Przeniesienie praw głównego najemcy

Pytanie:

Jestem od 1988 roku zameldowana w komunalnym mieszkaniu, którego głównym najemcą był dziadek, ale po jego śmierci z mocy prawa moja babcia stała się głównym najemcą. Moja babcia ma 84 lata i potrzebuje opieki. Nadmieniam, iż nie stale przebywam w tym lokalu ze względu na charakter swojej pracy. Wraz ze mną zameldowana jest moja córka. Mój mąż ma własne mieszkanie (własnościowe), w którym nie byłam nigdy zameldowana i od 5 lat nie mieszkam wraz z nim (nieformalna separacja). Czy mogę zwrócić się do Urzędu w celu przepisania na moje nazwisko praw głównego najemcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z propozycją zmiany stron umowy najmu lokalu kwaterunkowego może Pani wystąpić zawsze. Żadne przepisy nie zabraniają występowania z propozycją zawarcia określonej umowy lub jej zmiany za zgodą strony obecnej. Zaś konkretna zmiana jest dopuszczalna w razie, gdy przepisy przewidują taka możliwość. Jeśli uchwała rady gminy przewiduje możliwość i przypadki, w których dopuszczalna jest zmiana najemcy mieszkania kwaterunkowego to taka zmiana jest dopuszczalna. Zgodnie natomiast z kodeksem cywilnym w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione wyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: