Archiwum porad prawnych Styczeń 2005

Ubezpieczenie w trakcie dojazdu do pracy

31.1.2005

W umowie mam zapisane jako miejsce pracy jedynie biuro i pracę na miejscu u klienta, nic o dojazdach. Co prawda dojazd w godzinach 8.30-16.30 jest mi liczony do czasu pracy (tzn. płacą mi za taki przejazd), ale czy oznacza to również, że jestem w tym czasie objęty ubezpieczeniem?

Podstawy wygasnięcia służebości - confusio

31.1.2005

Jeżeli mam ustanowioną na działce sąsiada służebność drogi koniecznej na rzecz mojej działki i nabędę niewielki udział we współwłasności na wspomnianej działce sąsiada, to czy słuźebność ta wygasa?

Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

31.1.2005

Chciałbym się dowiedzieć czy w przypadku sporu sądowego, w którym stroną powodową jest mój ojciec, może on ustanowić dwóch pełnomocników, jednego - kancelarię radców prawnych, a drugiego mnie, jego syna? Pozew zostanie sporządzony przez Kancelarię oraz podpisany przez radcę prawnego, (...)

Powództwo windykacyjne o zwrot rzeczy

31.1.2005

Koleżanka pożyczyła swemu znajomemu aparat fotograficzny warty 1200 zł. Niestety, znajomy okazał się nieuczciwy i nie chce go oddać (wymyśla różne przyczyny). Czy jest jakaś możliwość prawnego odzyskania sprzętu?

Rozwiązanie spółki cywilnej a kwestie podatkowe

31.1.2005

Spółka cywilna składa się z 2 współwłaścicieli. Jeden z nich rezygnuje z działalności w tej spółce. Drugi chciałby prowadzić dalej działalność. Jak ma się odbyć rezygnacja ze współpracy w spółce tego współwłaściciela, który chce zrezygnować? W spółce są pewne środki trwałe, (...)

Faktura zaliczkowa a dokumentacja ulgi remontowej

31.1.2005

Klient zakupił u nas towar - materiały budowlane, które ma zamiar odliczyć w ramach ulgi remontowej na fakturę zaliczkową. Dał zaliczkę, otrzymał fakturę zaliczkową VAT, na której wymienione są towary - materiały budowlane. Czy klient może odliczyć wartość faktury zaliczkowej w ramach (...)

Właściwość sądu upadłościowego

31.1.2005

Będąc pozwanym o zapłatę (zresztą bezpodstawnie) otrzymałem niedawno informację z sądu w moim mieście o stwierdzeniu niewłaściwości tegoż sądu i przekazaniu akt do innego sądu. Czy pozwany w każdej sprawie o zapłatę (również w trybie niejawnym) dostaje taką informację? Czy w przypadku, (...)

Wyposażenie lokalu jako koszt uzyskania przychodu

31.1.2005

Prowadzę działalność gospodarczą opartą przede wszystkim na wynajmowaniu budynku dla innej firmy. Czy mogę zakupić wyposażenie kuchni (tzn.: piekarnik, zmywarkę, płytę ceramiczną) i zakup ten wziąć w swoje koszty i odliczyć podatek VAT? Potrzebę takiego wyposażenia zgłosiła firma (...)

Wykreślenie członka zarządu z KRS

29.1.2005

Zostałem bezprawnie wpisany na członka zarządu spółki z o.o. bez wymaganych dokumentów i powiadomienia mnie. Dowiedziałem się o tym przypadkowo i napisałem do sądu o wykreślenie mnie. Sąd nie potraktował tego jako wniosku o wznowienie, dopiero następne moje pismo, które napisałem po upływie (...)

Prawa i obowiązki kuratora

28.1.2005

Jakie są prawa i obowiązki kuratora (ustanowionego postanowieniem sądu) osoby częściowo ubezwłasnowolnionej?

Odpowiedzialność kontrahenta za niezapłacony VAT

28.1.2005

Firma A dostała fakturę od firmy B. Firma A zapłaciła tą fakturę z VAT do B. B nie odprowadziło VAT i podatku od tej zapłaconej faktury. Czy firma A odpowiada za niezapłacony podatek i VAT przez firmę B? Firma B ma fakturę od A, a firma C ma fakturę od firmy B. Firmy A i B odprowadziły VAT (...)

Staż pracy a urlop wychowawczy

28.1.2005

Chcę się dowiedzieć jak interpretować przepis o prawie do urlopu wychowawczego, który stanowi, że prawo do urlopu przysługuje, jeżeli pracownik legitymuje się co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy. Czy do stażu wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, w tym także, na przykład, (...)

Hipoteka przymusowa a służebność gruntowa

28.1.2005

Zamierzam kupić działkę do której będzie prowadziła droga przez działkę sąsiednią. Działka ta ma 2 właścicieli (każdy ma 50% własności). Zgodzili się oni ustanowić służebność drogową i służebność mediów na rzecz kupowanej przeze mnie działki. Jeden z właścicieli ma wpisaną (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika