Archiwum porad prawnych Maj 2005

Podatek po zawarciu aneksu do umowy pożyczki

31.5.2005

Zawarłam umowę pożyczki ze spółką jawną, w której jestem wspólnikiem. Umowa została zarejestrowana w urzędzie skarbowym i została złożona odpowiednia deklaracja od PCC. Upływa właśnie termin, kiedy powinnam spłacić tę pożyczkę. Chciałabym, za zgodą pozostałych wspólników spółki (...)

Spłata części majątku wspólnego po podziale

31.5.2005

Podział majątku wspólnego został dokonany w sądzie na mocy ugody sądowej. Majątek wspólny obejmował działkę i dom. Były mąż zobowiązał się do spłat w trzech ratach, a gdyby termin rat został przedłużony raty zostaną powiększone o ustawowe odsetki. Otrzymuję pieniądze z bardzo (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości

31.5.2005

Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajdują się trzy lokale stanowiące odrębną własność każdego z trzech współwłaścicieli gruntu. Współwłasność dotyczy tylko gruntu. Forma własności gruntu to dzierżawa wieczysta, a współwłaścicielami są 54% osoba (...)

Obowiązki lokatora

31.5.2005

Lokator, który miał czynsz regulowany wyprowadza się zajmowanego lokalu. Czy jest on zobowiązany do odnowienia mieszkania (np. malowania mieszkania, itp.)?

Oddanie przedmiotu użyczenia osobie trzeciej

31.5.2005

Czy w sytuacji, gdy państwowy zakład budżetowy jest uprawniony na podstawie ustawy do zawierania umów bezpłatnego użyczenia dóbr, które "posiada" innym firmom, może w takiej umowie wpisać klauzulę zezwalającą firmie, która ma bezpłatnie użyczone biuro, aby podnajmowała to biuro jeszcze (...)

Niedopłata składek do ZUS

31.5.2005

Proszę o informację, co przepisy mówią o sytuacjach potrącenia przez firmę nadpłaty w składkach wynikających z dokonanych korekt i późniejszym ustaleniu przez ZUS, iż z rozliczenia wcześniejszych miesięcy (tych przed korektą) wynikają niedopłaty. Czy płatnik miał prawo potrącić nadpłatę (...)

Solidarna odpowiedzialność pracodawców

31.5.2005

Co to jest solidarna odpowiedzialność starego i nowego pracodawcy, jeżeli pracownik został przeniesiony na podstawie art. 23 par. 1 kodeksu pracy? Kto wskazuje i kto ponosi koszty roszczeń - stary czy nowy pracodawca? Sądy odraczają sprawy, stary i nowy pracodawca grają z pracownikiem w kotką (...)

Ogłoszenie zmian w KRS

31.5.2005

Czy każda zmiana, która została ujawniona w KRS obligatoryjnie ukazuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym? Np. spółka z o.o. ujawniła w KRS zmianę swojej siedziby, czy zmiana zostanie z urzędu opublikowana w Monitorze?

Fałszywa notatka służbowa

30.5.2005

CBŚ z miasta X na mój temat sporządziło fałszywą notatkę służbową. W notatce napisano, że dnia ... funkcjonariusz A z funkcjonariuszem B udali się do CBŚ w mieście Y celem ustalenia, kto w grupie zajmuje się fałszowaniem dokumentów (potrzebny był CBŚ fałszerz, by mieć efekt złapanej (...)

Spółdzielcze prawo do lokalu a zwrot wkładu

30.5.2005

Czy w przypadku rezygnacji z członkostwa w spółdzielni lub gdy lokator zostaje wykluczony ze spółdzielni (na przykład za niepłacenie czynszu) spółdzielnia nie powinna zwrócić mu wkładu członkowskiego i to wraz z odsetkami? Trybunał konstytucyjny orzekł, że nie trzeba być w spółdzielni (...)

Podział bez wyznaczania drogi

30.5.2005

Była działka 8000m2, nie było planu przestrzennego zagospodarowania na terenie, na którym znajduje się działka, działka miała użytek R, klient sprzedający chciał sprzedać połowę działki. Geodeta na podstawie decyzji burmistrza miasta dokonał podziału na pięć nowych działek geodezyjnych (...)

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników

30.5.2005

Czy dopuszczalna jest obecność na zgromadzeniu wspólników dwóch pełnomocników (po okazaniu pełnomocnictw) wspólnika? Pełnomocnicy ci zabierali głos, dyskutowali, zgłaszali wnioski i protesty, jednakże w głosowaniu nad uchwałami brał udział tylko jeden z nich? W Spółce wszystkie głosy (...)

Niezgodność wpisu w księdze wieczystej

30.5.2005

Była działka; podczas znoszenia współwłasności tej nieruchomości, nastąpiła omyłka wpisu w księdze wieczystej w dziale II. Omyłkowo został oprócz prawowitych właścicieli jeszcze ktoś inny wpisany. Minęło już 30 lat od tej omyłki. Czy prawowici właściciele tej nieruchomości wpisani (...)

Normy jakości dla zabawek

30.5.2005

Czy szczególne normy produkcji dotyczą wszystkich zabawek dla dzieci, czy tylko tych przeznaczonych dla dzieci do 3-go roku zycia? Czy przedmiot regulacji obejmuje też np. ubranka dla lalek lub same lalki? Jakie wymogi musi spełnić producent?

Kara za nielegalny pobór energii

29.5.2005

Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika