Remont przedmiotu najmu a czynsz

Pytanie:

Firma na podstawie umowy najmu, wynajmuje pomieszczenia w biurowcu. Nastąpiła awaria instalacji ogrzewania budynku. Usunięcie tej awarii przez administratora budynku spowoduje wyłączenie z eksploatacji części wynajmowanych pomieszczeń na okres 5 dni. Czy w takim przypadku firma jako najemca ma prawo do odszkodowania od administracji budynku, np. poprzez obniżkę czynszu? Awaria nie dotyczy naszych pomieszczeń, ale jej usuniecie jest możliwe tylko w naszych pomieszczeniach. Umowa najmu nie zawiera punktów regulujących ten problem.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. W omawianym przypadku wady ma przedmiot innej umowy najmu. Jednak z uwagi na to, że usunięcie awarii może nastąpić wyłącznie w pomieszczeniu i pomieszczenie to nie będzie najemcy udostępnione, można przyjąć, że wynajmujący nie wywiązuje się w tym czasie (5 dni) ze świadczenia wzajemnego z powodu częściowej niemożliwości spełnienia świadczenia wzajemnego. Wynajmujący nie może wtedy żądać świadczenia wzajemnego od najemcy i może to być podstawą do roszczenia o obniżenie czynszu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: