Stan techniczny lokalu po zakończeniu trwania umowy najmu

Pytanie:

W jakim stanie technicznym powinien być wynajmowany lokal po zakończeniu trwania umowy najmu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przy obecnie obowiązującym stanie prawnym wynajmujący mogą żądać nie tylko zwrotu lokalu w stanie niepogorszonym, co zapewniają przepisy ustawy Kodeks cywilny:

Art. 675. § 1. Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, od czasu jej nowelizacji w 2005 r., zawiera także inny istotny przepis regulujący sytuację zdania lokalu po zakończeniu umowy najmu:

Art. 6e.1. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, wymienionych w art. 6b ust. 2 pkt 4, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: