Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

Pytanie:

W kwietniu 2007 r. uzyskałam rozwód. Za miesiąc urodzę dziecko, którego ojcem jest mój nowy partner. Oboje chcemy, aby dziecko nosiło jego nazwisko. Jakie nazwisko otrzyma po urodzeniu dziecko: mojego byłego męża (nie upłynęło 300 dni od orzeczenia rozwodu) czy moje nazwisko panieńskie, do którego wróciłam po orzeczeniu rozwodu? Czy uznanie dziecka poczętego przez jego biologicznego ojca przed kierownikiem USC (dokonane jeszcze przed jego narodzeniem) może uprościć całą sytuację?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono do męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Domniemania powyższe mogą być obalone wyłącznie na skutek powództwa o zaprzeczenia ojcostwa.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa mogą wytoczyć tylko:

 1. Mężczyzna, którego dotyczy domniemanie ojcostwa (były mąż) lub jego przedstawiciel ustawowy - w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę (dotyczy to również byłego męża matki przed upływem 300 dni od ustania bądź unieważnienia małżeństwa);

 2. Matka dziecka - w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka;

 3. Dziecko po dojściu do pełnoletności - nie później jednak jak w ciągu 3 lat od osiągnięcia pełnoletności

 4. Prokurator

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, jeżeli stosownie do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, dane dotyczące osoby ojca wpisuje się tylko w razie uznania dziecka przez ojca lub sądowego ustalenia ojcostwa.

Jak wynika z powyższego dziecko pochodzące z małżeństwa nosi nazwisko męża (byłego) matki, chyba że małżonkowie oświadczyli, że dziecko będzie nosić nazwisko matki, a więc dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi ono od męża matki, nosi nazwisko męża. Domniemanie takie zachodzi, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia bądź od orzeczenia separacji. Jeżeli dziecko urodziło się jeszcze przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża i wobec tego nosi jego nazwisko.

W przedstawionym stanie faktycznym, zachodzi domniemanie ojcostwa Pani byłego męża i na tej podstawie w USC dziecku zostanie nadane nazwisko byłego męża.

Należy pamiętać, że nie można ustalić ojcostwa np. przez uznanie przez ojca biologicznego w sytuacji, gdy dziecko korzysta z domniemania pochodzenia od męża matki bez uprzedniego obalenia tego domniemania. W niniejszej sprawie, konieczne będzie sądowe obalenia domniemania ojcostwa Pani byłego męża (może być wszczęte przez Panią lub byłego męża), a następnie po jego obaleniu, uznanie dziecka przez Pani nowego partnera przed Kierownikiem USC. Jeżeli dziecko urodziło się po upływie sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia małżeństwa, a przed upływem trzechsetnego dnia od jego ustania lub unieważnienia, obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.

Istnieje również możliwość nadania dziecku nazwiska ojca biologicznego i zmiany domniemania, poprzez zawarcie małżeństwa Pani z nowym partnerem (jeszcze przed urodzeniem dziecka), wówczas w/w domniemanie będzie się odnosiło do Pani nowego męża (ojca biologicznego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 8.5.2015

  Ustalenie ojcostwa a roszczenia z tym związane

  Ojcostwo mężczyzny jest ustalane ,, automatycznie” w sytuacji, kiedy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, gdyż (...)

 • 19.10.2017

  Jak zarejestrować urodzenie w urzędzie stanu cywilnego?

  Nowo narodzone dziecko musi zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Sporządzony dla dziecka akt urodzenia będzie określał m.in. jego dane osobowe (imię, nazwisko), pochodzenie od określonych (...)

 • 23.10.2017

  Jak uznać ojcostwo w urzędzie stanu cywilnego?

  Nie masz ślubu z kobietą, która urodzi lub urodziła twoje dziecko? Dziecko urodziło się już po rozwodzie? Sprawdź, co zrobić, żeby formalnie zostać jego ojcem.