Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Luty 2005

Zniesienie współwłasności nieruchomości

28.2.2005

Jaka minimalna ilość dokumentów jest potrzebna do złożenia wniosku do sądu o zniesienie współwłasności nieruchomości? Czy propozycja podziału nieruchomości dołączona do wniosku musi być firmowana przez rzeczoznawcę, geodetę, itp. (brak zgody współwłaścicieli co do sposobu podziału)? (...)

Ważność pozwolenia na budowę

28.2.2005

W 2003 r. rozpoczęłam remont dachu i ocieplenie budynku steropianem. Prace remontowe były wstrzymane przez inspektora budowlanego. W 2005 r. otrzymałam postanowienie inspektora wojewódzkiego o uchyleniu postanowienia. Czy teraz mogę kończyć remont, czy muszę znowu składać o nowe zezwolenie? (...)

Kradzież na basenie a odpowiedzialność za szkodę

28.2.2005

Czy ośrodek wypoczynkowy prowadzący basen odpowiada za rzeczy klienta, które zginęły mu podczas korzystania z basenu? Skradzione zostały spodnie (których wartość jako poszkodowany wyceniłem na 150 zł), które pozostawione zostały w szatni (rzeczy cenne pozostawiłem w depozycie u ratownika). (...)

Uzyskanie bilingu

28.2.2005

Czy w trakcie rozwodu adwokat mojego męża może wystosować prośbę do operatora mojego telefonu komórkowego o wystawienie bilingu rozmów i smsów wysyłanych z mojego telefonu bez mojej wiedzy?

Rozliczenie zwrotu towaru będącego przedmiotem WDT

28.2.2005

W jaki sposób należy postępować zgodnie z przepisami, gdy klient z UE chce zwrócić wcześniej zakupiony towar? Czy powinna to być korekta faktury, czy też zwrot ten powinien odbywać się na zasadzie kupna-sprzedaży?

Budynek mieszkalno-użytkowy

28.2.2005

Co decyduje o uznaniu nieruchomości za nieruchomość mieszkalną? Czy budynek, w którym są lokale przeznaczone do stałego zamieszkiwania osób (mieszkania), ale również lokale użytkowe, to nadal nieruchomość mieszkalna? Czy może gra tu rolę proporcja lokali mieszkalnych do lokali użytkowych (...)

Zmiana adresu siedziby spółki akcyjnej

28.2.2005

Jesteśmy spółką akcyjną. Zgodnie ze statutem spółki, siedzibą Spółki jest miasto Toruń. Za miesiąc zmieniamy adres siedziby. Będziemy wynajmować nowe pomieszczenia także w Toruniu. Jakie obowiązki w związku z tym dotyczą Spółki Akcyjnej? Jaki formularz KRS należy wypełnić i złożyć? (...)

Ewidencjonowanie czasu pracy przez pracownika

28.2.2005

Czy pracodawca może żądać od pracowników prowadzenia ewidencji czynności w obowiązującym ich wymiarze pracy? Ma to polegać na opisywaniu przez pracownika rodzaju wykonywanej pracy, czasu wykonywania tej pracy (godzin rozpoczęcia i zakończenia czynności), na koniec podania łącznego czasu (...)

Opóźnienie egzekucji

28.2.2005

Do komornika został złożony wniosek o ściągnięcie zasądzonych wierzytelności. Minął rok, należności nie wpłynęły. Również komornik nie informuje jak przebiega egzekucja. Wiem, że dłużnik nadal prowadzi działalność, a nawet ją poszerza. W chwili obecnej zdobyłem nazwę banku (...)

Prawo do dysponowania rachunkiem bankowym

28.2.2005

Czy po śmierci matki pieniądze, które były na koncie, do którego mam upoważnienie mogę wyjąć z konta? Czy muszę się nimi dzielić z innymi spadkobiercami, którzy nie byli upoważnieni do konta? Zaznaczam, iż część z tych pieniędzy była moja. Czy przed sądem ja muszę udowodnić, że (...)

Majątek małżonków w trakcie separacji

28.2.2005

Złożyłem pozew w sprawie o separację. Od ponad roku nie mieszkam z żoną i dziećmi. Pod moją nieobecność żona zmieniła zamki w drzwiach i uniemożliwia mi dostęp nawet do rzeczy osobistych. Sam wynajmuję mieszkanie chociaż dom jest moim majątkiem odrębnym. Co powinienem zrobić, by swobodnie (...)

Zasada in dubio pro rero

28.2.2005

Słyszałem że jest taka zada stosowana w sprawach karnych że " to czego nie można wyjaśnić i dowieść rozumiane jest na korzyść oskarżonego ". Proszę o odpowiedź czy jest to jakiś przepis czy tylko zasada? Jak mam rozumieć ten zapis? Czy słowa oskarżonego, których nie można podważyć (...)

Praca przed komputerem a szkodliwe warunki

27.2.2005

Będę wystawiała świadectwo panu który pracuje u mnie jako grafik komputerowy dowiedziałam się od znajomej, że powinnam jego pracę przy komputerze potraktować jako pracę w warunkach szkodliwych. Czy to prawda?

Umowa na niepełny etat

27.2.2005

Czy mogę podpisać umowę o pracę na 1/4 etatu? Czy wtedy jest to obliczane od liczby godzin w tygodniu tj. w tym wypadku 10 godzin? Czy jest wtedy limit pracy np. 2 godziny dziennie? Jak wygląda sytuacja, gdy w danym tygodniu pracownik przepracował np. 20 godzin? Czy trzeba umieścić jakiś stosowny (...)

Warunki wcześniejszej emerytury

27.2.2005

Rok urodzenia 1950. 18 lat pracy. Renta ponad 15 lat, całkowita niezdolność do pracy. Czy jest możliwość wcześniejszej emerytury? Jak postępować w ZUS?

Uprawnienia zawiadamiającego o przestępstwie

27.2.2005

Złożyłam na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Sprawa jest w toku. Jakie uprawnienia mi przysługują? Jakie obowiązki wobec mnie ma prowadzący dochodzenie? Jakie dokumenty powinnam otrzymać, do jakich powinnam mieć wgląd? Czy w uzasadnionych przypadkach można domagać się (...)

Służebność mediów - słupy energetyczne na posesji

27.2.2005

W 1998 roku nabyłem nieruchomość z linią energetyczną w granicy. W zeszłym roku postanowiłem wymierzyć działkę i okazało się, że linia stoi 2 metry w mojej posesji. Oprócz tego słupy betonowe są w bardzo złym stanie, odpadł beton i widać już zardzewiałe pręty zbrojeniowe. Chciałem (...)

Rozwiązanie stosunku pracy z młodocianym

26.2.2005

Umowa z młodocianym jest podpisana na czas określony do 1 sierpnia 2005 roku. Zatrudniony jest od września 2003 roku, w celu przygotowania do zawodu kucharza. W dniu 24 luty 2005 r. przyniósł orzeczenie lekarskie, że nie może wykonywać zawodu kucharza na okres trzech lat. Jak pracodawca powinien (...)

Zakłócenia w korzystaniu z nieruchomości (immisje)

26.2.2005

Jak obronić się przed hałasem urządzenia grzejnego (klimatyzatorem lub czymś podobnym - bo na razie nie wiadomo jest jeszcze co to jest), które emituje niski dzwięk oraz dzwięki podobne do pracującej pompy, czy też pralki? Takie urządzenie zainstalował sobie w mieszkaniu jeden z lokatorów (...)

Odwołanie darowizny

25.2.2005

Wuj darował ojcu działkę rolną niezabudowaną o wartości 200 zł w 1995 r. Następnie ojciec wybudował na niej dom, zagospodarował ją i przekazał ją w darowiźnie w 1999 r. mnie i mojemu bratu. Wartość darowizny wynosiła 110000 zł. Wuj obecnie próbuje cofnąć darowiznę wymyślając niewdzięczność (...)

Wynagrodzenie pełnomocnika

25.2.2005

Adwokat prowadzi sprawę cywilną, ale nie jestem zadowolony z rezultatów jego pracy, czy w związku z tym mogę zerwać z nim umowę nie ponosząc kosztów z tego tytułu?

Właściwość sądu

25.2.2005

Jaki sąd jest właściwy miejscowo do wytoczenia powództwa skargi pauliańskiej (art. 527 k.c.)? Czy jest to sąd miejsca położenia nieruchomości, miejsca sporządzenia aktu notarialnego czy też sąd miejsca zamieszkania pozwanego? Jeżeli sprawa toczy się przed sądem niewłaściwym miejscowo (...)

Potrącenie wierzytelności zajętej przez bank

25.2.2005

Komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego, na który wpływają środki finansowe firmy. Firma posiada kredyt w tym banku i bank z wpływów na zajęty przez komornika rachunek dokonał potrącenia na poczet spłaty rat kredytu. Czy bank może skutecznie dokonać takiego potrącenia pieniędzy na (...)

Rękojmia przy sprzedaży nieruchomości

25.2.2005

W 1999 r. zakupiłam nieruchomość. Przeniesienie własności nastąpiło na podstawie aktu notarialnego. W trakcie przekazania nieruchomości ustaliłam, że budynek posiada wady, które nie były ujawnione przez sprzedającego (teren podmokły i wilgoć). Tytułem rekompensaty nie zapłaciłam części (...)

Obniżenie czynszu za najem

24.2.2005

Wynajmuję lokal, ale uważam, że czynsz jest za wysoki na dzisiejsze czasy. Czy mogę negocjować z nimi? Czy mogę oddać sprawę do sądu o obniżenie czynszu, czy też ustalenie czynszu?

Fałszywa opinia biegłego

24.2.2005

Biegli z dziedziny fonoskopii wydali opinię, która stwierdza, że głos zawarty na dowodowych kasetach jest moim głosem, co jest absolutnie nieprawdą. Opinie tych biegłych przesłałem do innego biegłego (Pana dr tamci mają tylko tytuł mgr), który wskazał 11 punktów krytycznych i błędnych (...)

Informacja o zmianie nazwiska dłużnika

24.2.2005

Skierowałam do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużniczce X. Komornik zwrócił tytuł wykonawczy z informacją, iż dłużniczka zmieniała nazwisko i nie może prowadzić egzekucji. Rozumiem, że muszę się zwrócić do sądu o wydanie klauzuli na obecne nazwisko dłużniczki. (...)

Głosowanie na samego siebie w spółce z o.o.

23.2.2005

Prezes sp. z o.o., w której jest jednocześnie udziałowcem chce zostać kierownikiem zakładu powołanego przez spółkę z o.o. Kierownika ma powołać Walne Zgromadzenie Wspólników. Czy Prezes na Walnym Zgromadzeniu Wspólników może głosować na siebie?

Wspólność majątkowa a odszkodowanie z AC

23.2.2005

W trakcie małżeństwa mieliśmy samochód, który nam skradziono (było ubezpieczony) Obydwoje z mężem jesteśmy współwłaścicielami tego samochodu, jesteśmy w trakcie rozwodu. Zwrot za auto się przeciąga, całą sprawę pilotuje mąż, jednakże ja złożyłam w pzu prośbę o przelanie jako (...)

Zasięgnięcie opinii biegłego

23.2.2005

Jest sprawa, w której wuj chce cofnąć darowiznę. Wuj podał zaniżoną wartość nieruchomości, a ja ją zakwestionowałem. Sąd nakazał mi dokonanie wyceny nieruchomości. Jest to wycena w trakcie postępowania. Sąd zlecił biegłemu wycenę i nakazał mi pokryć koszty wyceny. Jak uniknąć (...)

Ochrona miejsca parkingowego

23.2.2005

Mam oznaczone miejsce parkingowe na terenie osiedlowym. Mimo to często inne samochody na nim parkują. Czy mam jakąś możliwość legalnego usunięcia tych obcych samochodów z mojego miejsca?

Nieopłacenie zezwolenia na handel alkoholami

23.2.2005

Mam następujący problem, zapomniałem opłacić zezwolenie na alkohol (termin był do końca stycznia 2005) i UG chce mi cofnąć pozwolenie. Czy jest jakaś możliwość, abym miał dalej tą koncesję bez konieczności czekania pól roku?

Miejsce płatności weksla

23.2.2005

Czy jako miejsce płatności weksla można podać, obok miejscowości, konkretny adres i czy może to być adres siedziby wierzyciela wekslowego (w szczególności posiadacza weksla własnego)? Czy art. 87 prawa wekslowego (\"w braku odmiennego wskazania w wekslu\") pozwala na wskazanie na wekslu adresu (...)

Zwołanie zebrania na wniosek właścicieli

23.2.2005

Co mogą zrobić właściciele lokali, jeżeli zarząd na ich wniosek nie zwołał zebrania (zgodnie z regulaminem wspólnoty wniosek z programem zebrania i 15% podpisów właścicieli złożono na piśmie). Ani regulamin wspólnoty ani ustawa o własności lokali z 1994 r. nie określa terminu zwołania (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika