e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa najmu na 10 lat

Pytanie:

Zawarłem umowę najmu lokalu na okres do 31.12.2017 roku, a więc na ponad 10 lat. Czy w przypadku umowy zawartej na czas najmu powyżej 10 lat umowa staje się (ustawowo czy automatycznie) umową zawartą na czas nie oznaczony?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowa najmu na 10 lat

9.8.2007

Zgodnie z brzmieniem art. 661 k.c. najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony. Przepis ten stanowi regułę interpretacyjną ograniczającą swobodę stron w zakresie zawarcia umowy najmu na czas oznaczony, dłuższy niż dziesięć lat (K. Pietrzykowski, Kodeks Cywilny. Komentarz, Warszawa 2003, komentarz do art. 661 k.c.). Ponieważ po upływie dziesięciu lat umowa najmu z mocy ustawy uważana jest za zawartą na czas nie określony. Skutek ten nie następuje zatem z chwilą zawarcia umowy na okres dłuższy niż 10 lat, a dopiero po upływie wskazanego okresu.

Celem wyłączenia zastosowania art. 661 k.c. strony powinny jeszcze przed upływem okresu 10 lat, zawrzeć kolejną umowę najmu na czas oznaczony (K. Pietrzykowski, Kodeks Cywilny. Komentarz, Warszawa 2003, komentarz do art. 661 k.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ