Zabezpieczenie spłaty jednego ze współwłaścicieli przy przyznaniu całości mieszkania innemu współwłaścicielowi a hipoteka przymusowa

Pytanie:

Czy można zabezpieczyć spłatę jednego ze współwłaścicieli w przypadku przyznania całości mieszkania jednemu z nich przez sąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy uznać, że zabezpieczenie w formie hipoteki przymusowej możliwe jest już w samym orzeczeniu o podziale majątku bez oddzielnego wniosku. Warto jednak mieć na uwadze, że zastosowanie takiego zabezpieczenia uzależnione jest od decyzji sądu, który bierze pod uwagę okoliczności (duże kwoty spłat, ewentualnie okoliczność, że splata zostanie natychmiast przejęta przez komornika, co utrudni odzyskanie jej) oraz zasady współżycia społecznego. To samo tyczy się ewentualnego wydania całości nieruchomości dopiero po dokonaniu całości spłat. Taka forma zabezpieczenia również może znaleźć się w orzeczeniu. Potrzeba takiego warunku może wypływać np. z braku zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w inny sposób, o czym należałoby poinformować sąd.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 16.12.2003

  Propozycje układowe - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Kiedy dłużnik decyduje się na skorzystanie z postępowania układowego musi złożyć w tym celu odpowiedni wniosek (podanie) oraz dołączyć do niego – między innymi – propozycje układowe. (...)

 • 29.12.2005

  Co się dzieje, gdy podatnik nie zapłaci podatku?

  Jeśli podatnik nie zapłaci należnego fiskusowi podatku, to może się spotkać z pewnymi - określonymi szczegółowo w przepisach prawa - reakcjami ze strony organów państwowych. Co może (...)