Zwłoka z wypłatą świadczenia ZUS

Pytanie:

Jestem na zasiłku przedemerytalnym, pieniądze na konto powinienem dostać do 10 każdego miesiąca, niestety z tym jest różnie. Dzisiaj jest już 17 a ich nie ma, tak jest co miesiąc, czy mogę dochodzić odsetek, w jaki sposób i w jakiej wysokości? Do kogo mam kierować swoje roszczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 85 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych- w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych nie wypłacił tego świadczenia jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. Odsetki wynoszą obecnie 11,5 % w skali roku.
Odsetki wypłaca się za okres od dnia następującego po upływie terminu na ustalenie prawa do świadczeń lub ich wypłaty, przewidzianego w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń - do dnia wypłaty świadczeń.
Za dzień wypłaty uważa się dzień przekazania świadczenia na poczcie lub w banku, jeżeli uprawniony otrzymuje świadczenie tą drogą. Odsetki wypłaca się z urzędu łącznie z wypłatą opóźnionego świadczenia. Jeżeli odsetki nie zostały wypłacone łącznie z wypłatą opóźnionego świadczenia, wypłaca się je nie później niż łącznie z wypłatą świadczenia w następnym terminie jego płatności, gdy dotyczą świadczenia okresowego. Wypłata należnych odsetek ma nastąpić z urzędu. Jeżeli nie nastąpi, to można wnieść pozew do sądu cywilnego o zapłatę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY