Termin zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego

Pytanie:

Zgodnie z art. 12 ustawy o rachunkowości bilans otwarcia likwidacji powinien być sporządzony przez likwidatorów w ciągu 15 dni od podjęcia decyzji o likwidacji przez Zgromadzenie Wspólników sp. z o.o. Bilans ten składany jest zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Nie jest jednak zdefiniowane ani przez KSH ani przez ustawę o rachunkowości w jakim nieprzekraczalnym terminie zgromadzenie wspólników powinno dokonać tego zatwierdzenia - jest tylko określony okres na ile wcześniej powinno się udostępnić wspólnikom bilans do wglądu. W jakim terminie od opracowania przez likwidatorów bilansu otwarcia likwidacji powinno być zwołane zgromadzenie wspólników celem zatwierdzenia tego bilansu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 281 kodeksu spółek handlowych  likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji w ciągu 15 dni od podjęcia uchwały o likwidacji spółki. Bilans ten likwidatorzy składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia.

Zgodnie z art. 12 ust 2 pkt 6 księgi rachunkowe zamyka się ustawy o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub upadłości nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują konkretnego terminu dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu). Jedynie zgodnie z art. 288 kodeksu spółek handlowych po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

W określonych przypadkach termin może być uzależniony od art. 286 - zatwierdzenie sprawozdania nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

W braku jednoznacznego terminu zwołania zgromadzenia wspólników należałoby w tym przypadku uznać, że likwidatorzy powinni to uczynić niezwłocznie (tak Jerzy Paweł Naworski, R.  Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, J. P. Naworski, K. Strzelczyk, Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2001 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: