Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

Pytanie:

"Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczna jest umowa zastawnicza i skuteczne wniesienie wniosku do sądu. Od którego momentu rzecz jest obciążona zastawem z jego skutkami (przede wszystkim możliwością dochodzenia z rzeczy również w razie zmiany właściciela)? Czy jest to data zawarcia umowy, wpływu wniosku do sądu czy inna?"

Odpowiedź prawnika: Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczny jest konstytutywny wpis do rejestru zastawów. Zatem skutki zastawu rejestrowego powstaną dopiero z momentem wpisu zastawu do rejestru. Z art. 44 ustawy o zastawie rejestrowym do postępowania w sprawie wpisu do rejestru zastawów stosuje się przepisy o postępowaniu nieprocesowym z kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nimi wpis do rejestru następować będzie w formie postanowienia. Postanowienia co do istoty sprawy są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, z wyjątkiem postanowień dotyczących wykreślenia podmiotu z rejestru (art. 694 [5] § 2 kpc).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika