ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne;
 • oliwki nadziewane rybami;
 • makarony niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;
 • buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;
 • wszelkie inne produkty spożywcze niezawierające świeżego lub przetworzonego mięsa lub produktów mleczarskich i zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów jajecznych lub produktów rybołówstwa.

Produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskane z gatunków chronionych

W przypadku niektórych gatunków chronionych mogą występować dodatkowe ograniczenia. Na przykład w przypadku kawioru z ikry gatunków jesiotra, ograniczenie wagowe wynosi 125 gramów na osobę.

Produkty lecznicze

Dopuszczalne jest przywiezienie pięciu najmniejszych opakowań danego produktu leczniczego, niezbędnego podróżnemu. Nie dotyczy to jednak środków odurzających i substancji psychotropowych – te produkty lecznicze mogą być przywożone wyłącznie na podstawie specjalnego zaświadczenia. Aby skorzystać z możliwości przywiezienia 5 najmniejszych opakowań produktów leczniczych, podróżny powinien je posiadać przy sobie (np. w bagażu) – nie ma możliwości, aby produkty lecznicze zostały przesłane za pośrednictwem poczty bądź kuriera.

Zwierzęta

 Zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk zwierząt) mogą być przywożone do Polski, pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza UE na następujących warunkach:

 • jeżeli podróżny przemieszczający się ze zwierzęciem domowym przez granice nie jest jego właścicielem – musi posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez właściciela;
 • zwierzę musi posiadać elektroniczny identyfikator;
 • zwierzę musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie;
 • musi posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia (paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne).

W razie przywozu – w zależności od tego z jakiego państwa trzeciego do jakiego państwa członkowskiego UE przywożone są zwierzęta, wymagania te mogą być rozszerzone o obowiązek przeprowadzenia badania efektywności szczepienia lub kwarantannę.

W przypadku podróży pomiędzy państwami członkowskimi UE zwierzę musi posiadać elektroniczny czip, paszport zwierząt, wydawany przez urzędowego lekarza weterynarii oraz musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Informacje o szczepieniu zawarte są w paszporcie zwierzęcia.

W przypadku wywozu z Polski do państwa trzeciego (tj. poza UE) zwierząt domowych należy zapoznać się z wymaganiami, jakie zostały ustanowione w tym państwie trzecim. Zwierzę powinno mieć paszport zwierząt (co jest istotne przy powrocie do kraju) oraz spełniać warunki ustanowione w danym państwie trzecim.

Zob. też: Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przewozu zwierząt domowych znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Rośliny

Bez ograniczeń związanych z przeprowadzeniem granicznej kontroli fitosanitarnej, dopuszczalny jest wwóz do Polski:

Lp.

Rośliny i produkty roślinne

Dopuszczalna ilość

1.

Świeże owoce

5 kg

2.

Świeże warzywa, z wyłączeniem bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L.

5 kg

3.

Cięte rośliny ozdobne

50 szt.

4.

Cięte drzewka choinkowe

1 szt.

5.

Części roślin iglastych

5 szt

 
Broń

Wywóz bądź przywóz broni podlega surowej reglamentacji i wymaga uzyskania wymaganych prawem dokumentów uprawniających do jej przewiezienia przez granicę państwową oraz wymaga zgłoszenia takiego przewozu organom celnym.

Środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory

Wywóz bądź przywóz środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów jest zakazany z wyjątkiem przewozu dokonywanego przez licencjonowane podmioty na podstawie stosownych zezwoleń

Dozwolony jest natomiast przywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze o ile osoba przedstawi, określone w przepisach odrębnych zaświadczenie zawierające dane pacjenta, lekarza, leku i organ wystawiający/uwierzytelniający.

Okazy gatunków zagrożonych wyginięciem – CITES

Przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej jak i wywóz z Unii Europejskiej okazów rośli i zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem (wymienionych w postanowieniach Konwencji Waszyngtońskiej – CITES) możliwy jest na podstawie wydanych wcześniej odpowiednich zezwoleń i świadectw – zwanych dokumentami CITES(dokumenty te wydawane są przez Organy Administracyjne CITES odpowiednich państw). Brak takich dokumentów podczas przewozu powoduje konsekwencje karne związane z popełnieniem przestępstwa.

Jakie gatunki są chronione i jakich nie należy nabywać i przewozić przez granicę? Są to między innymi:

 • kawior;
 • skóry lub wyroby ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków;
 • wypchane ptaki drapieżne,
 • wyroby wykonane ze skór węży, krokodyli lub waranów;
 • naturalne medykamenty i produkty lecznicze (maści, balsamy itp.) zawierające
 • pochodne z niedźwiedzi, pijawek lekarskich i innych zwierząt;
 • koralowce, muszle, wszelkie pamiątki turystyczne takiej na przykład jak nalewki na kobrach lub innych wężach.

Pełna lista gatunków objętych ochroną znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska i niżej.

Przywóz w bagażu osobistym podróżnego na teren Unii Europejskiej okazów, na które nie są wymagane żadne dokumenty (nie dotyczy przesyłek pocztowych!):

 • kawior z ryb jesiotrokształtnych – do 125 g na osobę w opakowaniu indywidualnie oznakowanym (jednorazowa banderola)
 • „pałeczki deszczowe" – instrument muzyczny wykonany z prostego kawałka wysuszonej łodygi kaktusa – do 3 szt. na osobę;
 • przetworzone okazy krokodylowych czyli torebki, buty, paski itp. wyroby – do 4 szt. na osobę (uwaga – odstępstwo to nie jest stosowane w przypadku przywozu okazów z aneksu A Konwencji Waszyngtońskiej oraz mięsa i trofeów myśliwskich);
 • muszle skrzydelnika olbrzymiego – do 3 szt. na osobę;
 • pławikoniki – do 4 martwych okazów na osobę;
 • muszle przydaczni – do 3 okazów na osobę, łącznie nie więcej niż 3 kg.

Jako okaz należy rozumieć 3 połówki niepasujące do siebie (połówki z 3 różnych osobników) lub całe muszle składające się z 2 pasujących połówek (do 3 szt. całych muszli).

Zabytki

Pozwolenia na wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii: 

 1. zabytków archeologicznych, które mają więcej niż 100 lat i wchodzą w skład zbiorów archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź przypadkowych odkryć;
 2. elementów stanowiących integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego, które mają więcej niż 100 lat;
 3. wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł malarstwa, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40.000 zł;
 4. wykonanych na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
 5. mozaik, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 1 i 2, oraz wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 12.000 zł;
 6. oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16.000 zł;
 7. oryginalnych rzeźb, posągów lub ich kopii wykonanych tą samą techniką co oryginał, nieobjętych kategorią wskazaną w pkt 1, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 20.000 zł;
 8. pojedynczych fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6.000 zł;
 9. pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach rękopisów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4.000 zł;
 10. pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach książek, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6.000 zł;
 11. pojedynczych map drukowanych i partytur, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6.000 zł;
 12. kolekcji i przedmiotów z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych, których wartość jest wyższa niż 16.000 zł;
 13. kolekcji o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16.000 zł;
 14. środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32.000 zł; 
 15. innych kategorii, niewymienionych w pkt 1 - 14, obejmujących zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16.000 zł.

Organ celny lub Straż Graniczna może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania dokumentu potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia tj. że jego wiek lub wartość nie przekracza ww. progów (np. ocena wskazująca czas powstania zabytku, wycena, faktura, wystawione przez wyspecjalizowane instytucje).

Na przywóz zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Jeśli jednak taki przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej to należy taki przywóz zgłosić w urzędzie celnym, w celu objęcia przedmiotu procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną. Ponadto należy mieć na uwadze ograniczenia dotyczące wywozu dóbr kultury obowiązujące w państwie, z którego taki wywóz następuje.

Dodatkowo na podstawie rozporządzeń Rady: WE nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. i UE nr 1332/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. obowiązują zakazy przywozu, wywozu, przenoszenia własności dóbr kultury pochodzących z Iraku i Syrii oraz innych przedmiotów o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym, religijnym lub naukowym.

Na stronach Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) są czerwone listy, które wskazują na te kategorie dóbr, które powszechnie uznawane są jako szczególnie cenne dla światowego dziedzictwa i objęte są prawnym zakazem eksportu, a na które istnieje duże zapotrzebowanie na światowym rynku sztuki.

Obsługa na przejściach granicznych UE

W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi na przejściach granicy Unii Europejskiej, Krajowa Administracja Skarbowa wraz ze Strażą Graniczną, zgodnie z zawartym Porozumieniem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie redagowania wspólnego kanału komunikacyjnego Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej - serwisu www.granica.gov.pl oraz aplikacji mobilnych – Mobilna Granica i Asystent Granica, prowadzi portal www.granica.gov.pl oraz aplikacje mobilne, gdzie na bieżąco publikowane są przepisy oraz informacje m.in. o czasach oczekiwania na rozpoczęcie odprawy granicznej, usłudze  Tax Free i innych usługach przyspieszających odprawę.

Aplikacja Asystent Granica jest wirtualnym przewodnikiem po drogowych, lotniczych, kolejowych, morskich i pieszych przejściach granicznych. Za jego pośrednictwem można dowiedzieć się, jak będzie wyglądała odprawa celna i graniczna oraz jakie dokumenty są potrzebne do przekroczenia granicy. Można również zapoznać się z limitami przewozowymi towarów oraz sposobem postępowania w przypadku przewozu towarów, co do których wprowadzono wymagania lub ograniczenia. Informacje te podróżny otrzyma indywidualnie w zależności od wybranego kierunku podróży, środka transportu, przejścia granicznego z uwzględnieniem obywatelstwa.

Mobilna Granica dostarcza kompleksowej informacji o czasach oczekiwania na przekroczenie północno-wschodniej i wschodniej granicy RP zarówno w ruchu towarowym jak i osobowym.

Dodatkowo Krajowa Administracja Skarbowa wraz ze Strażą Graniczną opracowała Informator turystyczny, w którym oprócz kwestii, co można przewieźć przez granicę i w jakiej ilości, a jakie rzeczy są niedozwolone, zostały zawarte informacje o wymaganych dokumentach do podróży poza granice Polski dla podróżnych i pojazdów samochodowych oraz jak przygotować się do kontroli granicznej i kontroli bezpieczeństwa na lotniskach.

Zob. też: Informator turystyczny służby celno-skarbowej 

Kłopotliwe pamiątki z wakacji

Jedziesz na wakacje za granicę? Z pewnością zechcesz przywieźć jakaś pamiątkę. Sklepy i targowiska kuszą skórzanymi torebkami, biżuterią z kości słoniowej lub koralowca, kawiorem albo nalewkami z kobrą w butelce. Zobacz, czego lepiej nie kupować, żeby nie narazić się na kłopoty.

To co fascynuje nas w egzotycznych krajach, to m.in. tamtejsza fauna i flora. Wiele dziko występujących gatunków zwierząt i roślin jest zagrożonych wyginięciem. Aby je chronić, została sporządzona Konwencja Waszyngtońska (CITES), która reguluje handel zagrożonymi gatunkami poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego obrotu nie tylko żywymi okazami, ale również produktami z nich pochodzącymi. 

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana także konwencją waszyngtońską lub w skrócie CITES, została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r. Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie do konwencji 12 grudnia 1989 r. Weszła w życie w Polsce 12 marca 1990 r. Funkcję Organu Zarządzającego Konwencji w Polsce pełni Minister Środowiska, a funkcję Organu Naukowego Konwencji w Polsce - Państwowa Rada Ochrony Przyrody. 

Przydatne linki:

Przed przywozem pamiątek z egzotycznych roślin i zwierząt upewnij się, czy nie są one objęte przepisami dotyczącymi ochrony dzikiej fauny i flory poprzez ograniczanie handlu (CITES). Jeśli pamiątkę, którą planujesz kupić wytworzono z zagrożonych gatunków objętych tymi przepisami, nie znaczy to, że nie ma możliwości przywiezienia jej do kraju. Należy jednak upewnić się, że okaz został legalnie pozyskany i dopełnić wszelkich wymaganych procedur eksportowych i importowych.

Czego nie wolno przywozić?

Pamiętaj, że w świetle przepisów CITES nie ma znaczenia, czy przewóz dotyczy żywych zwierząt, czy przedmiotów, produktów z nich wykonanych. Jeśli więc na liście gatunków objętych tymi przepisami znajduje się np. pyton, to nie wolno Ci bez odpowiedniego zezwolenia przywieźć ani żywego zwierzęcia, ani też np. torebki czy paska wykonanego z jego skóry.

Na liście gatunków znajdują się m.in.:

GATUNEK                                                                

TEGO NIE KUPUJ

ssaki: wszystkie naczelne (w tym kapucynki, tamaryny, marmozetty), kotowate (tygrysy, lwy, lamparty, pumy, serwale, rysie, żbiki i wszystkie inne poza kotem domowym), wilki, słonie, nosorożce, wydry            

żywe małpki sprzedawane w celach hobbystycznych, skóry dzikich kotów, wilków, niedźwiedzi, wydr, słoni, niektórych zebr oraz przedmioty z nich wykonane (buty, dywaniki, kołnierze), wyroby z kości słoniowej, z rogów nosorożca, kłów morsa, pamiątki (wypchane zwierzęta lub ich fragmenty, przedmioty ze skóry, w tym przedmioty pamiątkarskie z dłoni małp, z nóg/włosia słonia), trofea, specyfiki medycyny azjatyckiej (mogą zawierać kości tygrysów, żółć niedźwiedzi, rogi nosorożca)

ptaki: np. gwarek, prawie wszystkie papugi, wszystkie ptaki drapieżne, sowy, kolibry

żywe i wypchane zwierzęta, jaja, trofea

gady: węże np. wszystkie z rodziny pytonów i dusicieli, wszystkie żółwie lądowe i morskie, wszystkie krokodyle, liczne legwany, gekony kameleony, inne jaszczurki

żywe zwierzęta, przedmioty skórzane (paski do zegarków, torebki, buty, kapelusze, kurtki), przedmioty pamiątkarskie ze spreparowanych węży, kobry w butelkach z egzotycznymi nalewkami, trofea

płazy: np. drzewołazy, aksolotl

żywe zwierzęta sprzedawane w celach hobbystycznych

ryby: np. wszystkie jesiotrokształtne, wszystkie koniki morskie

egzotyczne rybki akwariowe, kawior, leki i paraleki (w tym specyfiki medycyny azjatyckiej) wytworzone z koników morskich, zasuszone zwierzęta

pajęczaki: np.: ptaszniki, skorpion cesarski

żywe zwierzęta sprzedawane w celach hobbystycznych, spreparowane skorpiony sprzedawane jako pamiątki lub składniki egzotycznych nalewek

owady: np. niepylak apollo, pazie ptasioskrzydłe

spreparowane okazy (motyle, chrząszcze) sprzedawane w celach kolekcjonerskich, żywe zwierzęta

pierścienice: pijawka lekarska

żywe okazy dla celów paramedycznych, leki i paraleki wytworzone z pijawek

mięczaki (głównie małże i ślimaki): np. muszle skrzydelnika olbrzymiego i przydaczni

muszle do celów kolekcjonerskich

koralowce

skamieniałe fragmenty koralowców przewożone jako pamiątki, składniki biżuterii (nie dotyczy korali czerwonych i różowych), żywe koralowce i ukwiały do celów akwarystycznych

rośliny: niektóre agawy, niektóre cyprysy, prawie wszystkie kaktusy, wszystkie storczyki, wszystkie dzbaneczniki, szereg roślin drzewiastych  z rodziny mahoniowatych, palisandry

egzotyczne rośliny ozdobne, meble i przedmioty z drewna (w szczególności mahoniowego), wyroby z palisandru (np. gitary)

Pełna lista gatunków objętych przepisami znajduje się w rozporządzeniu Unii Europejskiej w zakresie CITES (zob. wyszukiwarka gatunków w j. angielskim).

Są również gatunki, których w ogóle nie można przywozić do Unii Europejskiej, m.in.:

 • trofea wilka z Białorusi, Kirgistanu, Turcji;
 • nierozłączka rudogłowa z Tanzanii;
 • ara zielonoskrzydła z Argentyny i Panamy;
 • liczne gatunki koników morskich z Indonezji;
 • niektóre motyle z Wysp Salomona;
 • skrzydelnik olbrzymi (jego muszle są popularną pamiątką) z Haiti, niektóre muszle przydaczni z Wietnamu, Mozambiku, wysp Salomona;
 • niektóre storczyki ze Szwajcarii, Turcji, Norwegii, Korei Południowej, Rosji, Chin, Wietnamu.

Jak dopełnić formalności związanych z przywozem egzotycznej pamiątki?

 1. Bądź wyczulony na wszelkie okazy zwierząt i roślin kupowane za granicą.
 2. Dowiedz się, czy gatunek zwierzęcia/rośliny, z którego wytworzono przedmiot, jest objęty przepisami CITES. Szczególnie czujny bądź przy przedmiotach wytworzonych z: kości słoniowej, rogów nosorożca, koralowców, muszli, skór gadów i ssaków (głównie: krokodyli, węży, dzikich kotów, wilków, niedźwiedzi), innych kości zwierząt.
 3. Poinformuj sprzedawcę, że chciałbyś wywieźć dany przedmiot za granicę. Być może sprzedawca ma odpowiednie dokumenty wywozowe lub może się o nie wystarać. To może ułatwić procedury, ale jedynie w przypadku, gdy otrzymasz szczegółowe informacje. Prostego zaprzeczenia, typu „Nie, nic Pan/i nie potrzebuje, nie będzie problemów”, nie traktuj jako ostatecznej wykładni. Pamiętaj, że poza zezwoleniem na wywóz potrzebujesz jeszcze, w większości przypadków, zezwolenia na przywóz.
 4. Skontaktuj się z Ministerstwem Środowiska (mail: cites-ma@mos.gov.pl) opisując możliwie dokładnie sytuację (kraj, okaz, gatunek). W razie potrzeby poradzimy, jak możliwie sprawnie przeprowadzić procedurę importową, poinformujemy, czy w przypadku danego okazu przywóz będzie możliwy.
 5. Jeśli już przed wyjazdem planujesz zakup jakiejś egzotycznej pamiątki, upewnij się, jakie masz możliwości w tym zakresie wynikające z przepisów i w razie potrzeby przygotuj się zawczasu do dopełnienia wszelkich formalności.
 6. Na stronie Sekretariatu CITES znajdują się m.in. dane dotyczące organów wdrażających przepisy w krajach całego świata, a w Głównym Inspektoracie Weterynarii – Biurze do spraw Granic, uzyskasz informacje o ewentualnych przepisach mogących mieć zastosowanie wobec niektórych okazów zwierząt.

Co grozi za niedopełnienie wymogów?

Przewóz i działalność komercyjna prowadzona z naruszeniem przepisów UE w zakresie ochrony gatunków fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Na podst. www.mos.gov.pl

Gdy będzie konieczne leczenie...

Przed wyjazdem na wakacje za granicę warto wyrobić EKUZ

Wyjeżdżając na wakacje za granicę nie zapomnij o zabraniu ze sobą karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Dzięki EKUZ w nagłych przypadkach możemy skorzystać z pomocy medycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana bezpłatnie i w przypadku pozytywnego potwierdzenia uprawnień, właściwie od ręki. EKUZ wystawiana jest dla każdego członka rodziny osobno tj. rodzica oraz każdego dziecka.

Osoba posiadająca EKUZ ma prawo do świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia w trakcie tymczasowego pobytu w danym kraju. O zakresie świadczeń decyduje lekarz.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy ustawodawstwo danego kraju pobytu przewiduje dodatkowe opłaty z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych, tak jak np. w Niemczech, Czechach, Chorwacji czy we Włoszech, wówczas również i my korzystając ze świadczeń w takim państwie na podstawie karty EKUZ, będziemy musieli ponieść koszt dodatkowych opłat.

W większości oddziałów wojewódzkich NFZ karty EKUZ wydawane są na bieżąco, tzn. „od ręki”. Zazwyczaj w okresie wakacyjnym znacznie wzrasta liczba osób zgłaszających się po EKUZ. Warto więc wcześniej pomyśleć o wyrobieniu karty, tym bardziej, że jest ona ważna przez rok.

Wniosek o wydanie karty, można znaleźć na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl oraz na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ. Podpisany wniosek można przesłać pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem. Można również złożyć go osobiście w oddziale wojewódzkim NFZ lub w delegaturach i punktach obsługi OW NFZ. EKUZ zostanie przekazana we wskazany we wniosku sposób – kartę można odebrać osobiście w oddziale bądź w delegaturze oddziału lub wskazać adres, na który zostanie przesłana.

Warto również pamiętać, że w przypadku braku karty EKUZ, każda osoba przebywająca w innym państwie członkowskim UE/EFTA traktowana jest jako pacjent prywatny. Koszty takiego leczenia ustalane są według stawek przewidzianych dla pacjentów prywatnych, a nie według stawek publicznych wynikających z przepisów danego kraju. Ograniczona zostaje również możliwość dochodzenia zwrotu kosztów leczenia po powrocie do kraju ubezpieczenia, z uwagi na fakt, że zwrot nie przysługuje w przypadku, gdy świadczenia udzielone zostały przez prywatnego świadczeniodawcę, który nie działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Zob. Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Korzystanie z opieki zdrowotnej podczas urlopu w kraju

Przebywając na urlopie poza miejscem zamieszkania w razie nagłego zachorowania lub urazu, możesz korzystać z różnych form świadczeń zdrowotnych.

Podstawowa opieka zdrowotna - w razie lżejszych dolegliwości - pomoc lekarza i pielęgniarki

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) każdy ubezpieczony może zgłosić się do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, by uzyskać pomoc lekarską lub pielęgniarską. Lekarz POZ zapewnia opiekę w przychodni od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 18.00. Po godz. 18.00 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta można skorzystać z pomocy lekarza POZ w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Jest to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia, a także przez 24 h na dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe - w przypadku urazu i nagłego zagrożenia zdrowia

Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) - udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez karetkę lub zgłaszają się same. Do SOR można zgłosić się np. w przypadku urazu, złamania czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia. SOR nie zastępuje jednak lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Zob. także: 

LublinŁódźOlsztynOpolePoznańRzeszówSzczecinWarszawaWrocław.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Malwina 2020-07-09 08:48:12

  Ja jak wyjeżdżam na wakacje to wykupuje wycieczkę w biurze. Wolę to zostawić tym co się znają i nie mieć problemu z szukaniem itd. Lecę do Turcji enterem w sierpniu. Wszytko zorganizowane jest. Od samolotu po hotel itd. Atrakcje, wycieczki też (oczywiście dodatkowo płatne) co do upominków to zawsze jakieś z podóży przywożę. zawsze to magnes albo coś charakterystycznego dla danego miejsca


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika