Roszczenia odszkodowawcze wynajmującego

Pytanie:

Najemca lokalu wyprowadził się i zostawił lokal zdewastowany. Wniosłem przeciwko byłemu najemcy pozew na kwotę 30 000 zł, która umożliwi mi remont mieszkania. Jednocześnie myślę, aby wnieść sprawę o odszkodowanie za utracone dochody, gdyż lokal w obecnym stanie nie nadaje się do wynajęcia, a ja nie mam pieniędzy na jego remont. Remont dopiero będę mógł przeprowadzić, gdy dostanę od najemcy odszkodowanie na remont mieszkania. Chcę domagać się odszkodowania za niemożność wynajęcia mieszkania, w wysokości 1000 zł/miesięcznie od chwili kiedy najemca wyprowadził się do czasu gdy zapłaci za remont. Proszę o podanie odpowiednich paragrafów kodeksu cywilnego, na podstawie, których mógłbym wnieść odszkodowanie za utracone dochody (niemożliwość wynajęcia mieszkania)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wynajmującemu na podstawie art. 675 § 1 k.c. przysługują roszczenia o naprawienie szkody z tytułu pogorszenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu bądź jego zniszczenia, jeżeli pogorszenie, uszkodzenie albo zniszczenie tego przedmiotu jest następstwem nieprawidłowego używania lub innych zaniedbań najemcy (wyrok SN z 28 września 1976 r. II CR 329/76, OSNCP 1977, nr 9, poz. 168).

W tym miejscu należałoby wskazać pojęcie szkody związane z Pana roszczeniem, zgodnie z art. 361 § 2 k.c. szkoda polega na stracie, którą poniósł poszkodowany albo na pozbawieniu go korzyści, które mógłby uzyskać gdyby szkody mu nie wyrządzono. Jak z tego wynika przysługuje również Panu roszczenie o naprawienie szkody z tytułu utraconych korzyści, które uzyskałby Pan, gdyby przedmiot najmu był przydatny do użytku.

Należy pamiętać o tym, iż zgodnie z art. 677 k.c. roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: