Hipoteka na nieruchomości bez księgi wieczystej

Pytanie:

Czy jeżeli mój dłużnik ma mieszkanie spółdzielcze własnościowe (nieposiadające księgi wieczystej), to czy mogę złożyć wniosek o wpis długu do zbioru dokumentów w spółdzielni, tak żeby pełnił on rolę hipoteki? Czy podstawą takiego wpisu jest tytuł wykonawczy, czy wystarczy tytuł egzekucyjny? Jakie przepisy regulują zabezpieczeniem długu na takiej nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Hipoteka na nieruchomości bez księgi wieczystej

Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece nieruchomość nie mającą założonej księgi wieczystej można obciążyć hipoteką poprzez złożenie wniosku o ustanowienie hipoteki do zbioru dokumentów tylko wtedy, gdy przepis szczególny na to zezwala. Takimi przepisami szczególnymi są art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 38 § 2 ordynacji podatkowej. O ustanowienie hipoteki poprzez złożenie wniosku do zbioru dokumentów może wystąpić jedynie Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organy podatkowe.

Podstawą ustanowienia hipoteki poprzez złożenie wniosku do zbioru dokumentów są: wystawione przez Zakład dokumenty stwierdzające istnienie należności z tytułu składek oraz jej wysokość oraz dokumenty wystawione przez organy podatkowe stwierdzające istnienie zobowiązania podatkowego dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Jak odnaleźć numer księgi wieczystej?

11.7.2021 przez: cmarzena

Podpisy u notariusza

26.4.2019 przez: -

Pomyłka w Księdze Wieczystej

30.12.2018 przez: draconus

Księga wieczysta - dział II

29.8.2018 przez: tommmmmm