Archiwum porad prawnych Kwiecień 2005

Reklamacja materiałów budowlanych

29.4.2005

Czy zgłaszanie reklamacji na materiały budowlane odbywa się w podobnym trybie, jak na towary konsumpcyjne, tzn. wg przepisów kc dotyczących rękojmi przy umowie sprzedaży?

Odwołanie od prawomocnego mandatu

29.4.2005

Uczennica liceum (już pełnoletnia) wchodzi szybkim krokiem na przejście dla pieszych na dwupasmowej jezdniowej (po dwa pasy dla każdego kierunku) na migającym zielonym świetle; w połowie jezdni światło zmienia się na czerwone; schodzi z jezdni zatrzymuje się na chodniku na wysepce (pasie rozdzielającym (...)

Zgoda dłużnika na cesję wierzytelności

29.4.2005

W umowie sprzedaży jest zapis wymagający pisemnej zgody dłużnika-kupującego na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z tej umowy. Czy występując do dłużnika, który zalega z zapłatą należności z tej umowy, o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności należy podać osobę nabywcy (...)

Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

29.4.2005

W 2003 r. zakupiłem obligacje Skarbu Państwa. Część z nich w 2004 r. została zbyta. Otrzymałem PIT 8C na podstawie którego mam wypełnić zeznanie roczne na formularzu PIT-38. W PIT-8C (część E) została przedstawiony przychód i koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia części obligacji (...)

Emerytura dla nauczyciela prowadzącego działalność

28.4.2005

Od 21 lat jestem nauczycielem. W związku z tym, że moja szkoła przechodzi w stan rozwiązania (okres 2 lat) jestem zmuszony odejść na emeryturę z artykułu 20 Karty Nauczyciela. Jednakże jednocześnie będąc nauczycielem prowadzę firmę. Czy po odejściu na emeryturę mogę nadal prowadzić (...)

Nabycie działki jako darowizny

28.4.2005

W grudniu 2004 r. otrzymano jako darowiznę działkę rekreacyjną. Mam kilka pytań: 1. Czy można ją teraz sprzedać i nie płacić podatku od dochodu? 2. Kiedy można ją sprzedać? 3. Jakie kary grożą za niezapłacenie podatku? 4. Do kiedy fiskus może się o to upomnieć?

Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

28.4.2005

Mój kolega żeni się z kobietą, mieszkającą w Danii, która ma dziecko z nieformalnego związku. Chłopiec nosi nazwisko matki i w metryce (duńskiej, bo dziecko urodziło się w Danii) ma wpisane "ojciec nieznany". Kolega chciałby przy rejestracji ślubu podać, że dziecko i matka będą nosić (...)

Oddział spółki, a obowiązki rejestracyjne

28.4.2005

Spółka z o.o. ma siedzibę w Warszawie, jednocześnie organizuje swój punkt sprzedaży w Gdańsku - tu zatrudnia ludzi, wynajmuje pomieszczenia itp. Punkt sprzedaży w Gdańsku stanowi oddział spółki jednakże nie stanowi samodzielnej jednostki organizacyjnej - nie prowadzi osobnej księgowości (...)

Zwrot weksla in blanco

28.4.2005

Czy w przypadku zwrotu weksla in blanco złożonego na zabezpieczenie, powinno się też zwrócić wystawcy weksla, deklarację wekslową do tego weksla?

VAT za zakup od osoby nie będącej podatnikiem

28.4.2005

Jestem osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, będącą płatnikiem podatku od towarów i usług. Czy mogę kupić towar od osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej w celach handlowych do dalszej odsprzedaży? Czy muszę do ceny zakupu naliczyć cały (...)

Reklamacja prac budowlanych

27.4.2005

Po rozliczeniu się z wykonawcą z tytułu wykonanych przez niego prac, stwierdzono po okresie ok. roku, że elementy budynku wykonane są wadliwie. Przyczyną tych wad było zastosowanie materiałów o nieodpowiednich parametrach do tego rodzaju prac np. blacha posiadała grubość 5mm zamiast wymaganej (...)

Odmowa wszczęcia postępowania karnego

27.4.2005

Jakie dalsze kroki należy wykonać, jeśli prokurator rejonowy nie przyjmie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w postaci składania fałszywych zeznań (udokumentowanych zdjęciami), a prokurator okręgowy podtrzyma tę decyzję. W jaki sposób pociągnąć takiego świadka do odpowiedzialności (...)

Egzekucja wynagrodzenia z umowy zlecenia

27.4.2005

Współpracuję ze spółdzielnią mieszkaniową jako firma jednoosobowa i co miesiąc otrzymuję na konto wynagrodzenie za pracę wykonywaną na zlecenie w spółdzielni. Ponieważ mam dług w banku, a z różnych powodów nie był on spłacany regularnie, bank nasłał na mnie komornika. Ten zaś wszedł (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika