Świadczenie rehabilitacyjne

Pytanie:

"Właśnie minął termin 182 dni zasiłku chorobowego , złożyłem papiery do ZUS-u o świadczenie rehabilitacyjne i nadal mam wystawiane zwolnienie lekarskie. Czy po ustaniu tego czasu mam obowiązek zgłosić się do zakładu pracy jeśli nadal jestem chory (dotyczy to choroby przewlekłej - cukrzycy)? Po okresie 182 dni nadal mam wystawiane zwolnienie lekarskie. Proszę mi powiedzieć co teraz, nie mam jeszcze odpowiedzi z ZUS-u? Co mam robić i kto będzie takie świadczenie wypłacał jeśli dojdzie do takiej sytuacji że zostanie ono przyznane?"

Odpowiedź prawnika: Świadczenie rehabilitacyjne

Zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Jak więc wynika z w/w przepisu, po przyznaniu Panu świadczenia rehabilitacyjnego, nie ma Pan obowiązku zgłaszać się do pracy. Świadczenie to jest "kontynuacją" zasiłku chorobowego, a w związku z tym zostanie ono przyznane Panu od ustania prawa do zasiłku chorobowego do określonego terminu w decyzji o przyznaniu świadczenia. Skoro skończył się Panu już termin pobierania zasiłku chorobowego, nie oznacza to, że zostanie Pan pozbawiony środków pieniężnych przez okres od ustania zasiłku do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. Po przyznaniu Panu świadczenia (doręczenia Panu decyzji ZUS) zostanie Panu wypłacony zasiłek za okres od dnia ustania zasiłku chorobowego.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 w/w ustawy, Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają:

  1. płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d;  

  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

  • ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,

  • ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,

  •  ubezpieczonym będącym duchownymi,

  • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,

  • ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. 

Jak więc wynika z w/w przepisu, świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacał pracodawca - jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, lub ZUS - jeśli pracodawca zgłasza mniej niż 20 ubezpieczonych.

Prosimy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Świadczenie rehabilitacyjne, gdzie znajdzie Pan wyczerpujące informacje na temat przedmiotowego świadczenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika