Zabezpieczenie spłaty jednego ze współwłaścicieli przy przyznaniu całości mieszkania innemu współwłaścicielowi a hipoteka przymusowa

Pytanie:

Czy można zabezpieczyć spłatę jednego ze współwłaścicieli w przypadku przyznania całości mieszkania jednemu z nich przez sąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy uznać, że zabezpieczenie w formie hipoteki przymusowej możliwe jest już w samym orzeczeniu o podziale majątku bez oddzielnego wniosku. Warto jednak mieć na uwadze, że zastosowanie takiego zabezpieczenia uzależnione jest od decyzji sądu, który bierze pod uwagę okoliczności (duże kwoty spłat, ewentualnie okoliczność, że splata zostanie natychmiast przejęta przez komornika, co utrudni odzyskanie jej) oraz zasady współżycia społecznego. To samo tyczy się ewentualnego wydania całości nieruchomości dopiero po dokonaniu całości spłat. Taka forma zabezpieczenia również może znaleźć się w orzeczeniu. Potrzeba takiego warunku może wypływać np. z braku zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w inny sposób, o czym należałoby poinformować sąd.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: