Cesja a ochrona danych osobowych

Pytanie:

"Wierzyciel sprzedał innej firmie wierzytelność, informując o tym listownie dłużnika. Sąd wydał nakaz zapłaty zaocznie, ponieważ dłużnika nie było w kraju i nie odbierał korespondencji. Obecnie sprawa jest w postępowaniu egzekucyjnym. Czy wierzyciel mógł sprzedać wierzytelność bez zgody dłużnika (podobno NSA orzekł, iż przetwarzanie danych osobowych bez zgody dłużnika jest niezgodne z prawem)? Jeśli było to bezprawne, to jak można sprawę wycofać od komornika? "

Odpowiedź prawnika: Cesja a ochrona danych osobowych

Wierzyciel może sprzedać wierzytelność osobie trzeciej, w tym firmie windykacyjnej, bez zgody dłużnika (chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania). Wynika to wprost z brzmienia art. 509 kodeksu cywilnego. Tak więc sama cesja wierzytelności jest skuteczna. Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż zbywca zawiadomił dłużnika o przelewie. Takie zawiadomienie odnosi skutek w postaci niemożliwości (czy raczej nieskuteczności) zapłaty do rąk zbywcy, czyli poprzedniego wierzyciela. Przed zawiadomieniem dłużnika o cesji spełnienie świadczenia do rąk zbywcy ma skutek także wobec nabywcy.

Inną kwestią jest natomiast dopuszczalność przekazania w związku ze sprzedażą wierzytelności danych osobowych dłużnika. Zgodnie z wyrokiem z 12 października 2004 r., sygn. OSK 769/2004, opubl. w Gazeta Prawna 2004/201 str. 22 aby przekazać wraz ze sprzedaną wierzytelnością dane osobowe dłużnika, konieczna jest jego wyraźna zgoda. Z kolei, według wyroku NSA z tego roku, sygn. OPS 2/2005, opubl. w Rzeczpospolita 2005/131 str. C1, można przekazywać firmom windykacyjnym dane dłużników bez ich zgody, ale trzeba wyważać między ochroną ich praw i wolności obywatelskich oraz prywatności a interesami wierzycieli

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika