Archiwum porad prawnych Sierpień 2005

Postępowanie - ustalenie spadkobierców

31.8.2005

W czasie postępowania o nabycie spadku jeden z uczestników postępowania zmarł. Spadkobiercy tego uczestnika są dla mnie nieznani. W tej sytuacji sąd zażądał złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o ustalenie spadkobierców tego uczestnika, który mieszkał za granicą. Czy w tej sytuacji (...)

Odwołanie obrońcy z wyboru

31.8.2005

Czy odwołanie pełnomocnictwa dla adwokota broniącego osoby tymczasowo aresztowanej jest dokonywane przez osobę, która tego pełnomocnictwa udzieliła (osobą tą jest najbliższa rodzina - matka), czy jedynie przez osobę, której broni?

Uchwała o sprzedaży nieruchomości

31.8.2005

Jestem udziałowcem w 95% spółki z o.o. W kwietniu wniosłam wraz ze wspólnikiem posiadającym 5% udziałów aportem nieruchomość do spółki /działka budowlana/. Spółka na tym gruncie buduje budynek wielorodzinny wraz z lokalem użytkowym, przeznaczony na sprzedaż. Wspólnik nie wyraża zgody (...)

Załączniki do wniosku o wpis do KW

31.8.2005

Czy do wniosku o wpis prawa własności na podstawie dziedziczenia należy załączyć również zaświadczenie urzędu skarbowego , że należny podatek od spadku został opłacony?

Upadłość spółdzielni - hipoteka

31.8.2005

Czy prawo odrębnej własności, które powstało ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w wyniku upadłości spółdzielni i nabycia jej majątku przez podmiot nie będący spółdzielnią, będzie obciążone hipoteką, jeśli hipoteką była obciążona nieruchomość spółdzielni, (...)

Upoważnienie do wykonywania czynności w lokalu

31.8.2005

Czy jeżeli jedna osoba zapewnia, że ma prawo przyjmować zapłatę za usługi w imieniu drugiej osoby (prowadzącej działalność gospodarczą) - robi to w lokalu tej drugiej osoby, a także istnieje pokrewieństwo między tymi osobami - a następnie okazuje się, że nie ma upoważnienia do tego (...)

Upadłość spółdzielni - skutki

30.8.2005

W pewnym artykule w Rzeczpospolitej zawarto następujące stwierdzenie: "Jeżeli doszłoby do upadku spółdzielni, to własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu przekształcają się w prawo własności, ale - obciążenie nieruchomości długiem pozostaje." Czy odpowiada ono prawdzie?

Podstawa wystawienia faktury

30.8.2005

Po zakończonej inwestycji została wystawiona faktura kontrahentowi, który ją przyjął (podpisał i odesłał podpisaną kopię wystawcy). Po upływie ponad 30 dni zwrócił się do wystawcy faktury o wystawienie faktury korygującej, ponieważ wg niego nie było podstawy do wystawienia faktury. (...)

Koszty adwokackie - księgowanie

30.8.2005

Mam kłopot z zaksięgowaniem kosztów pracy adwokata. Czy jest różnica, a jeśli jest - to jaka - między kosztami zastępstwa procesowego, zastępstwa adwokackiego i kosztami adwokackimi? Kto te koszty ustala?

Czas pracy kierowcy ambulansu

30.8.2005

Czy kierowca sanitarki (samochód mogący być używany jako ambulans, pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym), który jest zatrudniony w przychodni przyzakładowej (ambulatorium) może być zatrudniony w systemie czterobrygadowym - 6 dni roboczych po osiem godzin pracy, plus dwa dni wolne?

Odległość parkingu od granicy działki

29.8.2005

W jakiej minimalnej odległości od granicy sąsiedniej działki mogą być usytuowane parkingi samochodowe na działce, na której prowadzona jest działalność gospodarcza?

Termin ostateczny (zawity) w pozwie wzajemnym

29.8.2005

Odpowiedź na pozew została złożona po terminie. Sąd odrzucił wniosek o przywrócenie terminu. Czy, w wypadku wystąpienia pozwanego z powództwem wzajemnym, dowody i twierdzenia przytoczone w odpowiedzi na pozew ulegają prekluzji w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 04.06.2004 r. - III (...)

Obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej

29.8.2005

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej dokumentującej sprzedaż (działalność polegająca na świadczeniu usług budowlanych)? Ewentualnie od kiedy taki obowiązek istnieje? Jakie konsekwencje grożą w przypadku nie prowadzenia kasy fiskalnej?

Data rozpoczęcia działalności firmy

29.8.2005

Jaką datę należy uznać za datę rozpoczęcia działalności firmy? Chodzi mi przede wszystkim o: stowarzyszenie, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i o działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika