Ochrona prywatności najemcy

Pytanie:

"Najemca proponuje wymianę zamków w celu ochrony prywatności, mam sie zgodzić? Czy musze oddać wszystkie klucze przy wynajmie mieszkania, czy mogę zostawić sobie 1 klucz od własnego mieszkania w przypadkach losowych np. pożaru? "

Odpowiedź prawnika: Ochrona prywatności najemcy

Zgodnie z art. 690 kodeksu cywilnego (dotyczącym najmu lokali) do ochrony praw najemcy do używania lokalu  stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1975 r., sygn. III CRN 224/75 prawo najmu podlega ochronie na podstawie art. 690 kc zarówno wobec osób trzecich, jak i wynajmującego, niezależnie - w tym ostatnim wypadku - od środków ochrony określonych stosunkiem najmu. Przepis art. 690 kc nie daje podstaw do wyłączenia z zakresu tej ochrony wynajmującego. Najemcy przysługuje ochrona wypływająca z odpowiedniego zastosowania środków właściwych dla ochrony prawa własności właściciela rzeczy (art. 222 § 2 kc).

Na podstawie Art. 6d ustawy o ochronie praw lokatorów najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. Jeśli zamek wymieniony ma zostać na produkt wysokiej, lepszej jakości, to tym samym dla dokonania zmiany zamka w drzwiach konieczne jest wyrażenie zgody przez wynajmującego. W innym wypadku strony mogą przy zawieraniu umowy najmu umówić się, że zamek w drzwiach wejściowych zostanie wymieniony, np. z uwagi na wcześniejsze wielokrotne wynajmowanie danego mieszkania.

Wynajmujący, gdy uzgadnia wizytę w wynajmowanym mieszkaniu z, nie narusza prywatności najemcy. Wynajmujący jest obowiązany do oddania najemcy rzeczy do używania i umożliwienia mu normalnego korzystania z rzeczy. Tak, więc wynajmujący jest zobowiązany udostępnić najemcy klucze do mieszkania na czas najmu, ale nie świadczy to jednocześnie o tym, że ma mu udostępnić wszystkie komplety kluczy. Wynajmujący jest jedynie obowiązany do nienaruszania prywatności najemcy, czyli np. nie wchodzeniu do wynajmowanego lokalu bez zgody czy pod nieobecność najemcy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika