Skuteczność wypowiedzenia umowy kredytu

Pytanie:

Bank przesłał wypowiedzenie umowy listem poleconym. List ten nie został odebrany. Czy umowa została w związku z tym wypowiedziana skutecznie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli przesyłka rzeczywiście nie została odebrana, to wypowiedzenie nie będzie skuteczne. Warto jednak pamiętać o poniższych zasadach. Jeśli nastąpiło przesłanie wypowiedzenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i bank to potwierdzenie otrzymał (tzw. zwrotka), to nie można mówić, że list nie został odebrany. Jeśli przesyłka nie była nadana za potwierdzeniem odbioru, a jedynie potwierdzeniem nadania, to potwierdzenie nadania nie jest już dowodem stuprocentowym, ale jednak pewną wartość dowodową ma.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

M.

14.9.2015 15:27:52

Re: Skuteczność wypowiedzenia umowy kredytu

Czy wypowiedzenie umowy kredytowej jest skuteczne skoro nie zostało wysłane do wszystkich kredytobiorców przy czym ci do których zostało wysłane odebrali?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: