Prawo zastawu w umowie najmu

Pytanie:

Jako przedsiębiorca wynajmuję od innego przedsiębiorcy lokal dla celów prowadzenia własnej działalności w zakresie usług krawieckich, zatrudniam 50 osób i na hali, którą wynajmuję zamontowałem liczne urządzenia w tym 50 drogich maszyn szwalniczych.W ostatnich miesiącach opóźniam się z zapłatą za czynsz, w wyniku czego wynajmujący odciął mi dopływ prądu zamknął dostęp do zakładu i nie mogę obecnie wykonywać dalej własnej działalności. Czy w takim przypadku, kiedy mam zaległości w spłacie za czynsz za kolejne trzy miesiące, to czy wynajmujący ma prawo zająć moje urządzenia i ograniczyć swobodę wykonywania mojej działalności. Nadmieniam, że wynajmujący, mimo iż zalegam w spłacie za najem wynajmujący nie rozwiązał ze mną stosunku z najmu tego lokalu, ani też nie uprzedził mnie na piśmie, że podejmie takie kroki.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu. Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Jednakże wynajmujący nie ma obowiązku wypowiedzenia umowy najmu. Może zamiast tego skorzystać z prawa zastawu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi najmu dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu. Przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte. Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie zapłacony lub zabezpieczony. Wynajmujący, który chce skorzystać z prawa zastawu nie ma obowiązku informować o tym wcześniej najemcę. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: