Przedłużenie terminu a kara umowna

Pytanie:

"Czy jeśli w umowie na realizację danego projektu jest zapis "przekroczenie terminu opiniowania upoważnia Wykonawcę, po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego, do przekazania pracy lub jej części w terminie wydłużonym o okres opiniowania lub uzgodnienia bez konieczności sporządzania aneksu do umowy" uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary za każdy dzień zwłoki (jest taki zapis o karach w umowie), mimo że Wykonawca powiadomił Zamawiającego pisemnie, iż wyznaczony termin przekroczy z uwagi na przekroczenie terminu opiniowania, za które był odpowiedzialny Zamawiający?"

Odpowiedź prawnika: Przedłużenie terminu a kara umowna

Z cytowanej klauzuli umownej wydaje się wynikać, iż przedmiotowy zapis odnosi się do sytuacji, gdy termin wykonania zostaje przedłużony, ponieważ nie ma stosownej opinii. Przedłużenie terminu wykonania zobowiązania jest równe okresowi czasu jaki upłynął pomiędzy prawidłowym terminem opiniowania, a faktyczną datą jej uzyskania.

Z przedstawionego cytatu wydaje się wynikać, iż  w  przypadku przekroczenia terminu do przekazania opinii np. o 3 dni - Wykonawca ma prawo do przedłużenia ustalonego w umowie terminu wykonania zobowiązania również o 3 dni, po dokonaniu zawiadomienia. Oczywiście pod uwagę należy wziąć również inne postanowienia umowy łączącej strony.

W związku z powyższym naliczenia kary umownej z powodu przedłużenia terminu wykonania zobowiązania nie będzie tutaj zasadne, gdyż termin ten na mocy postanowień umowy uległ wydłużeniu, a zatem Wykonujący nie znajduje się w zwłoce.

 

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika