Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Listopad 2005

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego

30.11.2005

Według jakiej właściwości urzędu skarbowego należy zapłacić podatek od spadku jeśli część spadku należy do właściwości jednego urzędu (rachunek bankowy spadkodawcy), część drugiego (siedziba spółki, której udziały należą do masy spadkowej), a sam spadkodawca mieszkał za granicą (...)

Wartości numizmatyczne i kolekcjonerskie

30.11.2005

Czy spółka z o.o. może kupić monetę kolekcjonerską od osoby prywatnej i czy w takim przypadku należy złożyć PCC-1 i zapłacić 2% podatku? Czy sp. z o.o. sprzedając abonament na monety kolekcjonerskie, wystawiając fakturę VAT na ten abonament - jaką stawkę podatkową musi uwzględnić? Sprzedając (...)

Zmiana umowy o pracę

30.11.2005

Nasz firma zmieniła nazwę oraz siedzibę (miejsce wykonywania pracy). Czy w związku z tym każdy pracownik powinien otrzymać aneks do umowy o pracę zmieniający te punkty czy wypowiedzenie zmieniające? Chcielibyśmy uniknąć wypowiedzeń zmieniających, czy w tej sytuacji są one konieczne, nie (...)

Definicja odbiornika telewizyjnego

30.11.2005

Czy odbiornikiem telewizyjnym, za który należy płacić abonament jest komputer połączony z kabelkiem telewizji kablowej za pomocą karty TV?

Odwołanie się od GINB

30.11.2005

Napisałem skargę na działanie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i załączyłem "twarde" dowody na poparcie moich zarzutów - dokumenty, mapy itd. Otrzymałem pismo z GUNB, w którym w ogólne nie ma mowy o treści zarzutów, nie ma obalenia dowodów, (...)

Wynagrodzenie pośrednika nieruchomościami

30.11.2005

Czy biura nieruchomości mają prawo pobierać prowizję przy sprzedaży mieszkania jednocześnie od kupującego jak i sprzedającego (łącznie w wys. 6%)? Zamieściłam ogłoszenie jako osoba prywatna, zgłosiły się biura nieruchomości, które proponują aby ich klienci mogli zobaczyć mieszkanie. (...)

Odroczenie rozprawy

30.11.2005

Mam sprawę o podwyższenie alimentów. Nie mogę stawić się w sądzie w wyznaczonym dniu. Jakie dokumenty lub pisma muszę przedstawić, aby sprawa nie odbyła się w wyznaczonym terminie bez mojego udziału?

Nieprawidłowe sprawozdanie finansowe

30.11.2005

W księgach spółki z o.o. nie były umieszczane wszystkie przychody spółki. Z tak zaniżonymi przychodami zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, które zarząd podpisał. Jaka grozi za to odpowiedzialność karna? Czy jest to poświadczenie nieprawdy z art. 271 k.k. ?

Fundusz socjalny nauczycieli i pracowników szkoły

30.11.2005

Wysokość i zasady naliczania odpisów na fundusz socjalny dla emerytów-nauczycieli określa Karta Nauczyciela. Jakie są zasady tworzenia odpisów dla emerytów-pracowników obsługi szkół (np. sekretarki, sprzątaczki)? Jaka jest sytuacja emerytów-pracowników obsługi po likwidacji szkoły?

Budynek graniczący z moją działką

30.11.2005

Sąsiad graniczy z moją posesją szczytem budynku. Budynek ten zakupił dwa lata temu. W ostatnim czasie dokonuje przebudowy swojego budynku: budynek został podwyższony o 7 cegieł, zmieniona została konstrukcja dachu oraz jego pokrycie. Czy mógł to zrobić bez mojej zgody? W szczycie tego budynku (...)

Składka ZUS dla wspólników spółki z o.o.

30.11.2005

Jak wygląda sprawa płacenia składek ZUS od udziałowców w sp. z o.o., jeżeli jest ich 3. Jeden z nich jest na emeryturze, drugi pracuje jeszcze w innej firmie na umowę o pracę, a trzeci ma tylko 2 udziały w tej spółce, kapitał wynosi 50 tys. zł. Dwóch udziałowców pełni również funkcję (...)

Hałas z sąsiedniej nieruchomości

30.11.2005

Koło mojego domu (osiedle domków jednorodzinnych) powstał ogródek piwny. W każdy weekend gra tam bardzo głośna muzyka - szyby drżą w oknach i słychać ją w całym domu. Wielokotnie zgłaszaliśmy to straży miejskiej, która jest bezradna, gdyż właściciel posiada wszytkie zezwolenia. Czy (...)

Koszty działalności w domu

30.11.2005

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej. Siedziba mojej firmy-gabinetu mieści się w budynku starostwa powiatowego od którego pomieszczenie to wynajmuję. Chciałbym jednak przenieść siedzibę (bez zmiany miejsca świadczenia usługi) (...)

Zimne kaloryfery w lokalu mieszkalnym

30.11.2005

Jestem głównym lokatorem prawie 100-metrowego mieszkania należącego do gminy. Jeszcze na dobre nie zaczęła się zima, a ja znowu mam ten sam problem, mianowicie chłodne lub ledwo ciepłe kaloryfery, co przy tak dużej powierzchni i nieszczelnych oknach sprawia, że w mieszkaniu jest zimno. Osobiście (...)

Nadzór nad stowarzyszeniem

30.11.2005

Nadzór nad stowarzyszeniami sprawują organy administracji. Czy w sytuacji, gdy dane stowarzyszenie ma siedzibę w mieście, w którym organem wykonawczym jest burmistrz, organem nadzorującym jest ten właśnie burmistrz? Czy raczej należy ustalić właściwego starostę?

Kopia protokołu zatrzymania przez policję

30.11.2005

Byłem zatrzymany przez policję z powodu wniesionego wniosku o ściganie. Po trzech tygodniach dostałem zawiadomienie z prokuratury o umorzeniu śledztwa. Podczas zatrzymania nie otrzymałem druku zatrzymania, który podpisałem. Jak znaleźć moją kopię zatrzymania? Gdzie teraz szukać? Czy na (...)

Wypłata dywidendy z zajętego udziału

29.11.2005

Firma (sp. z o.o.) podejmuje uchwałę w 2005r. w sprawie wypłaty dywidendy wypłacanej w 2006r. w zmniejszonym wymiarze. Czy można za pomocą innej uchwały w przyszłym roku przywrócić pełny wymiar wypłaty tej samej dywidendy? Jak długo ma moc uchwała o zmianie wypłaty dywidendy? Czy należy (...)

Przewóz grzecznościowy

29.11.2005

Czy jeśli w czasie przewozu grzecznościowego - np. na rowerze - jedna osoba wiezie drugą i pasażer doznaje uszczerbku na zdrowiu, może on dochodzić odszkodowania?

Emerytura po pracy w Polsce i w Niemczech

29.11.2005

Po 10-latach przepracowanych w Polsce wyemigrowałem do Niemiec, gdzie przepracowałem legalnie 20-lat. W przyszłym roku chciałbym powrócić do Polski. W jakim kraju muszę się starać o emeryturę i kiedy mi ona przysługuje? Dodam przy tym, że posiadam obywatelstwo polskie i niemieckie.

Rejestracja samochodu sprzedanego bez zgody męża

29.11.2005

Czy mogę zarejestrować samochód, który kupiłem od żony właściciela? Chodzi o to, że umowę spisałem z żoną właściciela, ponieważ wyjechał on za granicę i od dłuższego czasu żona nie ma z nim kontaktu. W Wydziale Komunikacji dowiedziałem się jednak, że na umowie musi być podpis (...)

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

29.11.2005

O ile mi wiadomo, jeśli urzędnik państwowy zostanie poinformowany o popełnieniu przestępstwa w trakcie postępowania administracyjnego i otrzyma na to wiarygodne, a przynajmniej prawdopodobne dowody, ma obowiązek z urzędu powiadomić o tym właściwy organ, lub - jeśli leży to w jego właściwości (...)

Fałszywa mapa

29.11.2005

W postępowaniu użyto sfałszowanej mapy do celów projektowych. Na jej podstawie zezwolono na budowę budynku w miejscu istniejącego, a nie oznaczonego obiektu. Na moje zlecenie firma geodezyjna wykonała mapę poprawną - można to stwierdzić w terenie. Jednak do tej pory władze architektoniczne (...)

Wynajem lokalu użytkowego a VAT

29.11.2005

PYTANIE PODATKOWE Czy wynajmując w kamienicy, która jest nieruchomością mieszkalną, część pomieszczeń na lokal sklepowy - pomieszczenia te należą do części wspólnej współwłaścicieli - przychody z najmu tych pomieszczeń podlegać będą podatkowi VAT? Właściciele nie są podatnikami (...)

Brak wykonania uchwały wspólnoty przez zarząd

29.11.2005

Jakie kroki prawne pozwalają członkowi wspólnoty na - niejako - zmuszenie zarządu wspólnoty / administratora do wyremontowania dachu - (części wspólnej budynku). Przez wspólnotę mieszkaniową została podjęta uchwała o remoncie dachu. Zgromadzone środki finansowe z funduszu remontowego pozwalają (...)

Zmiana organów fundacji

29.11.2005

Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie działać nowy Prezes zarządu - z dniem podjęcia uchwały, czy też z dniem wpisania zmian do KRS? W statucie jest też zapisane, (...)

Rodzaje praw do lokalu

28.11.2005

Jaka jest różnica pomiędzy następującymi terminami: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności? Jak ma się do tego własność lokalu będącego częścią wspólnoty mieszkaniowej? Czy jest to ten ostatni (...)

Czy urządzenie chłodnicze to obiekt budowlany?

28.11.2005

Czy urządzenie chłodnicze które nie jest trwale połączone z gruntem jest obiektem (budowlanym)? Drugie moje pytanie dotyczy kontenera chłodniczego ściągniętego z samochodu ustawionego na belkach drewnianych - czy to jest obiekt budowlany?

Skarga na postanowienie PINB

28.11.2005

PINB, prowadzący od ponad pół roku postępowanie, wydał postanowienie w oparciu o artykuł 48 ust. 2 i 3 ustawy prawo budowlane. W treści postanowienia poinformował, iż nie przysługuje na nie zażalenie. Strona złożyła do PINB oświadczenie wyjaśniające pewne fakty, które jak wynikało (...)

Odpowiedzialność za długi współwłaścicieli

28.11.2005

Aktem notarialnym przekazano 1/4 nieruchomości zabudowanej na współwłasność. W akcie notarialnym jest zapis: "wszystkie podatki i ciężary obdarowani zobowiązali się ponosić poczynając od 1.1.2002 r." Czy pod pojęciem wszystkie podatki i ciężary należy rozumieć całość tych podatków (...)

Odejście pracownika do konkurencji

28.11.2005

Mój tata prowadzi firmę usługowo - handlową zajmującą się sprzedażą części zamiennych do samochodów ciężarowych. Firma ma swoja bazę w Siedlcach i zatrudnia 20 osób. Na początku działalności byliśmy jedyna taka firma w Siedlcach. Przez ostatnie 10 lat powstały już 3 firmy konkurencyjne. (...)

Uniknięcie kary grzywny

28.11.2005

Jeżeli jako oskarżony w procesie karnym, karnoskarbowym rozdam mój majątek w trakcie procesu, skutkiem czego egzekucja grzywny nie będzie możliwa, to jakie są konsekwencje takiego kroku? Czy skutkuje to odpowiedzialnością karną np. czy jest to przestępstwo z art. 300 k.k? Czy sąd na wniosek (...)

Obraźliwe teksty w postaci sms-ów

28.11.2005

Od ponad 2 miesięcy prawie codziennie dostaję na telefon komórkowy bardzo obraźliwe i wulgarne sms-y dotyczące mojej osoby, które są wysyłane z Internetu. Nadawca wysyła mi pełne wulgarnych epitetów, niemiłe dla dziewczyny sms-y, w których podpisuje się nickami albo zmyślonymi imionami. (...)

Niedotrzymanie warunków umowy najmu

28.11.2005

W grudniu 1999 roku wynajęłam od spółdzielni mieszkaniowej lokal, w którym do dnia dzisiejszego prowadzę działalność. Przez 3 miesiące przeprowadzałam jego gruntowny remont i adaptację na swój koszt (ponad 200 tys.). W umowie jeden z punktów określał, że spółdzielnia zainstaluje brakujące (...)

Sprzeciw od wyroku nakazowego

28.11.2005

Dostałem właśnie wyrok nakazowy wydany w postępowaniu nakazowym, gdzie uznano mnie winnym wykroczenia drogowego i nakazano zapłacić grzywnę oraz zwrot kosztów postępowania w sprawie. Nie zgadzam się z tym wyrokiem, chcę napisać sprzeciw. Czy powinienem napisać go na formularzu? Czy powinienem (...)

Opłaty sądowe w sprawie o dział spadku

26.11.2005

W sprawie o dział spadku wnioskodawczyni przed rozprawą została zwolniona od kosztów sądowych w całości w związku z niskimi dochodami. Czy po zakończeniu sprawy będzie musiała pokryć część kosztów sądowych czy nie? Czy powołanie biegłego również obciąży ją kosztami? Czy koszty (...)

Świadczenia urlopowe a wymiar urlopu

26.11.2005

Pracownik przebywał przez 16 kolejnych dni na urlopie, z tego na 11 dni wziął urlop wypoczynkowy zaś 5 dni były to niedziele i święta. Czy w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego o którym mowa w art. 3 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych?

Przymusowa sprzedaż lokalu we wspólnocie

26.11.2005

Członek wspólnoty mieszkaniowej wynajął osobie trzeciej mieszkanie i po kilku miesiącach zmarł. Nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, wiadomo zaś, że zmarły pozostawił po sobie bliżej nieznanych spadkobierców za granicą. Najemca lokalu nie płaci zaliczek na czynsz, zarządzanie, (...)

Zaświadczenie o dochodach przy żądaniu rozwodu

26.11.2005

Oboje z mężem prowadzimy działalność gospodarczą, czy w związku z tym musimy przedstawić w sądzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, i z jakiego okresu powinno być takie zaświadczenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika