Archiwum porad prawnych Wrzesień 2005

Zakup nieruchomości a wspólność majątkowa

30.9.2005

Mąż kupił nieruchomość na działaność gospodarczą w 2001r. W akcie notarialnym napisane jest, że zakupu dokonano z majątku odrębnego, jednak ja nie byłam obecna przy sporządzaniu aktu notarialnego. Czy zgodnie z tym, że było to w trakcie małżeństwa, a ja nie zdawałam sobie sprawy z (...)

Nieobecność powoda na rozprawie

30.9.2005

Pozwany spłacił dług przed terminem rozprawy, ale już po wniesieniu przeciwko niemu pozwu o zapłatę. Stawił się on na termin w sądzie i poinformował sąd, że dług dochodzony zapłacił. Okazał przelew bankowy na konto powoda i faks od powoda, że jeżeli pozwany wpłaci kwotę X na konto (...)

Brak ślubu cywilnego a podział majątku

30.9.2005

Związek małżeński został zawarty tylko w kościele, jeszcze przed wejściem w życie konkordatu. Nie było ślubu cywilnego. Czy i jak możliwy jest podział majątku pomiędzy stronami na zasadach obowiązujących w przypadku rozwodu lub separacji?

Zwrot kosztów poniesionych przez świadka

30.9.2005

Zostałem wezwany jako świadek na rozprawę w sądzie cywilnym. Zamieszkuję poza granicami kraju. Zamierzam wystąpić do sądu o wypłatę zaliczki na poczet pokrycia kosztów podróży. Oprócz tego poniosę dodatkowe straty z powodu mojej nieobecności w miejscu pracy. Czy o wypłatę odszkodowania (...)

Wypowiedzenie umowy o zamówienie publiczne

29.9.2005

Czy i ewentualnie na jakich warunkach w umowie (o świadczenie usług), zawartej w wyniku zamówienia publicznego na czas oznaczony, można skutecznie zastrzec prawo wypowiedzenia przez stronę (w szczególności przez zamawiającego) umowy przed terminem?

ESOch w gospodarstwie rolnym

29.9.2005

Posiadam gospodarstwo rolne na terenie gminy L. Baza gospodarstwa przeznaczona pod zabudowę to teren ok 6 ha. Chciałbym zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej i postawić na nim antenę. Niestety cały teren gminy objęty jest systemem ESOch. Zostałem poinformowany, że system ten nie (...)

Adwokat nie wykonujący zawodu

29.9.2005

Jaka to sytuacja - gdy adwokat jest umieszczony na liście adwokatów, ale nie wykonujących zawodu? Co to znaczy? Czy to taki tytuł dla osoby, która jest np. na emeryturze? Czy wtedy może świadczyć pomoc prawną na rzecz osoby fizycznej? Czy są jeszcze inne przypadki, kiedy adwokat jest umieszczony (...)

Zlecenie delegacji członkowi 1-osobowego zarządu

29.9.2005

Rozumiem, że w przypadku zarządu wieloosobowego nie ma probelmu, aby jeden członek zarządu zatwierdzał drugiemu delegacje lub urlopy. A co się dzieje w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezesa? Czy wtedy Zgromadzenie Wspólników zatwierdza tego typu dokumenty, jak polecenie wyjazdu służbowego (...)

Udzielenie urlopu członkowi zarządu

29.9.2005

W spółce z o.o. jest rada nadzorcza, która ma uprawnienia do zawierania umów o pracę z członkami zarządu tej spółki (przewodniczący lub jego zastępca na podstawie aktu założycielskiego spółki z o.o.). Urlopy oraz delegacje członkom zarządu podpisuje przewodniczący rady nadzorczej spółki, (...)

Dobro prawne w prawie karnym

28.9.2005

Czy dobrem prawnym chronionym przez art. 49 kpk, jest również dobro niematerialne lub moralne np.: dobre imię, ochrona wizerunku osoby, cześć itp.?

Ważność paszportu dziecka

28.9.2005

Moja córeczka ma obecnie 3.5 roku. Paszport miała wyrobiony jak miała rok. Ważny jest do 2013. Zdjęcie w paszporcie będzie coraz bardziej odbiegało od wyglądu córeczki. Czy jakiś organ może zażądać zmiany paszportu na nowy z aktualnym zdjęciem?

Zmiana wymiaru czasu pracy kobiety w ciąży

28.9.2005

Czy można zmienić wymiar czasu pracy pracownicy z widoczną ciążą z pełnego etatu na jedną czwartą oraz proporcjonalnie do czasu pracy zmienić wynagrodzenie? Co może zrobić pracodawca w sytuacji, gdy pracownica odmówi podpisania aneksu o takiej treści?

Natychmiastowa wykonalność wyroku sądu pracy

28.9.2005

Pracownik wystąpił przeciwko naszej firmie z pozwem o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Sąd przyznał powodowi odszkodowanie w wysokości ok. 3700 zł. Nadano także rygor natychmiastowej wykonalności dotyczący wypłaty 1/3 odszkodowania (tj. pełnego miesięcznego (...)

Ekshumacja a brak zgody całej rodziny

27.9.2005

Żona i dzieci mojego konkubenta zostały pochowane przez brata żony w czasie, gdy on sam znajdował się w areszcie podejrzany o zamordowanie najbliższych. Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko ojcu i mężowi zamordowanych, a sąd podtrzymał decyzję. Obecnie mój konkubent chce ekshumować (...)

Zasady wyodrębniania własności lokalu

27.9.2005

Posiadam własnościowy lokal użytkowy, zakupiony na zasadzie przydziału w maju 2000 r. Niestety sam przydział nic nie rozstrzyga. Nie są w nim ani wyodrębnione ani nawet wymienione jego składniki. Nie ma w nim mowy o piwnicy, taraso-rampie, komunikacji osiedlowej, podjeździe dla matek z dziećmi (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika