Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

Pytanie:

Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz śmieci komunalnych z naszego lokalu. Obecnie właściciel lokalu wymyślił, iż śmieci komunalne powinny być w ograniczonej ilości i są to śmieci głównie biurowe, a nasze odpadki z restauracji i baru są to śmieci innego rodzaju i powinny być wywożone na nasz koszt. Jak zakwalifikować odpadki z restauracji i z baru, czy są to śmieci komunalne i czy właściciel może obciążać naszą firmę za te śmieci? Czy zwiększenie ilości odpadów w trakcie trwania umowy może skutkować dodatkowym obciążeniem przez właściciela obiektu, naszej firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.11.2018

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

Definicję odpadów komunalnych zawiera ustawa o odpadach. Zgodnie z nią przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Nie jest więc tak, że odpadami komunalnymi są tylko zużyte materiały biurowe. Strony umowy mogą też inaczej zdefiniować użyte w umowie pojęcia,  mogą ich również użyć w potocznym  rozumieniu. W tym ostatnim znaczeniu można mówić o śmieciach komunalnych jako o odpadach, wywożonych w danej gminie przez wyznaczone do tego firmy.

Porady prawne

Zwiększenie ilości odpadów w trakcie trwania umowy może skutkować dodatkowym obciążeniem przez właściciela obiektu Państwa firmy, ale dopiero po wypowiedzeniu wysokości czynszu przez właściciela lub po wynegocjowaniu z Państwem tej podwyżki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne