e-prawnik.pl Porady prawne

Pełnomocnictwo sporządzone przez notariusza państwa obcego

Pytanie:

Chciałabym udzielić pełnomocnictwa mojej siostrze, aby ta w moim imieniu zawarła pewną umowę. Niestety przebywam obecnie za granicą. Czy mogę sporządzić takie pełnomocnictwo przed notariuszem państwa obcego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo sporządzone przez notariusza państwa obcego

4.2.2012

Jeżeli nie zamierza Pani przyjeżdżać do Polski, może udzielić Pani pełnomocnictwa przed notariuszem, w kraju, w którym przebywa. W tym celu składa się notariuszowi oświadczenie odpowiedniej treści, składając swój podpis. Następnie dokument wydany przez notariusza musi zostać poświadczony przez właściwy organ kraju, w którym został wydany. Jeżeli kraj, w którym Pani przebywa jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, wystarczy poświadczenie przez apostille, natomiast jeżeli Pani przebywa w kraju, który nie jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, konieczne będzie dokonanie legalizacji. Po dokonaniu legalizacji, bądź poświadczenia w formie apostille, prześle Pani pełnomocnictwo do Polski, gdzie Pani siostra powinna dokonać jego przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli notariusz w kraju, w którym Pani przebywa zgodzi się na sporządzenie pełnomocnictwa w języku polskim (w praktyce notariusze często nie weryfikują treści dokumentu, a jedynie poświadczają autentyczność podpisu pod złożonym dokumentem), Pani siostra uniknie konieczności przetłumaczenia pełnomocnictwa na język polski.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ