Projekt logotypu - rodzaj umowy

Pytanie:

Zaprojektowaliśmy Klientowi logo i otrzymaliśmy za nie wynagrodzenie i wystawiliśmy FV. Nie chcemy bezpłatnie zbywać praw autorskich (jeżeli Klient będzie chciał je zakupić chcemy uzyskać dodatkowe wynagrodzenie za same prawa autorskie), ale chcemy udzielić Klientowi prawa do używania tego logo na różnych potrzebnych polach eksploatacji (strona www, oklejanie aut firmowych, broszury, ulotki itp). Czy przy projektowaniu logo zawsze trzeba zbywać prawa autorskie i od razu uwzględniać je w cenie czy można zawrzeć inny rodzaj umowy - by Klient mógł używać logo?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.2.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Projekt logotypu - rodzaj umowy

Zakładając, iż logo posiada cechy utworu, mają Państwo do wyboru dwa typy umów – umowę przenoszącą prawa autorskie oraz umowę licencyjną. Informacje na temat obu umów zawierają artykuły

Umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne

Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej?

W zasadzie nie ma obowiązku przy tego typu umowach o dzieło zawierać umowę przenoszącą prawa autorskie. Jeśli kontrahenci się na to zdecydują, to można to zrobić niejako w ramach jednej umowy (jednego dokumentu), przy czym strony mogą osobno ustalić cenę za wykonanie logo i za przeniesienie do niego praw. Rezygnacja z przeniesienia praw autorskich do logo jest oczywiście możliwa na rzecz umowy licencyjnej. Cały czas są to umowy odrębne od umowy o dzieło, więc teoretycznie można zawrzeć umowę o dzieło i w ogóle nie zawrzeć umowy przenoszącej prawa autorskie ani licencyjnej. Należy jednak pamiętać, iż celem zamówienia logo przez firmę jest możliwość korzystania z niego. Ustalenie zakresu korzystania z autorskich  praw majątkowych do niego (tj. umowa licencyjna czy przeniesienie praw autorskich) powinno więc następować w zasadzie już w fazie negocjacji, w przeciwnym razie możemy dojść do patowej sytuacji, w której wykonawca wykonał umowę i otrzymał zapłatę, a zamawiający nie może korzystać z przedmiotu umowy. Nie jest jednak wykluczone, że w takim przypadku zamawiający wykazywałby, że  strony w sposób dorozumiany zawarły umowę licencyjną.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: