Archiwum artykułów Luty 2005

Kto w świetle prawa ma status małego a kto średniego przedsiębiorcy?

25.2.2005

Kto w świetle prawa ma status przedsiębiorcy? Otóż przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Warunkiem uznania (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

24.2.2005

Problem nabywania nieruchomości położonych na terytorium Polski przez cudzoziemców nie dotyczy wbrew powszechnej opinii tylko sytuacji, w której jakiś obcokrajowiec chce kupić np. domek letniskowy na Mazurach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez ustawowe pojęcie cudzoziemca należy (...)

Jedziesz na jakiś czas za granicę? Zapewnij sobie ubezpieczenie zdrowotne

17.2.2005

Osoby wyjeżdżające turystycznie do krajów Unii oraz EFTA: Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, powinny zaopatrzyć się w formularz E111. Jest on wydawany na wniosek ubezpieczonego. W przypadku przesłania wniosku o wydanie formularza drogą e-mailową lub faksem, istnieje konieczność osobistego (...)

Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

4.2.2005

Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa również czego może dotyczyć reklamacja oraz warunki formalne jakim powinna odpowiadać. Co możesz (...)

Zasady ogólne prawa bankowego

4.2.2005

Przepisy dotyczące funkcjonowania banków w Polsce zostały zawarte w ustawie Prawo bankowe. Ten akt prawny reguluje podstawowe prawa i obowiązki banków, a także uprawnienia i obowiązki klientów banków. Zgodnie z ustawą, bank może być utworzony tylko jako spółka akcyjna (z wyjątkiem banków (...)

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

4.2.2005

Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji polega na zaspokajaniu egzekwującego wierzyciela z dochodu uzyskiwanego z prowadzonej (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika