Zniesienie współwłasności samochodu po rozwodzie

Pytanie:

Małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zakupili do majątku wspólnego samochód. Głównym właścicielem w dowodzie rejestracyjnym jest mąż, żona jest wpisana jako współwłaściciel. Obecnie małżonkowie są już po prawomocnym orzeczeniu o ustaniu małżeństwa, porozumieli się bez udziału sądu co do tego, aby samochód pozostał wyłączną własnością byłej żony. Obecnie auto jest jeszcze zarejestrowane na oboje byłych małżonków, pani jednak chce sprzedać auto. Aby to zrobić musi mieć jednak potwierdzony fakt wyłącznego dysponowania autem.Czy do sprzedaży auta wystarczy oświadczenie woli byłego męża złożone przed notariuszem, że zrzeka się swojej części prawa własności samochodu na rzecz byłej żony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zakresie tym należy odwołać się do przepisów kodeksu cywilnego (zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie nieuregulowanym przez przepisy o podziale majątku wspólnego małżonków stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dziale spadku).

Zgodnie z powyższym majątek wspólny małżonków może zostać zniesiony w drodze umowy zawartej przez byłych małżonków. Jedynie w przypadku, gdy w skład tego majątku wchodziła nieruchomość, umowa taka musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli w tym przypadku znoszenie współwłasności dotyczyło jedynie samochodu, to wystarczająca była umowa zawarta w innej niż notarialna formie, tj. np.: ustnie. Stąd też naszym zdaniem, z punktu widzenia norm prawnych, jest Pani wyłączoną właścicielką tego pojazdu i może Pani nim dysponować bez ograniczeń. Dla ważności umowy sprzedaży takiego pojazdu nie jest zatem potrzebna zgoda czy inne oświadczenie Pani męża.

Inną jednak sprawą jest (całkowicie niezależną od kwestii ważności umowy sprzedaży) to, czy kupujący zgodzi się na zawarcie takiej umowy (posługując się językiem kolokwialnym: czy będzie chciał kupić to auto) w przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym widnieje jako współwłaściciel również inna osoba (jak wynika z pytania procedura przerejestrowania jeszcze się nie zakończyła). W takim wypadku (oporu kupującego) istotnie konieczna była by jakaś forma oświadczenia męża o tym, iż umowa o podziale majątku została zawarta. Przy czym brak przepisu, który nakazywałby złożenie oświadczenia w określonej formie. Stąd też przyjąć należy, że kwestia ta należy do uzgodnień pomiędzy kupującym a sprzedającym (przed zawarciem konkretnej umowy powinni oni uzgodnić czy takie oświadczenie będzie konieczne i w jakiej formie (np.: pisemnej) powinno zostać złożone).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

18.9.2009 10:23:39

Re: Zniesienie współwłasności samochodu po rozwodzie

Jestem po rozwodzie,bez orzekania o winie.Nie mamy przeprowadzonego podziału majątku.Mój problem polega na tym,że posiadam samochód kupiony za wspólne pieniądze z byłą żoną,jednak właścicielem samochodu jest mój były teść a ja jestem współwłaścicielem.co powinienem zrobić,aby wyprostować te wszystkie sprawy?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: