Podwyższenie kapitału spółki ze środków własnych

Pytanie:

Spółka z o.o.z kapitałem 50000 zł. zamierza podwyższyć kapitał zakładowy o 2 mln zł. przez wniesienie aportem "know-how". "Know-how" posiada osoba fizyczna na zewnątrz spółki. Jest możliwość podpisania z tą osobą umowy "know-how", wprowadzając ten projekt do środków trwałych. Drugi wariant to podwyższenie kapitału spółki poprzez wprowadzenie osoby posiadającej "know-how" do spółki. Czy jest możliwość podwyższenie kapitału spółki kosztem środków trwałych? Jak uniknąć płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych przy wprowadzeniu nowego wspólnika do spółki ze znacznym podwyższeniem kapitału? Jak rozdzielić udziały tak, żeby większość pozostała za starymi wspólnikami, w tym samym czasie uniknąć płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez wspólników?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przedstawione pytania dotykają różnych kwestii. Ponieważ jednak pierwsze z nich dotyczy możliwości podwyższenia kapitału ze środków własnych, tego rodzaju podwyższenia będzie dotyczyła odpowiedź (a zatem zakładamy, że know-how zostanie wniesione do środków trwałych, a nie jako aport na pokrycie udziałów przez nowego wspólnika).

Zgodnie z art. 260 ksh, uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). Nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. Dotychczasowi wspólnicy uzyskują nowe udziały z chwilą wpisania podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru. Takie podwyższenie kapitału nie wymaga dopływu nowych środków do spółki i nie powoduje zmiany wspólników. Zatem, w celu podwyższenia kapitału z własnych środków, niezbędna jest uchwała wspólników o zmianie umowy spółki i przeznaczeniu na ten cel środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku spółki. W doktrynie nie ma zgodności, czy stwierdzenie „utworzonych z zysku spółki” odnosi się jedynie do środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, czy też do środków zgromadzonych zarówno na kapitale zapasowym jak i rezerwowym. Wydaje się jednak, że drugie rozwiązanie ma więcej zwolenników. Operacja podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych polega na dokonaniu operacji rachunkowej polegającej na przeniesieniu określonej kwoty z pozycji kapitały rezerwowe lub kapitał zapasowy do pozycji kapitał zakładowy, a zatem podwyższenie kapitału zakładowego następuje z kapitału już istniejącego w spółce. Jeżeli zatem wskutek planowanej transakcji pojawi się zysk na kapitale rezerwowym lub zapasowym, może on być źródłem finansowania podwyższenia kapitału.

W wyniku takiej operacji pojawi się kwestia opodatkowania dotychczasowych wspólników. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od osób prawnych oraz art. 24 ust. 5 ustawy o podatku od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: