Odsetki za zwłokę przy dostawie towaru

Pytanie:

"Dostawa towaru 15.01.2005 z terminem płatności 15.02.2005, faktyczna zapłata nastąpiła w dniu 30.06.2005 roku. W jakim okresie po uregulowaniu płatności z tytułu faktury za dostawę towaru można naliczyć odsetki za zwłokę - do 2 czy 3 lat po płatności."

Odpowiedź prawnika: Odsetki za zwłokę przy dostawie towaru

Zapewne w pytaniu chodzi Państwu o termin przedawnienia roszczenia wynikającego z naliczonych odsetek. Odsetki można naliczać od dnia następującego po terminie płatności, a więc od dnia 16 lutego 2005 roku do dnia zapłaty – czyli do dnia 30 czerwca 2005 roku. Jeśli zaś chodzi o termin przedawnienia roszczenia wynikającego z odsetek, kwestia ta jest przedmiotem sporu tak w doktrynie jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zasadniczo można się powołać w zadanym pytaniu na ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego, regulujące kwestię przedawnienia odsetek. Orzeczenie zostało wydane w dniu 2 czerwca 2005 roku (I ACa 789/2005). Zgodnie z nim odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia głównego są tak dalece powiązane z tym świadczeniem, że uzasadnione pozostaje twierdzenie o ich akcesoryjności wobec tego świadczenia. W konsekwencji przymiot ten wymusza konieczność przyjęcia, że wraz z przedawnieniem roszczenia głównego przedawniają się roszczenia o świadczenia uboczne, choćby nie upłynął jeszcze termin ich przedawnienia. Przyjęcie takie ma istotną doniosłość procesową, bowiem zakłada, że w razie sporu między stronami w zakresie dochodzenia odsetek, nie może dochodzić do przekreślenia faktu przedawnienia należności głównej.

Zgodnie z powyższym, odsetki jako świadczenie uboczne, jednakże akcesoryjne do roszczenia głównego, przedawniają się z upływem przedawnienia roszczenia głównego. Jeżeli więc roszczenie główne wynikało z umowy sprzedaży czy też dostawy, roszczenie o zapłatę zaległych odsetek przedawnia sie wraz z przedawnieniem roszczenia głównego – wynikającego z umowy sprzedaży.


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika