Archiwum porad prawnych Marzec 2005

zaliczenie darowizny na poczet spadku

31.3.2005

Na mocy postanowienia sądu spadek po mojej mamie nabyłam ja i drugi mąż mojej mamy po połowie. W uzasadnieniu tego postanowienia stwierdzono, że w skład masy spadkowej wchodzi udział 1/2 w prawie własności nieruchomości. W tym samym uzasadnieniu, testament mamy napisany 6 tygodni przed darowizną, (...)

Rachunki bankowe wchodzące do spadku

31.3.2005

Zmarła żona mojego konkubenta posiadała różne konta bankowe z lokatami w różnych bankach, do których nie miał on upoważnienia. Mieli wspólność majątkową, w tym wspólny dom i samochód. Jakie czynności powinien wykonać, aby dowiedzieć się w jakich innych bankach miała konta (zna dwa (...)

Bilans a wystąpienie wspólnika

31.3.2005

Po wystąpieniu jednego z 3 wspólników spółki jawnej wg art. 65 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powinien być wykonany bilans zbywczy spółki na dzień wystąpienia, aby określić wartość udziału występującego wspólnika. W tej sytuacji powstają dwie strony: byłego wspólnika oraz pozostających (...)

Zaniżanie wynagrodzenia a mobbing

31.3.2005

Zasądzono na moją korzyść za okres od 01.08.2001 r. do 30.04.2004 r. kwoty będące wyrównaniem zaniżonego wynagrodzenia zasadniczego. Kryterium stosowanym do dyskryminowania pracowników był warunek wypracowania "zysku i oszczędności " przez dany oddział szpitala, co mogło powodować zaniżanie (...)

Ostateczność decyzji organu odwoławczego

31.3.2005

Kiedy decyzja administracyjna wydana przez organ odwoławczy staje się ostateczna? Czy z chwilą jej podjęcia czy też z chwilą jej doręczenia stronie postępowania?

Obowiązek publikacji w MSiG

31.3.2005

W jakich przypadkach i jakie przepisy regulują obowiązki publikacji rocznych sprawozdań finansowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

Wnioski dowodowe w procesie cywilnym

31.3.2005

Czy w toku postępowania procesowego (cywilnego) wnioski dowodowe można zgłaszać tylko ustnie na rozprawie, czy także pisemnie poprzez pisma procesowe? Jaki przepis prawa to reguluje?

Zwrot rzeczy zabranych przy przeszukaniu

30.3.2005

W jaki sposób mogę starać się o zwrot rzeczy zatrzymanych po przeszukaniu mieszkania przez Policję? Czy to dzieje się z urzędu, czy muszę wystąpić z wnioskiem, jeśli sprawa jest umorzona?

Likwidacja stanowiska pracy w okresie ochronnym

30.3.2005

Mam uprawnienie do przejścia na emeryturę w obniżonym wieku, tj. mając 60 lat. Spełniam wszystkie warunki do takiej emerytury (15 lat pracy w warunkach szczególnych lub uciążliwych i 40 letni staż pracy). Wiek biologiczny 58 lat. Jestem mężczyzną. Czy pracodawca może rozwiązać ze mną (...)

Zastaw rejestrowy na samochodzie

30.3.2005

Trzy lata temu kupiłem auto, które - jak się teraz okazało - było kupione przez poprzedniego właściciela na raty (zastaw sądowy - brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym i wydziale komunikacji), ten zaś nic o tym nie wspomniał przy sprzedaży. Samochód odsprzedałem po kilku miesiącach, a nowy (...)

Przedawnienie - rachunek bankowy

30.3.2005

Po jakim czasie bank może odmówić wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. kiedy przedawnia się roszczenie o wypłatę tych środków? Od kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia żądania wypłaty tych środków, od czasu rozwiązania umowy, czy też od innych zdarzeń, np. niewykonywania (...)

Błędy w pozwie

30.3.2005

Co powinnam zrobić w sytuacji, gdy wniosłam pozew do Sądu i pomyliłam się w jednym ze składników nazwy Pozwanego? Czy mogę jakoś tę pomyłkę sprostować?

Faktura Vat RR i rachunek od rolnika

30.3.2005

Jestem czynnym płatnikiem podatku VAT dokonuję zakupu towaru od rolnika ryczałtowego, który wystawia mi rachunek bez podatku Vat. Mam wątpliwość czy jako płatnik podatku vat kupując towar od rolnika muszę mu wystawiać F-re RR czy mogę księgować zakup według dowodu zakupu jaki wystawia (...)

Alimenty dla uczącego się dziecka

30.3.2005

Moja córka ukończyła trzyletnie studia licencjackie z anglistyki i uzyskała dyplom uprawniający do nauczania języka obcego we wszystkich typach szkół. Pomimo zapewnień nie podjęła dalszej nauki na dwuletnich studiach magisterskich, lecz podjęła od początku trzyletnie studia licencjackie (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika