Zatarcie skazania a określenie kogoś przestępcą

Pytanie:

Czy w sytuacji kiedy wyrok został już usunięty z bazy KRK, a inna osoba próbuje wykorzystać fakt skazania i rozpowiada o tym, można zaskarżyć ją o zniesławienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zniesławienie jest zgodnie z treścią kodeksu karnego czynem karalnym, regulowanym art. 212 kodkesu karnego, który stanowi: Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. Jednak aby doszło do zniesławienia, konieczne jest ustalenie, iż sprawca faktycznie dokonał pomówienia. W jęzku polskim słowu "pomawiać" przypisuje się znaczenie zarzucania czegoś komuś, posądzenia, oskarżenia o coś, niesłusznego przypisania czegoś komuś". Wiadomości przekazywane przez pomawiającego muszą być takimi, które mogą spowodować zniesławienie. Jednak o zniesławiającym charakterze wiadomości nie decyduje subiektywne odczucie pokrzywdzonego, lecz ocena obiektywna (tj. stwierdzenie, czy w odczuciu społecznym jest to zniesławienie). Kwestią oceny jest fakt, czy mamy tu na pewno do czynienia ze zniesławieniem, wydaje się jednak, iż można stwierdzić, że jedynym celem "rozsiewania" takich informacji może być tylko upokorzenie lub wywołanie innych niekorzystnych skutków. Proszę przy tym pamiętać, że możę Pan/i powoływać się właśnie na cel samego zatarcia skazania. Zatarcie skazania ma właśnie umożliwiać skazanemu normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a normoalność ta ma przede wszsytkim opierać się na braku jakichkolwiek represji i ujemnych konsekwencji, które niejako "zostały wybaczone przez społeczeństwo". W opisanej sytuacji może Pan/i skorzystać nie tylko z regulacji kodeksu karego, gdzie zniesławienie regulowane jest w/w art. 212 (ścigane z oskarżenia prywatnego), ale także z możliwości przewidzianych przez kodeks cywilny. Cześć to dobro osobiste człowieka, które pozostaje pod ochroną prawa cywilnego. Zgodnie z twierdzeniami Sądu Najwyższego cześć, dobre imię i dobra sława człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie dziedziny życia osobistego, zawodowego i społecznego, naruszenie czci może więc nastąpić zarówno przez pomówienie o ujemne postępowanie w życiu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności (identyczne stanowisko zajął SN w wyroku z 8 października 1987 r., II CR 269/87, OSNCP 4/89, poz. 66). Z powyżśzego wynika, iż osoba, która rogłasza fakt zatartego już skazania narusza Pana/i dobra osobiste. Może więc Pan/i skorzystać z przeiwdzianych przez kodeks cywilny roszczeń: - o zaniechanie działania oraz - o dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia zasługującego na ochronę dobra osobistego. Może Pan/i skorzystać z obu żądań jednocześnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: