Najem związany ze stosunkiem pracy

Pytanie:

Gmina ma prawo wydzielić z zasobu mieszkań komunalnych pulę mieszkań służbowych przeznaczonych dla osób niezbędnych dla gminy z tytułu wykonywanej pracy. Czy w przypadku ustania stosunku pracy z gminą i tym samym utraty podstawy do zajmowania lokalu mieszkalnego najemca tego lokalu jest zobowiązany do dobrowolnego opuszczenia mieszkania? Czy też gmina zobowiązana jest dostarczyć lokatorowi mieszkanie zastępcze lub socjalne w przypadku orzeczenia sądowego o prawie do takiego lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów rada gminy uchwala m. in. zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel. Jak wynika z opisu sytuacji, pytanie dotyczy właśnie takich lokali. Umowa najmu lokalu z zasobu gminy z pracownikiem tej gminy może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Zgodnie bowiem z art. 5 powołanej na wstępie ustawy umowa o odpłatne używanie lokalu może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowa o odpłatne używanie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem lokalu socjalnego lub lokalu związanego ze stosunkiem pracy, może być zawarta wyłącznie na czas nieoznaczony, chyba że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator. W przypadku wynajmowania lokalu pracownikowi gminy warto zastanowić się nad zawarciem takiej umowy na czas określony. Dzięki odpowiedniemu sformułowaniu umowy najmu (tj. sporządzenie umowy na czas określony) stosunek najmu wygaśnie z chwilą upływu terminu, bez potrzeby jego wypowiadania. W przypadku zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony znajdą zastosowanie przepisy art. 11 ustawy dotyczące wypowiedzenia umowy o odpłatne używanie lokalu. Zasady i terminy dotyczące tego wypowiedzenia zawierają artykuły

Rozwiązanie umowy najmu z zachowaniem i bez zachowania terminów wypowiedzenia

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Jeśli po ustaniu stosunku najmu lub po upływie terminu jego wypowiedzenia lokator nie opuści mieszkania dobrowolnie, gmina może skierować pozew o eksmisję. Jeśli w orzeczeniu o eksmisji sąd orzeknie o prawie byłego najemcy do lokalu socjalnego lub zamiennego, ta sama gmina będzie miała obowiązek taki lokal zapewnić.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: