Mieszkanie w spółdzielni w upadłości

Pytanie:

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni, względem której prowadzone jest postępowanie upadłościowe (z możliwością zawarcia układu). Zamierzam jednak w niedalekiej przyszłości przekształcić je w odrębną własność. Czy upadłość spółdzielni w jakiś sposób w tym przeszkadza? Skoro stałabym się właścicielem odrębnej własności lokalu, to czy muszę obawiać się wierzycieli spółdzielni? Czy ktoś może żądać ode mnie spłacenia długu spółdzielni? Czy wraz z wyodrębnieniem tego prawa odrębnej własności nabywam także odpowiednią część długów spółdzielni?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pewnych okolicznościach upadłość spółdzielni mieszkaniowej mogłaby być dla Pani nawet w pewnym sensie korzystna. Zgodnie z artykułem 17[18] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.

Unormowanie to skutkuje - podobnie jak zakończenie postępowania upadłościowego i likwidacji - przekształceniem, z mocy prawa, spółdzielczych własnościowych praw do lokali w odrębną własność.

Prosimy także o zapoznanie się z artykułami

Co się dzieje z moim mieszkaniem, gdy spółdzielnia znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości?

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na właścicielach wyodrębnionych lokali?

Co do odpowiedzialności za długi spółdzielni, to także nie powinna się Pani tego obawiać, gdyż będąc w posiadaniu prawa odrębnej własności, niemożliwym będzie przeprowadzenie egzekucji z Pani lokalu (egzekucji dokonać można z majątku dłużnika, Pani w takim wypadku tym dłużnikiem nie jest). W pozostałym zakresie będzie Pani współwłaścicielem wraz ze spółdzielnią z udziałem w nieruchomości odpowiadającym wielkości Pani mieszkania. W tym wypadku ewentualna egzekucja będzie mogła być prowadzona z udziału spółdzielni we współwłasności, Pani udział będzie od tego wolny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: