Obowiązki lokatora po opuszczeniu lokalu

Pytanie:

"Lokatorka, z tytułem eksmisyjnym, otrzymała lokal socjalny z Gminy (pomimo, że jest osobą o dochodach dwukrotnie przekraczających granice wyznaczona przez Gminę do uzyskania takiego lokalu). Do lokalu (wreszcie!) będą mogli wprowadzić się moi rodzice - niesprawni staruszkowie. Lokatorka twierdzi, że w związku z faktem, że przenosi się do lokalu socjalnego, jest "chroniona" a więc nie musi odnawiać opuszczanego lokalu, gdyż w oczach sądu została uznana za biedną. Zamierza zostawić lokal w stanie zaniedbanym, a może nawet zdewastowanym. Zamierza usunąć wannę, sedes, progi, kontakty itp., które kiedyś powymieniała w lokalu (w którym mieszka od 50-ciu lat), chyba że zapłacimy jej za to kilkanaście (!) tysięcy złotych. Porozumienie się co do znacznie niższej kwoty lokatorka wyklucza. Jeśli lokator rzeczywiście zostawi mieszkanie zdewastowane lub nie odnowione, co właściciel może zrobić w takiej sytuacji? Czy może wezwać biegłego i wycenić koszt odnowienia i doprowadzenia lokalu do stanu nadającego się do zamieszkania? Czy wystarczy zrobić zdjęcia, w asyście np. Straży Miejskiej lub Policji, zatrudnić ekipę do wykonania niezbędnych prac, wykonać je a potem żądać zwrotu kosztów od lokatorki (pewnie na drodze sadowej)?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązki lokatora po opuszczeniu lokalu

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną. Przy czym Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego (bez względu na kryterium dochodowe) wobec:

 1. kobiety w ciąży,

 2. małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

 3. obłożnie chorych,

 4. emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

 5. osoby posiadającej status bezrobotnego,

 6. osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

- chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Zatem kryterium dochodowe nie jest jedynym jakie bierze się pod uwagę przy orzekaniu o uprawnieniu do lokalu socjalnego.

W zakresie wzajemnych rozliczeń ustawa o ochronie praw lokatorów (...) zawiera również uregulowania dotyczące wzajemnych rozliczeń po zakończeniu stosunku najmu. Zgodnie z powołana ustawą wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

Natomiast najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

 • podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,

 • okien i drzwi,

 • wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,

 • trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,

 • osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,

 • pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów,

 • etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,

 • przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,

 • innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,

b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw (wyżej wymienionych).

Jeżeli najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia (jak w tym wypadku), przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia. Wynajmujący posiada jednak uprawnienie do żądania usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę (ulepszeń bez zgody wynajmującego) i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.

Reasumując wynajmujący może żądać przy opróżnianiu lokalu dokonania napraw, które obciążają najemcę. Najemca może zaś żądać zwrotu kwot wymiany wyposażenia i tych ulepszeń, na które zgodził się wynajmujący lub które zatrzymał, albo chce zatrzymać.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • e-prawnik.pl 2015-12-14 18:41:31

  Re: Obowiązki lokatora po opuszczeniu lokalu

  Proszę opisać swoją sytuację tutaj: e-prawnik.pl/zamow-opinie/. W ciągu kilku godzin prześlemy wycenę porady prawnej. Sama wycena jest bezpłatna i nie zobowiązuje do zamówienia porady.

 • e-prawnik 2015-12-14 18:35:58

  mieszkam w mieszkaniu komunalnym w Poznaniu otrzymałam mieszkanie z przydziału 19 lat temu mieszkanie było do remontu bez jakich kolwiek urzadzeń np zlewozmywak ,maszynka junkers itp.W tym roku w grudnieu opuszczam mieszkanie na zasadzie ze miasto wybudowało nowe bloki i lokatorzy starych kamienic z tytułem prawnym moga opuscic dotychczasowe mieszkanie otrzymują nowe,a z tego mieszkania bedą robione miszkania socjalne.Moje obecne miszkanie odwiedziła Pani z ZKZL Poznań w celu stwierdzenia stanu mieszkania .Zrobiła protokół gdzie wymaga odświezenie mieszkania Rozumiem odswieżenie ,ale w Pani zanaczeniu jest usuniecie w łazience wany (wstawienie nowej)nowy zlewozmywak ,pozostawienie junkersu na gaz wymiana rury przechodzacej do komina to są te zaskakujace zmiany jakie mam dokonać ,rozumiem oddświerzyć odmalować .ale wymieniać na nowe ,niszczyć łazienke zabudowaną w panelach wanna obudowana w kafelkach przecież mozna przeprowadzic renowacje .Moje pytanie do Pana co mogę zrobić ,aby odwołać się od decyzji niektórych wymysłów Pani z ZKZL Poznań .Chce zaznaczyć że dostajac ten lokal nie spełniał on zadnych norm do zamiszkania wszystko co jest teraz obecnie w tym mieszkaniu jest moim wkładem. Nowe mieszkanie które otrzymauje jest nowe ,ale Ja będę musiała zaplacić kaucje i mam wyższy czynsz .Prosze o odpowiedz


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika